WYDARZENIA CYKLICZNE

Wydarzenia cykliczne Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki

Białostocki Międzynarodowy Konkurs Duetów Fortepianowych jest wydarzeniem, które promuje muzykę kameralną i buduje kulturową tradycję społeczności lokalnej. Integruje artystów i słuchaczy, dla których muzyka stanowi sens życia.

Koncerty kameralne Muzyka w Starym Kościele są skierowane do środowiska akademickiego i ogółu mieszkańców Białegostoku jako istotne uzupełnienie życia koncertowego miasta. Jest to cykl czterech niedzielnych spotkań odbywających się każdego roku na przełomie maja i czerwca, na których występują wybitni polscy i zagraniczni artyści.

Zamierzeniem projektu Wychowanie przez sztukę jest pokazanie alternatywnych sposobów pracy z dziećmi poprzez kontakt ze sztuką. Edukacja artystyczna nie tylko jest atrakcyjną formą nauki, jest również wspaniałym sposobem na pobudzenie aktywności dziecka, rozwija jego wyobraźnię.