Kurs konsultacyjny dla kandydatów - Filia w Białymstoku

ZAJĘCIA KURSOWE dla kandydatów odbędą się online za pomocą platformy MICROSOFT TEAMS. Linki do poszczególnych zajęć otrzymacie Państwo na podany przez siebie w karcie zgłoszeniowej adres e-mail. 

HARMONOGRAM KURSU

Koszt udziału w kursie:
moduł 16 godzinny - 500 zł (pięćset złotych)
moduł 10 godzinny – 320 zł (trzysta dwadzieścia złotych)
moduł 8 godzinny – 280 zł (dwieście osiemdziesiąt złotych)
moduł 4 godzinny – 200 zł (dwieście złotych)

Płatność jednorazowo – pełna kwota do 5 marca 2021 lub w dwóch równych ratach - pierwsza do 28 lutego 2021 oraz druga do 10 marca 2021 r.

Opłatę za udział w kursie należy uiścić przelewem na rachunek bankowy: 
Białystok - ALIOR BANK S.A. 90 2490 0005 0000 4600 3035 4374
Wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Jedyny przypadek zwrotu wpłaty, to odwołanie kursu z przyczyn niezależnych od organizatora.

Wszyscy zainteresowani proszeni są wypełnienie Karty zgłoszeniowej na kurs konsultacyjny - Białystok i przesłanie jej mailem do dnia 5 marca 2021 na adres: filia@chopin.edu.pl.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.