Katedra Pedagogiki Instrumentalnej

Katedra Pedagogiki Instrumentalnej została utworzona w październiku 2019 roku z połączenia Zakładu Pedagogiki Smyczkowej, Zakładu Pedagogiki Instrumentów Dętych oraz Zakładu Pedagogiki Fortepianu, Klawesynu i Organów. Katedrę tworzy 21 pedagogów naukowo-badawczych Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki Filii Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku. 
Pierwszym kierownikiem Katedry został prof. UMFC dr hab. Włodzimierz Promiński
Specjalności reprezentowane w Katedrze to: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, fortepian, organy, klawesyn, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon,  trąbka, róg, puzon, tuba.
Członkowie Katedry są to wybitni instrumentaliści – soliści,  kameraliści, koncertmistrzowie i muzycy Opery i Filharmonii Podlaskiej i laureaci konkursów międzynarodowych. Wymienić tu można pedagogów posiadających niekwestionowany dorobek artystyczny jak choćby Alinę Mleczko, Jana Bokszczanina czy członków znakomitego Kwartetu Camerata, działającego od 1984 roku, laureata międzynarodowych konkursów muzycznych, mającego w swoim dorobku ponad 30 albumów często nagradzanych (Płyta Roku Magazynu Studio, Fryderyk, Diapason d’Or , Sforzando, Pizzicato Supersonic Award). Inni pedagodzy także mogą się wykazać działalnością koncertową i nagraniową. Dotyczy to również młodych członków Katedry. Przykładem może tu być Krzysztof Grzybowski, którego kariera solistyczna wspaniale się rozwija, występuje w ważnych ośrodkach za granicą, współpracując z czołowymi muzykami.
Katedra prowadzi bardzo aktywną działalność naukową organizując konferencje oraz wydając publikacje. Jej członkowie prowadzą klasy na ogólnopolskich i międzynarodowych kursach mistrzowskich i wykłady na organizowanych przez inne uczelnie sesjach i konferencjach naukowych.
Katedra Pedagogiki Instrumentalnej otacza opieką orkiestrę symfoniczną oraz studencką orkiestrę kameralną Sinfonia Academica, od lat będącą wizytówką Wydziału. Orkiestra kameralna oprócz regularnych występów nagrała kilka płyt dla wytwórni DUX i Acte Prealable.
Ze względu na wielkość katedry i zróżnicowanie specjalnościowe w jej ramach zostały utworzone trzy pracownie – instrumentów dętych, instrumentów smyczkowych oraz fortepianu, klawesynu i organów.

Skład Katedry 
PRACOWNIA PEDAGOGIKI FORTEPIANU, KLAWESYNU I ORGANÓW
prof dr hab. Jan Bokszczanin
ad. dr hab. Olga Anikiej
ad. dr hab. Mariusz Ciołko
ad. dr hab. Katarzyna Makal-Żmuda – kierownik pracowni
ad. dr hab. Józef Kotowicz
ad. dr Anna Krzysztofik-Buczyńska
ad. dr Rafał Sulima
as. Justyna Galant-Wojciechowska

PRACOWNIA PEDAGOGIKI INSTRUMENTÓW DĘTYCH
dr hab. Krystyna Gołaszewska, prof. UMFC
ad. dr hab. Alina Mleczko
ad. dr Wojciech Dunaj – kierownik pracowni
as. dr Krzysztof Grzybowski    
as. Marcin Orliński

PRACOWNIA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH
prof. dr hab. Leszek Sokołowski – kierownik pracowni
dr hab. Roman Hoffmann, prof. UMFC
dr hab. Stanisław Kuk, prof. UMFC
dr hab. Włodzimierz Promiński, prof. UMFC
ad. dr hab. Andrzej Kordykiewicz
ad. dr hab. Anna Wróbel
ad. dr Kamil Łomasko
as. Jakub Grabe-Zaremba