Kierunek - Instrumentalistyka II

Kierunek: Instrumentalistyka

Specjalność: pedagogika instrumentalna – gra na: fortepianie, organach, klawesynie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, flecie, oboju, klarnecie, fagocie, saksofonie, trąbce, rogu, puzonie, tubie, gitarze, akordeonie, perkusji
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Studia adresowane są do kandydatów, którzy ukończyli licencjat i chcą dalej doskonalić swoje umiejętności w zakresie gry na instrumencie, poszerzać repertuar solowy oraz rozwijać umiejętności pracy w zespołach kameralnych i orkiestrowych. Przygotowują muzyków do samodzielnej pracy estradowej. Absolwent posiada umiejętność praktycznego zastosowania pogłębionej wiedzy pedagogiczno-psychologicznej dającej kwalifikacje do nauczania gry w swojej specjalności na wszystkich poziomach edukacji muzycznej. Absolwent posiada umiejętności językowe na poziomie biegłości B2 plus Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent studiów kierunku Instrumentalistyka drugiego stopnia jest wykwalifikowanym muzykiem mogącym podjąć studia trzeciego stopnia oraz brać czynny udział w życiu koncertowym.

Pedagodzy prowadzący przedmiot kierunkowy w roku akademickim 2021/2022:
•    Fortepian: 
-    dr hab. Mariusz Ciołko
-    dr hab. Katarzyna Makal-Żmuda
-    dr hab. Olga Anikiej
-    dr Magdalena Wolanin-Witek
-    mgr Justyna Galant-Wojciechowska 
•    Organy:
-    prof. dr hab. Jan Bokszczanin
-    dr hab. Józef Kotowicz
-    dr Rafał Sulima
•    Klawesyn
-    dr Anna Krzysztofik-Buczyńska 
•    Skrzypce: 
-    dr hab. Stanisław Kuk, prof. UMFC
-    dr hab. Włodzimierz Promiński, prof. UMFC
-    dr hab. Andrzej Kordykiewicz
-    dr Ewa Kowar-Mikołajczyk
-    mgr Rafał Dudzik
•    Altówka:
-    prof. dr hab. Piotr Reichert
-    mgr Jakub Grabe-Zaremba 
•    Wiolonczela:
-    dr hab. Roman Hoffmann, prof. UMFC
•    Kontrabas:
-    prof. dr hab. Leszek Sokołowski
-    dr Kamil Łomasko
•    Flet:
-    dr hab. Krystyna Gołaszewska, prof. UMFC
•    Obój:
-    dr Sylwester Sobola
•    Klarnet:
-    prof. dr hab. Mirosław Pokrzywiński
-    dr Wojciech Dunaj
-    dr Krzysztof Grzybowski
-    mgr Adrian Janda
•    Fagot:
-    dr hab. Artur Kasperek
•    Saksofon:
-    dr hab. Alina Mleczko
•    Trąbka:
-    mgr Mariusz Niepiekło
•    Puzon:
-    mgr Krzysztof Wojtyniak
•    Róg:
-    mgr Tomasz Czekała
•    Tuba:
-    mgr Wojciech Rolek
•    Gitara:
-    mgr Ryszard Bałauszko 
•    Akordeon:
-    dr hab. Zbigniew Koźlik, prof. UMFC
•    Perkusja:
-    dr hab. Henryk Mikołajczyk, prof. UMFC
-    dr Mariusz Mocarski

Sprawdziany
•    gra na instrumencie – sprawdzian (z wyjątkiem perkusji) w siedzibie Filii UMFC 
Perkusja – przesłanie nagrania audio-video

Zakres materiału
•    instrument: fortepian, organy, klawesyn, instrumenty smyczkowe, gitara, akordeon, perkusja
-    występ artystyczny z dowolnym programem (do 30 min.),
•    instrumenty dęte
-    występ artystyczny (do 30 min.), w programie:
    forma cykliczna,
    utwór dowolny.

Dokumenty dodatkowe
należy do dnia 20.06. 2021 r. przesłać mailem na adres filia@chopin.edu.pl 
•    program egzaminu wstępnego,
•    kserokopie nut utworów wykonywanych na egzaminie z akompaniatorem UMFC (nie dotyczy pianistów). Z obowiązku tego zwolnione są osoby, które do sprawdzianu 
z instrumentu przystąpią z własnym akompaniatorem.