Orkiestra dęta

STUDENCKA ORKIESTRA DĘTA powstała w 2014 roku, jej założycielem i pierwszym dyrygentem był student klasy trąbki Cezary Witkowski. Orkiestra zrodziła się z pasji do muzykowania jaką przejawiają studenci, toteż łatwo było zebrać grupę „zapaleńców”. Dzięki poparciu ze strony dziekan wydziału prof. dr hab. Bożenny Sawickiej już w listopadzie 2014 roku rozpoczęły się próby.
Swoje pierwsze występy orkiestra wykonała 6 i 7 grudnia z okazji koncertu „Mikołajkowego” Caritas Polska. Występ orkiestry cieszył się dużym zainteresowaniem, ale też uznaniem wśród społeczności Uczelni. W Styczniu 2015 roku orkiestra zagrała pierwszy pełnometrażowy koncert na którym zaprezentowała bogaty repertuar, od muzyki poważnej po muzykę rozrywkową i taneczną. Koncert był niemałym zaskoczeniem, poziom artystyczny, a także ciekawa narracja prowadzona przez Małgorzatę Piotrowską i Adama Bańkowskiego (pomiędzy utwory prezentowane przez orkiestrę, wpleciona była prelekcja o historii orkiestr dętych) spowodowały entuzjazm wśród publiczności. To zaowocowało dwukrotnym powtórzeniem koncertu w Szkole Podstawowej nr 34 im. Gen. J. Bema w Białymstoku. „Wiosenne Medytacje” to tytuł kolejnej prezentacji która odbyła się w kwietniu 2015 roku. Orkiestra zaprezentowała lżejszy, bardziej rozrywkowy repertuar, między innymi przeboje zespołu Skaldowie. W roku akademickim 2015/2016 orkiestra uświetniła swoją grą uroczystości wewnątrz uczelni, m.in. otwarcie nowego budynku dydaktycznego. Kolejny rok akademicki przyniósł ogromne zmiany, Orkiestra zyskała opiekuna i nowego dyrygenta w osobie st. wykł. dra Sylwestra Soboli, a działalność Orkiestry została „zalegalizowana”(orkiestra dęta stała się przedmiotem za który studenci otrzymują punkty). Pierwszy koncert pod batutą nowego dyrygenta Orkiestra wykonała w styczniu 2017 roku. Scenariusz nawiązywał do tradycji koncertów noworocznych i karnawałowych. Wydarzenie to kolejny raz cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i zostało ciepło przyjęte. Wraz z Orkiestrą wystąpili wokaliści Wojtek Urbanowski i Jola Ostrowska. Wiosną 2017 roku Studencka Orkiestra Dęta zaprezentowała się kilkukrotnie, pierwszym występem był „Wieczór Muzyki Filmowej” w Sali koncertowej UMFC w Białymstoku. Kolejne występy to udział w paradzie studentów z okazji rozpoczęcia Juwenaliów w Białymstoku – po raz pierwszy Orkiestra zaprezentowała swoje możliwości w marszu, oraz występ z okazji dni otwartych UMFC Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku. Obecnie Orkiestra stała się istotnym ogniwem w życiu uczelni, jest także doskonałą formą rozwoju studentów, a także spoiwem integrującym i wzmacniającym więzi.