Chór

Działalność Chóru kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku prowadzona jest w ramach obowiązkowych zajęć dydaktycznych. Praca nad repertuarem odbywa się pod opieką merytoryczną: prof. dr hab. Bożeny Violetty Bieleckiej, prof. dr hab. Bożenny Sawickiej, prof. dr hab. Wioletty Miłkowskiej, prof. dr hab. Cezarego Szyfmana, prof. dr hab. Anny Olszewskiej, dr hab. Anny Moniuszko, dr hab. Ewy Barbary Rafałko, dr hab. Marty Wróblewskiej, dra hab. Piotra Zawistowskiego, as. Agnieszki Dudy-Bieniek, mgra Pawła Szypulskiego, mgr Magdaleny Gładkowskiej. Głównym celem działalności Chóru jest przybliżenie studentom szeregu zagadnień z zakresu interpretacji dzieła muzycznego oraz zweryfikowanie wiedzy teoretyczno-metodycznej w praktyce.

Każdego roku Chór uczestniczy w koncertach dyplomowych, bierze czynny udział w życiu artystycznym Uczelni. W repertuarze zespołu znajdują się utwory kompozytorów polskich i obcych wszystkich epok oraz utwory oratoryjno-kantatowe. We współpracy z Orkiestrą Symfoniczną Wydziału i orkiestrą kameralną Sinfonia Academica (opieka artystyczna: prof. dr hab. Włodzimierz Promiński, prof. dr hab. Leszek Sokołowski) zespół wykonał m.in.:

J. S. Bach – Magnificat BWV 243, Msza A-dur BWV 234 – koncert w ramach obchodów
25-lecia działalności Filii AMFC w Białymstoku (1998) oraz w Warszawie (1999), dyrygent – prof. dr hab. Bożenna Sawicka
A. Vivaldi – Magnificat, koncert dyplomowy (1996), koncert w ramach Dni Oratoryjnych Białegostoku (1997), w ramach cyklu Muzyka w Starym Kościele (1997)
W. A. Mozart – Missa Brevis in D, koncert w ramach cyklu Muzyka w Starym Kościele (1997)
W. A. Mozart – Vesperae Solennes de Confessore KV 339 – koncert dyplomowy (2000)
M. Durufle – Requiem (wersja z organami) – koncert dyplomowy (2001)
J. Rutter – Gloria, koncert w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie z okazji jubileuszu 25-lecia Katedry Dyrygentury Chóralnej w Akademii Muzycznej w Warszawie (2001), dyrygent – prof. dr hab. Bożenna Sawicka
F. Schubert – Msza G-dur, koncert podczas Spotkania Opłatkowego Środowiska Akademickiego w Białymstoku (2003) oraz w ramach cyklu Muzyka w Starym Kościele (2004), dyrygent – mgr Anna Moniuszko
J. Rutter – Magnificat,  koncert w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie z okazji 30-lecia Filii Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Białymstoku (2005), dyrygent – dr hab. J.M. Zarzycki
J. Maklakiewicz – Msza góralska, koncert podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2006/2007 Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie, transmisja w PR Program 1, dyrygent – prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka
Kolędy na chór, solistów i orkiestrę symfoniczną w opracowaniu ad. dr Weroniki Ratusińskiej i Marcina Zielińskiego – koncert podczas XV Spotkania Opłatkowego Środowiska Akademickiego w Białymstoku (2007), dyrygent – dr hab. J.M. Zarzycki
Zespół wykonał również:

R. Ray – Msza gospel, koncert w ramach uroczystej Inauguracji VII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica
w Białymstoku oraz w ramach Światowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS w Auli Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w Pałacu Branickich (2009), dyrygent –dr Anna Olszewska
P. Łukaszewski – Missa per voci e fiati na chór mieszany i oktet instrumentów dętych drewnianych, koncert podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2009/2010 Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie, transmisja w PR Program 1 oraz koncert w ramach cyklu Interpretacje muzyki chóralnej Kompozytorzy warszawscy u Fryderyka Chopina w sali koncertowej UMFC (2009), dyrygent – prof. dr hab. Bożenna Sawicka
S. Moniuszko – Msza Des-dur, koncert w ramach cyklu Interpretacje muzyki chóralnej Kompozytorzy warszawscy u Fryderyka Chopina w sali koncertowej UMFC (2009), dyrygent – dr Anna Olszewska; koncert inaugurujący IX Moniuszkowski Festiwal Podlasia w Archikatedrze pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku, dyrygent – mgr Anna Moniuszko
W.A. Mozart – Requiem, „Koncert Pamięci Tragicznie Zmarłych w katastrofie smoleńskiej” w kościele pw. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku, występ chóru wraz z Chórem Opery i Filharmonii Podlaskiej, Chórem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Orkiestrą Sinfonia Iuventus (2011), dyrygent – Marcin Nałęcz-Niesiołowski
R. Twardowski – Ave Maris Stella, Koncert z cyklu Interpretacje muzyki chóralnej „Akademia Cantans. Chóry Akademickie z Białegostoku profesor Bożenny Sawickiej” w Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (2011), dyrygent – prof. dr hab. Bożenna Sawicka
S. Moniuszko – Flis, wersja koncertowa z fortepianem, koncert w Sali Koncertowej Centrum Edukacji w Supraślu oraz w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku (2012), dyrygent –  dr Anna Olszewska 
A. Ramirez – Misa Criolla, Navidad Nuestra, z towarzyszeniem zespołu „Sierra Manta”, koncert na Dużej Scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej – Finał Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Śpiewająca Polska (2012), dyrygent – dr hab. Wioletta Miłkowska, prof. UMFC
W. A. Mozart – Missa Solemnis C-dur KV 337, z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej UMFC Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku oraz solistów: Hanna Różankiewicz – sopran, Paulina Malinowska – mezzosopran, Paweł Cichoński – tenor, Maciej Falkiewicz – bas (2013), dyrygent – prof. dr hab. Jerzy Salwarowski
udział Chóru w koncercie w ramach Seminarium „Współczesne interpretacje kantat J.S. Bacha a barokowa praktyka wykonawcza”, J.S. Bach – Kantata BWV 97 In allen meinen Taten, kierownictwo artystyczne dr hab. Agata Sapiecha, Aula Magna Pałacu Branickich, 2013 (przygotowanie chóru dr hab. W. Miłkowska, prof. UMFC, dr A. Olszewska)
M. Sawa – Missa Claromontana na chór mieszany, baryton, kotły i organy: Maciej Bogumił Nerkowski – baryton, Rafał Sulima – organy, Ewa Szubzda – kotły (2013), dyrygent – prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka
B. Chilcott – A Little Jazz Mass, wykonana w ramach koncertu dyplomowego studentów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w Auli Magna Pałacu Branickich, opieka artystyczna Chóru: dr Ewa Barbara Rafałko, dr Anna Moniuszko (2014)
M. Bembinow – Kantata o Ciszy i Zbawieniu, W. Kilar – Exodus, Koncert Drogi do Świętości – w ramach uroczystości przedbeatyfikacyjnych Ojca Św. Jana Pawła II, dyrygent – Kazimierz Dąbrowski, opieka art. Chóru: dr Ewa Barbara Rafałko, dr Anna Moniuszko, Sala Koncertowa OiFP  (2014)
J. Elsner – Msza F-dur op. 41, z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej UMFC Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku oraz solistów: Klaudia Ziajkowicz/Justyna Wieruszewska-Biniek – sopran, Aleksandra Pawluczuk/Paulina Malinowska – mezzosopran, Paweł Cichoński – tenor, Maciej Falkiewicz/Adam Bańkowski – bas (2015), dyrygent – prof. dr hab. Stanisław Krawczyński
W. A. Mozart – Requiem, Koncert jubileuszowy Jana Miłosza Zarzyckiego, Chór Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego (opieka art. prof. dr hab. Bożenna Sawicka, dr Ewa Rafałko) z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej UMFC Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Sala koncertowa OiFP (2016), koncert powtórzony w ramach XII Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki Sacrum et Musica w Kadzidle i Łomży, dyrygent J.M. Zarzycki (październik 2016)
K. Dębski – Muzyka filmowa, Chór i Studencka Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego, przygotowanie chóru (prof. B. Sawicka, dr E.B. Rafałko), Sala koncertowa OiFP (2016)
J. Rutter – Mass of the Children, w ramach koncertu dyplomowego studentów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (2017)
J. Peterson – Pierwsza kolęda (Kantata na Boże Narodzenie) – Koncerty Chóru w Łomży i Ostrołęce (opieka art. dr E.B. Rafałko, dr hab. A. Moniuszko), dyrygenci – studenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, fortepian – E. Uss-Jońska (2017), Aula Magna Pałacu Branickich (2018),
B. Chilcot – Jazz Mass – koncert w ramach „Nocy Chopina”  na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku UMFC, dyrygenci – studenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (maj 2018)
John Rutter – Mass of the Children, B. Chilcot – Jazz Mass, koncerty w szkołach muzycznych II st. w Siedlcach i Lublinie promujące Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku UMFC, dyrygenci – studenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, opieka art. dr hab. A. Moniuszko, dr E.B. Rafałko (2018)
F. Nowowiejski – Missa pro Pace, Koncert w ramach II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nurt narodowy w twórczości kompozytorów polskich w 100 lecie Odzyskania niepodległości przez Polskę”, Sala koncertowa OiFP, Chór Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego (opieka art. prof. dr hab. Bożenna Sawicka, dr E.B. Rafałko), Studencka Orkiestra Symfoniczna, dyrygent prof. Krzysztof  Kusiel Moroz (10.11.2018), koncert powtórzony 11.11.2018 w kościele pw.  Św. Jana Pawła w Grajewie
S. Moniuszko – Dziad i baba z I Śpiewnika domowego, sł. Józef Kraszewski, Kozak z XII Śpiewnika domowego, sł. Jan Czeczot, Kum i kuma z II Śpiewnika domowego, sł. Jan Czeczot w opracowaniu Romana Drozda na solistów, chóry jednorodne i orkiestrę kameralną, Koncert chórów regionu podlaskiego i warmińsko-mazurskiego Programu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska „Moniuszko inaczej śpiewany”, organizator: Narodowe Forum Muzyki, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki im. Stanisława Moniuszki, miejsce: Sala Koncertowa Opery i Filharmonii Podlaskiej, ul. Podleśna 2, Białystok, soliści: Małgorzata Piotrowska – sopran, Emilia Sakowicz – alt, Andrzej Michałowski – tenor, Maciej Falkiewicz – bas, Orkiestra kameralna (2019) dyrygent – Anna Olszewska,
W. A. Mozart – Missa brevis D-dur KV 194, wykonana w ramach koncertu dyplomowego studentów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w kościele pw. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku, Iryna Haich – sopran, Paulina Oseńko – alt, Paweł Cichoński – tenor, Piotr Zawistowski – bas, Elżbieta Uss-Jońska – fortepian, opieka artystyczna Chóru: prof. dr hab. Bożenna Sawicka, dr hab. Anna Olszewska, prof. UMFC, mgr Magdalena Gładkowska (2020)
            Chór kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku od 2000 roku regularnie uczestniczy w koncertach odbywających się w ramach Moniuszkowskiego Festiwalu Podlasia. Dotychczas przy współudziale solistów klasy wokalnej oraz orkiestry symfonicznej zaprezentował następujące kompozycje wokalno-instrumentalne Stanisława Moniuszki:

Sonety Krymskie (wersja z fortepianem) (2000), dyrygent – mgr Agnieszka Duda-Bieniek
Kantata Milda, dyrygent – dr hab. J.M. Zarzycki
Operetki: Loteria, Pani Twardowska (2006), dyrygent – dr hab. J.M. Zarzycki
opera Verbum nobile, koncert w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Twórczość Stanisława Moniuszki jako dziedzictwo kultury polskiej i europejskiej,(2007) dyrygent – dr hab. J.M. Zarzycki
opera Flis, wersja koncertowa (2008), wersja sceniczna w Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki w Białymstoku, przedstawienie w ramach koncertu dyplomowego pierwszych absolwentów klasy  śpiewu solowego (2009), dyrygent – Maja Metelska 
Msza Des-dur (2009), dyrygent – mgr Anna Moniuszko
Verbum Nobile, wersja koncertowa z towarzyszeniem fortepianu; Soliści i  Chór UMFC Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku, opieka art. dr hab. A. Moniuszko, dr E.B. Rafałko,  Aula Magna Pałacu Branickich (2014)
Nowy Don Kiszot czyli Sto szaleństw wg libretta hr. Aleksandra Fredry, wersja sceniczna w Sali Koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki im. Stanisława Moniuszki, ul. Podleśna 2, Białystok, (2019) dyrygent – Jacek Rogala oraz w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie (2019), dyrygent – Kazimierz Dąbrowski.
 

W dorobku Chóru znajdują się prawykonania utworów a cappella pedagogów UMFC: M. Pokrzywińska – Cantate Domino, P. Buczyński – Oro suplex oraz kompozycji wokalno-instrumentalnych: Z. Popielski – Terra exsecrabilis – Ziemia Przeklęta (2005) poświęcony ofiarom Katynia, dyrygent – dr hab. J.M. Zarzycki, J. Kaniewski – Missa brevis (2008), dyrygent – dr Ewa Barbara Rafałko.
Trwałym śladem działalności Chóru jest płyta CD Zaśpiewaj Jezuskowi zarejestrowanej w  2007 roku, która zawiera kolędy na chór, solistów i orkiestrę symfoniczną w opracowaniu dr Weroniki Ratusińskiej-Zamuszko i Marcina Zielińskiego, dyrygent – dr hab. J.M. Zarzycki, przygotowanie chóru – prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka, dr Ewa Barbara Rafałko, mgr Marta Wróblewska.
W 2008 roku zespół uczestniczył w VII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego w Barczewie, gdzie zdobył srebrny dyplom, dyrygent – dr Ewa Barbara Rafałko.
Zespół brał udział w następujących cyklach koncertowych: „Wtorki muzyczne” na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, Moniuszkowski Festiwal Podlasia, „Muzyka w Starym Kościele”, Dni Kultury Chrześcijańskiej, Spotkania Opłatkowe Środowiska Akademickiego, Gala finałowa Konkursu „Studencki Nobel” regionu województwa podlaskiego, „Środa w Akademii” (UMFC w Warszawie), Interpretacje muzyki chóralnej w UMFC, Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego w Kościele Św. Krzyża w Warszawie (transmisja w PR Program 1), koncerty charytatywne (Caritas Polska, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna), koncerty kolędowe, ekumeniczne (parafie rzymskokatolickie i Cerkiew pw. Ducha Świętego w Białymstoku).
Karolina Łapińska – inspektor chóru