Kierunek - Wokalistyka II

Kierunek: Wokalistyka

Specjalność: Pedagogika wokalna – śpiew solowy
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Absolwent studiów pedagogika wokalna - śpiew solowy:
•    jest przygotowany do profesjonalnej pracy zawodowej: śpiewaka solisty, chórzysty oraz kameralisty; 
•    posiada umiejętność praktycznego zastosowania pogłębionej wiedzy dotyczącej szerokich aspektów pedagogiczno-psychologicznych, dających kwalifikacje do nauczania w zakresie śpiewu solowego na wszystkich etapach edukacji muzycznej; 
•    posiada kwalifikacje do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Pedagodzy prowadzący przedmioty kierunkowe w roku akademickim 2021/2022:
•    prof. dr hab. Cezary Szyfman,
•    prof. dr hab. Adam Zdunikowski,
•    dr hab. Marta Wróblewska,
•    dr hab. Agnieszka Zwierko-Wiercioch,
•    dr Aleksander Teliga,
•    mgr Olha Plyska-Pasichnyk.
Sprawdziany
•    śpiew – w siedzibie Filii UMFC
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny online
•    rozmowa kwalifikacyjna – forma online 

Zakres materiału
•    śpiew – kandydat zobowiązany jest do zaprezentowania program ok. 20 min., w tym obowiązkowo dwa z poniższych elementów: 
-    operowa aria barokowa lub klasyczna z recytatywem
-    operowa aria romantyczna lub współczesna
-    aria oratoryjno-kantatowa
-    pieśni z różnych stylistycznie epok (co najmniej jedna w języku polskim).
Pozostała część programu złożona z pozycji wg wyboru kandydata. Kandydat wykonuje jeden, wybrany przez siebie utwór, komisja z pozostałej części programu wybiera jedną lub dwie pozycje.
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny
Egzamin trzyczęściowy związany z realizacją trzech zadań: 
-    czytanie a’vista zadanego fragmentu linii melodycznej
-    czytanie a’vista z towarzyszeniem fortepianu jednego z zadanych głosów z partytury (fortepian – egzaminator realizuje inny głos)
-    realizacja przebiegu rytmicznego.
Materiały z kształcenia słuchu przygotowuje komisja.
•    rozmowa kwalifikacyjna – kandydat przygotowuje wypowiedź na jeden z podanych poniżej tematów: 
-    ulubiona forma muzyczna, dlaczego, przykłady
-    przykłady cykli pieśni: kompozytorzy, budowa formalna, preferencje
-    rodzaje recytatywu, przykłady
-    ulubiona operowa partia wokalna, uzasadnienie
-    aktualne wystawienie operowe w Polsce, opis inscenizacji
-    festiwale muzyczne w Polsce na wybranym przykładzie, społeczna funkcja, zakres oddziaływania
-    filmowe realizacje oper, zalety i wady, na wybranym przykładzie
-    wielkie postaci światowej wokalistyki w przeszłości lub obecnie, omówienie gatunku głosu, najważniejsze wydarzenia w karierze, znaczenie
-    oratorium, opis formy i rozwoju na przestrzeni wieków
-    przykłady zastosowania folkloru w muzyce wokalnej polskiej i obcej
-    ulubiony kompozytor z obszaru muzyki poważnej, uzasadnienie
-    przykłady sakralnych dzieł wokalnych, różnorodność form
-    musical, rozwój, cechy charakterystyczne, formy inscenizacji – wybrane przykłady
-    retoryka w muzyce baroku, teoria afektów i typologia figur retorycznych na wybranych przykładach
-    opera czy operetka, scenariusz dyskusji dwóch ekspertów o przeciwstawnych poglądach.
Komisja po wysłuchaniu wypowiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z powyższego katalogu temat.

Dokumenty dodatkowe
należy do dnia 20.06.2021 r. przesłać mailem na adres filia@chopin.edu.pl 
•    program egzaminu wstępnego
•    kserokopie nut utworów wykonywanych na egzaminie z akompaniatorem UMFC. Z obowiązku tego zwolnione są osoby, które do sprawdzianu ze śpiewu przystąpią z własnym akompaniatorem

W zależności od sytuacji związanej z pandemią Covid- 19 egzamin wstępny może zostać zorganizowany w trybie online.