Konferencje i seminaria

Konferencje 2019/2020

1. 25 listopada 2019 – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna „ Wyzwania współczesnej pedagogiki wokalnej, koordynator prof. dr hab. Cezary Szyfman
2. 29-30 listopada 2019 Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Artystyczna ”Musicae Sacrae Fundamentum” Śpiew gregoriański w służbie współczesnej liturgii, koordynator dr Karolina Mika
3. 30 listopada- 1 grudnia 2019 – XXVIII edycja seminarium i warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ, koordynator dr hab. Joanna Cieślik-Klauza
4. 15 grudnia 2019 – Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Artystyczna „ Między nieznanym a zapomnianym” Muzyka polska w świetle nowych odkryć ( III ), koordynator dr hab. Krystyna Gołaszewska, prof. UMFC

Konferencje 2018/2019

1. 27-28 października 2018 – XXV edycja seminarium i warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ, koordynator ad. dr Joanna Cieślik-Klauza
2. 9-10 listopada 2018- II Ogólnopolska Konferencja Naukowa ”Nurt narodowy w twórczości kompozytorów polskich- w 100 lecie Odzyskania niepodległości przez Polskę „ koordynator prof. dr hab. Wioletta Miłkowska
3. 13-16 listopada 2018 – III Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Dętych FINALIS 2018, koordynator Przemysław Kościeliński, dr hab. Krystyna Gołaszewska, prof. UMFC
4. 18-24 listopada 2018 – Międzynarodowy Konkurs Duetów Fortepianowych , koordynator dr hab. Katarzyna Makal-Żmuda
5. 25-26 listopada 2018 – Sesja naukowa z cyklu Wykonawstwo współczesne a wykonawstwo historyczne – próba dialogu” Muzyka włoska XVII wieku- droga do poszukiwań wykonawczych w utworach barokowych” koordynator dr hab. Włodzimierz Promiński, prof. UMFC
6. 26 listopada 2018 – III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna „ Wyzwania współczesnej pedagogiki wokalnej, koordynator prof. dr hab. Cezary Szyfman
7. 1-2 grudzień 2018 – XXVI edycja seminarium i warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ, koordynator dr Joanna Cieślik-Klauza
8. 16- 17 grudnia 2018 – Konferencja Naukowo- Artystyczna „ Kierunki rozwoju współczesnej pedagogiki gry na instrumentach smyczkowych, prowadzenie Wiesław Rekucki, koordynator dr hab. Stanisław Kuk, prof. UMFC
9. 17 grudzień 2018 – Sesja naukowa” W kręgu muzyki hiszpańskiej i iberoamerykańskiej od XVII do XX wieku, prowadzenie dr Mariusz Drzewicki, koordynator dr hab. Mariusz Ciołko
10. 1-2 kwietnia 2019- II Konferencja Naukowo- Artystyczna „Dokonania, Perspektywy. Muzyka Chóralna XX i XXI wieku”, koordynator dr hab. Anna Olszewska, prof. UMFC
11. 18-19 maja 2019 – XXVII edycja seminarium i warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ, koordynator dr Joanna Cieślik-Klauza
12. 23-24 maja 2019 PODLASKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI – wydarzenia artystyczne i naukowe UMFC Filii Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku UMFC

Konferencje 2017/2018

1. 14 listopada 2017 – Sesja Naukowa „ Wykonawstwo współczesne, a wykonawstwo historyczne – próba dialogu” , koordynator dr hab. Włodzimierz Promiński prof. UMFC
2. 15 listopada 2017 – Konferencja naukowa” W kręgu muzyki hiszpańskiej i iberoamerykańskiej od XVII do XX wieku, koordynator dr hab. Mariusz Ciołko.
3. 16-17 listopada 2017 – Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Artystyczna ”Musicae Sacrae Fundamentum” Śpiew gregoriański i improwizacja organowa- współczesny dialog z tradycją. Koordynator dr Karolina Mika, dr Rafał Sulima
4. 18-19 listopada 2017 – XXIII edycja seminarium i warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ, koordynator dr Joanna Cieślik- Klauza.
5. 22 listopada 2017 – Seminarium „W kręgu muzyki hiszpańskiej i iberoamerykańskiej od XVII do XX wieku. Muzyka fortepianowa Alberto Ginastery – idiomy, faktura, forma i ekspresja.
6. 23 listopada 2017 – Konkurs Instrumentów Dętych FINALIS, koordynator Przemysław Kościeliński, dr hab. Krystyna Gołaszewska, prof. UMFC
7. 23 listopada 2017 – Warsztaty dla altowiolistów z repertuaru solowego, technicznego i orkiestrowego, prowadzenie ad. dr Katarzyna Budnicka- Gałązka, koordynator dr Radosław Koper.
8. 27-28 listopada 2017- XIV Ogólnopolski Konkurs Moniuszkowski ”Aria i Pieśń Wieczorna”, koordynator Halina Dębkowska, organizator Białostockie Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki, Zakład Pedagogiki Wokalnej Filii UMFC
9. 27-28 listopada 2017 – II Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Artystyczna” Wyzwania współczesnej pedagogiki wokalnej”, koordynator dr Marta Wróblewska
10. 29 listopada 2017 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Słowo w muzyce”, koordynator dr hab. Anna Moniuszko
11. 17 stycznia 2018 – Mistrzowskie kursy klarnetowe, prowadzenie prof. Karl Leister, koordynator dr hab. Krystyna Gołaszewska, prof. UMFC
12. 26 -27 marca 2018 – Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Artystyczna” Muzyka Chóralna- Dokonania, Perspektywy. Muzyka Chóralna XX i XXI wieku”, koordynator dr hab. Anna Olszewska, prof. UMFC
13. 4-6 kwietnia 2018 – Sesja naukowo – artystyczna „Organowe miscellaneous”, prowadzenie prof. Alexy Schmitov ( Rosja)Moskiewskie Konserwatorium, koordynator dr hab. Jan Bokszczanin, prof. UMFC
14. 8-9 kwietnia 2018 – Sesja naukowa „Kameralistyka smyczkowa – wielkie dzieła i możliwości ich percepcji przez współczesnego słuchacza”, koordynator prof. dr hab. Leszek Sokołowski
15. 14-15 kwietnia 2018 – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa- Ko-respodencja. Na styku sztuk, koordynator dr Joanna Cieślik- Klauza
16. 23 kwietnia 2018 – Warsztaty Mistrzowskie – Zagadnienia twórcze i interpretacyjne w wybranej literaturze saksofonowej, prowadzenie David Pituch, koordynator dr Alina Mleczko
17. 19-20 maja 2018 – XXIV edycja seminarium i warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ, koordynator ad. dr Joanna Cieślik-Klauza

Konferencje 2016/2017

1. 9 października 2016 – Konferencja „Instrumenty Dęte w twórczości Benedykta Konowalskiego”, Koordynator dr hab. Krystyna Gołaszewska, prof. UMFC
2. 11 października 2016 – Seminarium dla altowiolistów, prowadzenie prof. PAUL CORTESE, koordynator mgr Jakub Grabe-Zaremba
3. 20-21 października 2016 – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna „Śpiew wieków” w służbie współczesnej liturgii – teoria i praktyka śpiewu gregoriańskiego w perspektywie badań spadkobierców myśli Dom Eugène Cardine’a, koordynator  dr Karolina Mika
4. 6 – 10 listopada 2016 – Sesja naukowa „Kameralistyka smyczkowa – wielkie dzieła i możliwości ich percepcji przez współczesnego słuchacza”, prowadzenie prof. Miroslav Jelinek, koordynator prof. dr hab. Leszek Sokołowski
5. 12- 13 listopada 2016 – I Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych Drewnianych „FINALIS”, koordynator Przemysław Kościeliński dr hab. Krystyna Gołaszewska, prof. UMFC
6. 19-20 listopada 2016 – XX edycja seminarium i warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ, koordynator dr Joanna Cieślik- Klauza
7. 21-22 listopada 2016 – Seminarium „Koncepcja muzyczno-edukacyjna Zoltána Kodálya – inspiracje dla współczesnej pedagogiki muzyki”, koordynatora ad. dr Maria Elwira Twarowska
8. 23-24 listopada 2016 – Konferencja naukowa „W kręgu chóralistyki polskiej”, koordynator prof. dr hab. Wioletta Miłkowska
9. 3-4 grudnia 2016 – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ko-respondencja. Na styku sztuk„ koordynator ad. dr Joanna Cieślik-Klauza
10. 10-11 grudzień 2016 – XXI edycja seminarium i warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ, koordynator dr Joanna Cieślik- Klauza
11. 15-16 grudnia 2016 – Sesja naukowa „Psychologiczne, pedagogiczne i systemowe aspekty wczesnej edukacji muzycznej”, koordynator dr Maria Elwira Twarowska
12. 19 grudnia 2016 – Seminarium „Instrumenty dęte w twórczości Erica Ewazena”, koordynator dr hab. Krystyna Gołaszewska, prof. UMFC
13. 20 grudnia 2016 – Seminarium muzyki kościelnej, dr hab. Józef Kotowicz
14. 10 stycznia 2017 – Seminarium dla pianistów, prowadzenie Jarret Dunn, koordynator dr hab. Stanisław Kuk, prof. UMFC
15. 27 luty 2017 – Seminarium dla skrzypków, altowiolistów i wiolonczelistów, „Krótka historia smyczka i charakterystyka jego użycia w XVII i XVIII wieku”, prowadzenie: Martyna Pastuszka, koordynator dr hab. Anna Moniuszko
16. 1-2 kwietnia 2017 – ARS PASCHALIS – Konferencja naukowo-artystyczna z cyklu „W kręgu muzyki chóralnej” prof. dr hab. Wioletta Miłkowska
17. 10 kwietnia 2017 – Seminarium dla wiolonczelistów i kameralistów, prowadzenie Cristian Florea. Koordynator dr hab. Anna Wróbel, dr hab. Jan Bokszczanin, prof. UMFC
18. 15 maja – wykład i warsztaty ” Korekcja stroików klarnetowych i jej wpływ na poziom wykonawczy profesjonalnego muzyka”, prowadzenie Krzysztof Grzybowski
19. 18-19 maja 2017 – PODLASKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI – wydarzenia artystyczne i naukowe Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku UMFC
20. 20-21 maja 2017 – XXII edycja seminarium i warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ, koordynator dr Joanna Cieślik- Klauza
21. 28–31 maja 2017 – Sesja Naukowo- Artystyczna. Wpływ włoskiego „stilus fantasticus”
na angielską, niemiecką, hiszpańską i niderlandzką muzykę organową epoki baroku. Prowadzenie prof. Daniel Zaretskhy i dr. Tomasz Głuchowski,
koordynator: dr hab. Jan Bokszczanin, prof. UMFC

Konferencje 2015/2016

1. 10 listopada 2015 – Sesja Naukowa „KAMERALISTYKA SMYCZKOWA – Wielkie dzieła i możliwości ich percepcji przez współczesnego słuchacza”, prof. dr hab. Leszek Sokołowski
2. 13-14 listopada 2015 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa KO-RESPONDENCJA. Na styku sztuk, koordynator dr Joanna Cieślik- Klauza
3. 21-22 i 28-29 listopada 2015 – XVIII edycja Seminarium i warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ, koordynator dr Joanna Cieślik- Klauza
4. 26-30 listopada 2015 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zakładu Wokalistyki W. I.-P. w Białymstoku UMFC – WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ PEDAGOGIKI WOKALNEJ, prof. dr hab. Cezary Szyfman
5. 16 grudnia 2015 – Sesja naukowa pt. „Trio na dwa akordeony i organy – unikatowe dzieło kompozytorów polskich”, koordynator dr hab. Zbigniew Koźlik prof. UMFC
6. 05 kwietnia 2016 – SEMINARIUM BACHOWSKIE Zakładu FKO, prowadzenie prof. Paweł Skrzypek
7. 18 kwietnia 2016 – II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI MUZYCZNEJ, dr hab. Anna Olszewska, prof. UMFC
8. 10-11 maja 2016 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kształcenie przyszłych dyrygentów, instrumentalistów i wokalistów w aspekcie pracy pianisty – korepetytora”, koordynator
ad. dr hab. Katarzyna Makal-Żmuda
9. 14 maja 2016 – Seminarium organowe, „Elementy improwizacji w grze liturgicznej” prowadzenie dr hab. Marek Stefański (Kraków), koordynator dr hab. Józef Kotowicz
10. 14-15 maja 2016 – XIX edycja Seminarium i warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ, koordynator dr Joanna Cieślik- Klauza
11. 18-19 maja 2016 – PODLASKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI – wydarzenia artystyczne i naukowe Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku UMFC