Kierunki i specjalności

Studia pierwszego stopnia

Kierunek: Jazz i Muzyka Estradowa 

Specjalność: jazz i world music  
Studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie 

Adresatem studiów są praktykujący artyści-wykonawcy, poszukujący w swej twórczości zarówno tradycji jak i innowacji w uprawianych gatunkach muzyki z uwzględnieniem współcześnie zachodzących zmian. Istotą studiów jest osobisty plan stworzony przez studenta, swoista wizja uwzględniająca artystyczne cele i rozwój, wykorzystująca proponowaną przez uczelnie gamę rozwiązań. Specjalność wyodrębnia trzy profile, które dzięki konstrukcji planów studiów przenikają się i uzupełniają. Przedmioty dedykowane każdemu z profili ujęte są w planie studiów w rozszerzeniach przedmiotów kierunkowych:

 • ROZSZERZENIE I JAZZ – PROFIL WYKONAWCZY
 • ROZSZERZENIE II JAZZ – PROFIL WYKONAWCZO-AUTORSKI
 • ROZSZERZENIE III WORLD MUSIC

Proponowane zajęcia bazujące głównie na projektach, ćwiczeniach, mistrzowskich lekcjach
z renomowanymi artystami, kontaktach z przedstawicielami środowiska dadzą studentowi możliwość ustalenia własnej zawodowej drogi i twórczych poszukiwań opartych na analizie i refleksji nad własną twórczością wykonawczą i tożsamością artystyczną. Oprócz solidnych podstaw, studenci zostaną wyposażeni w znakomitą technikę oraz umiejętność kreatywnej i twórczej prezentacji.

Wykaz pedagogów prowadzących instrument główny:

 • w zakresie Jazzu i muzyki estradowej
 • flet:  prof. dr hab. Ryszard Borowski, dr hab. Janusz Brych, prof. UMFC
 • saksofon: dr hab. Janusz Brych, prof. UMFC
 • trąbka: dr Jerzy Małek
 • perkusja: mgr Cezary Konrad
 • akordeon: dr hab. Rafał Grząka, prof. UMFC
 • fortepian: dr hab. Włodek Pawlik, mgr Nikola Kołodziejczyk
 • gitara: dr Marek Napiórkowski
 • skrzypce: mgr Mateusz Smoczyński
 • gitara basowa/kontrabas: dr Paweł Pańta
 • wiolonczela: mgr Krzysztof Lenczowski
 • w zakresie World Music
 • instrumenty perkusyjne: dr Miłosz Pękala
 • akordeon: dr hab. Rafał Grząka, prof. UMFC
 • skrzypce: mgr Mateusz Smoczyński
 • flet: mgr Ewelina Grygier

Sprawdziany
Przed przystąpieniem do sprawdzianów wiedzy i umiejętności, kandydat określa wybrane, jedno z proponowanych rozszerzeń specjalności: 
•    I Jazz – profil wykonawczy 
•    II Jazz – profil wykonawczo-autorski
•    III – World Music 

Sprawdziany na profil wykonawczy i profil wykonawczo-autorski:

rekrutacja obejmuje następujące instrumenty: flet, saksofon, trąbka, perkusja, akordeon, fortepian, gitara, skrzypce, wiolonczela, kontrabas/gitara basowa

 • instrument – wykonanie przed komisją dwóch standardów jazzowych do wyboru po jednym z każdej grupy standardów (lista oraz pliki mp3 zostaną zamieszczone pod linkiem na stronie Uczelni w zakładce rekrutacja) z podkładem muzycznym. Pliki z podkładem w formacie mp3 zawierają odpowiednio dla kandydata:  pełną sekcję rytmiczną, bez fortepianu, bez basu, bez perkusji.

Forma wykonania  standardu:  temat – improwizacje – temat (improwizacje według formy danego podkładu)

- instrumenty dęte, fortepian, gitara grają całość według powyższego schematu

- perkusja – solo w trzecim chorusie

- basiści – zagrany temat, akompaniament, solo w drugim chorusie improwizacji, akompaniament, zagrany temat

 • improwizacja oraz czytanie nut a’ vistaprzeczytanie fragmentów utworów przygotowanych przez komisję
 • kształcenia słuchu z  elementami  harmonii zakres materiału szkoły muzycznej II stopnia (egzamin ustny)

Egzamin z instrumentu - profil world music

rekrutacja obejmuje następujące instrumenty: flet, instrumenty perkusyjne, akordeon, skrzypce,  altówka, wiolonczela, cymbały

 • instrument – wykonanie  wraz z improwizacją dwóch utworów na bazie muzyki tradycyjnej (ludowej, etnicznej) zaprezentowane solo lub z własnym, dowolnym akompaniamentem (możliwa jedna kompozycja własna)

      1) jeden z tańców polskich: oberek, mazur/mazurek, polonez, krakowiak, kujawiak lub któryś z tańców regionalnych

      2) utwór / temat pochodzący z dowolnie wybranej kultury muzycznej – polskiej lub obcej
(możliwa kompozycja własna)

Czas prezentacji całości nie może przekroczyć 10 minut.

 • sprawdzian z elementami kształcenia słuchu i harmonii – zakres materiału szkoły muzycznej II stopnia
 • improwizacja na podany temat muzyczny oraz czytanie a' vista – przeczytanie fragmentu utworu przygotowanego przez komisję
 • wiedza ogólna z zakresu jazzu i world musicegzamin ustny sprawdzający podstawową wiedzę  kandydata w zakresie muzyki świata, tradycji, stylów muzycznych, twórców, instrumentarium oraz bieżących wydarzeń kulturalnych.

 

Studia drugiego stopnia

Kierunek: Jazz i Muzyka Estradowa

Specjalność: jazz 
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

AAdresatem studiów są zawodowi muzycy jazzowi – absolwenci studiów licencjackich, pragnący pogłębić wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu szeroko pojętej muzyki jazzowej oraz znaleźć inspiracje do realizacji własnych celów artystycznych. Studia dają również możliwość zdobycia uprawnień pedagogicznych do prowadzenia zespołów jazzowych przy współpracy Kolegium Pedagogicznego

Rekrutacja obejmuje następujące instrumenty: flet, saksofon, trąbka, perkusja, akordeon, fortepian, gitara, skrzypce, wiolonczela, kontrabas/gitara basowa.

W roku akademickim 2022/2023 przedmiot kierunkowy będzie prowadzony przez następujących pedagogów:

o          flet: prof. dr hab. Ryszard Borowski, dr hab. Janusz Brych, prof. UMFC

o          saksofon: dr hab. Janusz Brych, prof. UMFC

o          trąbka: dr Jerzy Małek

o          perkusja: mgr Cezary Konrad

o          akordeon: dr hab. Rafał Grząka prof. UMFC

o          fortepian: dr hab. Włodek Pawlik, mgr Nikola Kołodziejczyk

o          gitara: dr Marek Napiórkowski

o          skrzypce: mgr Mateusz Smoczyński

o          gitara basowa / kontrabas: dr Paweł Pańta

o          wiolonczela: mgr Krzysztof Lenczowski

Sprawdziany –  w siedzibie UMFC

 • Prezentacja artystyczna 15-20 minut składająca się ze standardów jazzowych lub kompozycji własnych, zróżnicowanych pod względem stylu, tempa i metrum, zawierających rozbudowane improwizacje kandydata, prezentacja wykonana z własną sekcją rytmiczną lub podkładem muzycznym
 • rozmowa kwalifikacyjna  

Zakres materiału

wykonanie programu ok. 15-20 min., składającego się z utworów jazzowych.

Kandydat występuje z własnym akompaniamentem