Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki - Białystok

Filia UMFC w Białymstoku Wydział Instrumentalno - Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki został utworzony w 1974 roku i jest jedyną tego typu placówką w Polsce po wschodniej stronie Wisły. W trakcie ponad czterech dekad swego funkcjonowania Wydział sukcesywnie wzbogacał swą ofertę edukacyjną i obecnie prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na następujących kierunkach:

  • Instrumentalistyka w specjalnościach: pedagogika instrumentalna – gra na: fortepianie, organach, klawesynie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, flecie, oboju, klarnecie, fagocie, saksofonie, rogu, trąbce, puzonie, tubie, akordeonie, gitarze, perkusji
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w specjalnościach: prowadzenie zespołów muzycznych, muzyka szkolna, muzyka kościelna
  • Wokalistyka w specjalności: śpiew solowy (I stopień) i pedagogika wokalna – śpiew solowy (II stopień)

Poza zajęciami zawartymi w programie studiów, studenci mogą uczestniczyć w działalności licznych kół naukowo – artystycznych, w tym: Muzyki Dawnej, Filmowej, Kameralnej, Organowej, Sakralnej, a także Pianistów i Edukacji muzycznej.
Wydział prowadzi aktywną działalność artystyczną, zarówno poprzez organizację cotygodniowych koncertów pt. „Scena Mistrzów”, ścisłą współpracę z Operą i Filharmonią Podlaską, jak i występy zespołów: Studenckiej Orkiestry Symfonicznej, Orkiestry Dętej, Orkiestry Kameralnej Sinfonia Academica, Big – Bandu oraz Chóru Wydziału.
Kadrę pedagogiczną Wydziału stanowią uznani artyści, koncertujący na najważniejszych estradach krajowych i zagranicznych, których nagrania niejednokrotnie były nominowane i  uhonorowane Nagrodą Muzyczną „Fryderyk”.

HISTORIA WYDZIAŁU

 

Dziekan

prof. dr hab. Wioletta Miłkowska

Prodziekani

dr hab. Katarzyna Makal-Żmuda

Katedra Chóralistyki i Edukacji Artystycznej

Kierownik - prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka

Katedra Pedagogiki Wokalnej

Kierownik - prof. dr hab. Cezary Szyfman

Katedra Pedagogiki Instrumentalnej

Kierownik - dr hab. Włodzimierz Promiński, prof. UMFC

 

KONTAKT
ul. Kawaleryjska 5, 15–324 Białystok
tel. (85) 742 15 07, (85) 742 21 56, (85) 742 72 71
e‑mail: filia@chopin.edu.pl
stro­na www: https://chopin.man.bialystok.pl/