Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki

Wydział Instrumentalno - Pedagogiczny w Białymstoku - filia UMFC stanowi szczególną jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Jest jedyną tego typu placówką w Polsce po wschodniej stronie Wisły. Posiada odrębność organizacyjną określoną regulaminem uchwalonym przez Senat UMFC.

KALENDARZ KONCERTOWY FILII W BIAŁYMSTOKU

 

Dziekan

prof. dr hab. Wioletta Miłkowska

Prodziekani

dr hab. Anna Moniuszko

dr hab. Katarzyna Makal-Żmuda

 

Katedra Chóralistyki i Edukacji Artystycznej

Kierownik - prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka

Katedra Pedagogiki Wokalnej

Kierownik - prof. dr hab. Cezary Szyfman

Katedra Pedagogiki Instrumentalnej

Kierownik - dr hab. Włodzimierz Promiński, prof. UMFC

 

KONTAKT

ul. Kawaleryjska 5
15–324 Białystok
tel. (0 85) 742 15 07, (0 85) 742 21 56, (0 85) 742 72 71
e‑mail: filia@chopin.edu.pl
stro­na www: https://chopin.man.bialystok.pl/