Kierunki i specjalności

Studia pierwszego stopnia

Kierunek: Instrumentalistyka
Studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

Specjalności:

Studia pierwszego stopnia

Kierunek: Instrumentalistyka
Studia licencjackie, niestacjonarne, 3-letnie

Specjalności:

Studia drugiego stopnia

Kierunek: Instrumentalistyka
Studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Specjalności:

Studia drugiego stopnia

Kierunek: Instrumentalistyka
Studia magisterskie, niestacjonarne, 2-letnie

Specjalności: