Kierunki i specjalności

Studia pierwszego stopnia

Kierunek: Instrumentalistyka
studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

Specjalność:

 

Studia pierwszego stopnia

Kierunek: Instrumentalistyka
studia licencjackie, niestacjonarne, 3-letnie

Specjalność:

 

Studia drugiego stopnia

Kierunek: Instrumentalistyka
studia magisteriskie, stacjonarne, 2-letnie

Specjalność:

 

Studia drugiego stopnia

Kierunek: Instrumentalistyka
studia magisteriskie, niestacjonarne, 2-letnie

Specjalność: