Praktyki pedagogiczne

Opiekun praktyk kierunków: Instrumentalistyka i Wokalistyka
mgr Małgorzata Drewnowska
e-mail: malgorzata.drewnowska@chopin.edu.pl

Instrumentalistyka

Regulamin praktyk pedagogicznych-kierunek Instrumentalistyka

Program praktyk pedagogicznych-kierunek Instrumentalistyka

Instrumentalistyka-ramowe plany godzinowe

Dziennik praktyk Instrumentalistyka-studia I stopnia

Dziennik praktyk Instrumentalistyka-studia II stopnia

Dzienniczki należy drukować obustronnie w orientacji poziomej.

 

Wokalistyka

Wokalistyka-organizacja praktyk ramowe plany godzinowe

Regulamin praktyk pedagogicznych-kierunek Wokalistyka

Program praktyk pedagogicznych-kierunek Wokalistyka

Dziennik praktyk – kierunek Wokalistyka

Dzienniczki należy drukować obustronnie w orientacji poziomej.

 

Opiekun praktyk kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
mgr Ewa Huszcza
e-mail: ewa.huszcza@chopin.edu.pl

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

dzienniczek I st

dzienniczek II st

Dzienniczki należy drukować obustronnie.