Publikacje

Studia Pedagogiczno-Muzyczne t. 1 „Między dziełem a interpretacją”

2 kwietnia 2016

Ligia Hnidec – Nauczanie muzyki w Białymstoku w okresie międzywojennym – rys historyczny.

Tomasz Baranowski – „Technische Studien” Ferenca Liszta

Iwona Felińska – Zastosowanie koncepcji podstawowych formuł technicznych Gyorgy Sandora w analizie wykonawczej dwunastu wybranych preludiów op. 28 Fryderyka Chopina

Jan Kadłubiski – Z zagadnień podstawowych w nauczaniu gry na fortepianie

2 kwietnia 2016

FA 10-2015 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

2 kwietnia 2016

Jerzy Maciejewski – Próba realizacji poetyki chopinowskiej w Jego op. 10 – nieobowiązujący poradnik praktyka

Białostockie Studia Pedagogiczno-Muzyczne nr 1 „Między dziełem a interpretacją”, red. Waszak M., UMFC Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku, 2010

2 kwietnia 2016

Bożena Maciejowska – Banaszkiewicz – Żyjące wspomnienia o prof. Witalisie Raczkiewiczu zmarłym 16 III 2007 roku

Bożena Maciejowska – Banaszkiewicz – Spotkanie z prof. Bronisławą Kawallą w Zespole Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Białymstoku (wykład, recital, kurs pianistyczny)

prof. Wiktor Karpowicz Mierżanow – Muzyka powinna rozmawiać (tłum. Bożena Maciejowska-Banaszkiewicz)

Jerzy Marchwiński – Kameralistyka fortepianowa. Geneza i perspektywy.

Beniamin Przeździęk – Aparat wykonawczy i technika wydawania dźwięków

Anna Kozera – Dziecięca literatura fortepianowa Janiny Garści – analiza wybranych utworów

Maria Twarowska – Wczesna edukacja muzyczna w realiach systemowych polskiego szkolnictwa muzycznego

Jarosław Mirkiewicz – Środowisko i motywacja, jako determinanty rozwoju muzycznego.

Anna Kucharska – Fenomen stylus phantasticus w myśli i praktyce muzycznej baroku – przestrzeń krystalizacji form i rozwoju idiomu muzyki klawesynowej XVII wieku.

Leszek Kot – Bachowskie reminiscencje w utworach Fryderyka Chopina

Wojciech Dunaj – Louis Spohr i Johann Simon Hermstedt – owocna przyjaźń kompozytora i wykonawcy

Jan Gałecki – Jascha Horenstein – Abschied

Jan Kadłubiski – Kilka uwag o muzyce w kościołach polskich

Zeszyt Naukowy Nr 6 Filii AMFC (2006) „Spotkania z mistrzami fortepianu i pedagogiki fortepianowej” (cz. II)

2 kwietnia 2016

Tomasz Baranowski – Motywy mozartowskie w twórczości Adama Mickiewicza

Jan Kadłubiski – O niektórych właściwościach stylu fortepianowego Fryderyka Chopina

Leszek Kot – Richter zagadkowy

Bożena Maciejowska – Pianiści i pedagodzy (część II)

Stanisław Olędzki – Spotkanie z pedagogiką Krystiana Zimermana (dokończenie)

Zeszyt Naukowy Nr 5 Filii AMFC (2005) pt. „Spotkania z mistrzami fortepianu i pedagogiki fortepianowej”

2 kwietnia 2016

Katarzyna Makal – Żmuda – Fryderyk Chopin – Cykl 24 Preludiów op. 28 Analiza i interpretacja

Jan Kadłubiski – Mazurki – dziennik intymny Chopina, inspiracja muzyką podhala – Szymanowskiego

Leszek Kot – Henryka Neuhausa pedagogika dialektyczna

Tomasz Baranowski – Z kart historii pianistyki polskiej – Stanisław Leopold Szpinalski

Bożena Maciejowska – Banaszkiewicz – Spotkanie z pianistyką Claudia Arraua

Bożena Maciejowska – Banaszkiewicz – Spotkanie z pedagogiką Profesora Andrzeja Jasińskiego

Stanisław Olędzki – Spotkanie z pedagogiką Krystiana Zimermana, cz. I

Zeszyt Naukowy Nr 4 Filii AMFC (2004) – „Z badań nad praktyką wykonawczą i problematyką pedagogiki muzycznej”

2 kwietnia 2016

Leszek Kot – Wybrane zagadnienia fortepianowej interpretacji klawesynowych dzieł Jana Sebastiana Bacha

Stanisław Olędzki – Fakturalne współczynniki w gatunkach i formach chopinowskich

Izabela Pietrukaniec – Franciszka Liszta – Dwie Legendy: Św. Franciszek z Asyżu – Kazanie do ptaków i Św. Franciszek a Paulo kroczący po falach jako dwa odmienne problemy interpretacyjno – pianistyczne

Zbigniew Koźlik – Środki wyrazu a problemy wykonawcze w twórczości akordeonowej Zbigniewa Bargielskiego

Jan Kadłubiski – Heinricha Neuhausa „Rozmyślania, wspomnienia, dzienniki”(prezentacja książki)

Jan Marcin Gałecki – Henryk Palulis – w trosce o przyszłość pokolenia

Beniamin Przeździęk – Ogólna charakterystyka gry na instrumentach dętych

Iwona Musialik – „Chi respira bene canta bene” czyli podstawowe zasady rozwijania kontroli oddychania w śpiewie w procesie kształcenia wokalnego

Ligia Hnidec – Aktywne słuchanie muzyki

Zeszyt Naukowy Nr 3 Filii AMFC – „Z badań nad polską muzyką ludową, twórczością Chopina i problematyką pedagogiki muzycznej”

2 kwietnia 2016

Anna Natalia Kozera – Z badań nad folklorem muzycznym Podlasia. Portrety muzyków ludowych. aneks 1; aneks 2

Stanisław Olędzki – Fakturalne współczynniki w gatunkach i formach chopinowskich

Jan Marcin Gałecki – Oskar Fried – sztuka relatywna

Beniamin Przeździęk – O rozwoju pięknego dźwięku na instrumentach dętych

Leszek Sokołowski – Szkoły na kontrabas a aparat gry

Ligia Hnidec – Kształcenie nauczycieli w specjalności edukacji artystycznej szkolnej. Projekt praktyk pedagogicznych

 

Zeszyt Naukowy Nr 2 Filii AMFC (2003) – „Z praktycznych zagadnień pedagogiki muzycznej”

2 kwietnia 2016

Stanisław Olędzki – Do zagadnienia rozumienia muzyki

Piotr Zawistowski – Rozważania na temat retoryki w muzyce baroku

Jan Andrzej Boruszewski – Wibracja w grze na skrzypcach

Jan Kadłubiski – O stosowaniu pedału w grze na fortepianie

Beniamin Przeżdzięk – Z zagadnień nauczania gry na instrumentach dętych (ze szczególnym uwzględnieniem czystości gry)

Leszek Sokołowski – Dwa wieki dydaktyki kontrabasowej

Tomasz Baranowski – Z zagadnień nauczania literatury muzycznej na wydziałach instrumentalnych akademii muzycznych. Refleksje wykładowcy.

Elżbieta Błaszczuk – Fortepian obowiązkowy w opiniach studentów Białostockiej Filii AMFC

Iwona M. Musialik – Technika głosowa – próba retrospekcji i aktualne poglądy na zagadnienie w obszarze kształcenia i terapii głosu profesjonalnego

Jan Gałecki – Wilhelm Furtwängler – sztuka przetrwania