Historia Wydziału Tańca

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie od 1972 roku kształci się zawodowych tancerzy w ramach specjalności pedagogicznej. Początkowo były to Zaoczne Wyższe Studia Nauczycieli Tańca powołane dzięki przychylności Rektora prof. T. Maklakiewicza oraz dziekana Wydziału Wychowania Muzycznego prof. A. Szalińskiego. Projekt program studiów został opracowany w Centralnym Ośrodku Pedagogicznym Szkolnictwa Artystycznego przez Teresę Czajkowską, wizytatora szkolnictwa baletowego, Kazimierza Milattiego, dyrektora COPSA oraz Barbary Kasprowicz, dyrektorkę artystyczną Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie. Podstawy programowe tworzyli m. in. prof. Zbigniew Korycki, prof. dr hab. Janina Pudełek, Irena Turska, mgr Danuta Piasecka, mgr Jarosław Piasecki, dr Krystyna Świderska, prof. dr. hab. Gerwazy Świderski. Specjalnością, do 1994 roku kierował prof. Zbigniew Korycki, w latach 1994-2010 st. wykł. mgr Małgorzata Kucharska-Nowak, następnie  dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC, a od 2013 roku dr hab. Klaudia Carlos-Machej, prof. UMFC, która od 2019 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Tańca. Kierownikiem Katedry Tańca, wcześniej Zakładu Tańca, w latach 2010-2020, była prof. dr hab. Ewa Wycichowska. Od roku akademickiego 2020-2021 funkcję tę sprawuje dr hab. Beata Książkiewicz, prof. UMFC.                 
Od momentu powstania specjalności można zauważyć jej dynamiczny rozwój. W 2001 roku powołano Podyplomowe Studia Teorii Tańca, w 2004 r. utworzono kierunek Taniec, w 2011 r. nową specjalność – Choreografia i Teoria Tańca. Ewolucja kierunku przebiegała za sprawą licznych konferencji naukowo-artystycznych organizowanych w UMFC, a także dzięki wizytom wykładowców w ośrodkach akademickich za granicą (Czechy, Peru, RFN, Rosja, Szwajcaria, USA).
Działalność artystyczna Wydziału Tańca koncentruje się na cyklicznych koncertach z udziałem studentów: Koncert specjalności pedagogika baletowa (Międzynarodowy Dzień Tańca, od 1996), Sztuka i Edukacja (2014-2019), Interaktywnie (od 2015).  Bardzo ważnym aspektem życia akademickiego są doroczne koncerty dyplomowe, które odbywają się   w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej.
Popularyzacja sztuki tańca jest ważnym elementem działalności Wydziału Tańca. Służą temu Spotkania ze sztuką tańca. Gości byli: Bożena Kociołkowska, Przemysław Śliwa, Piotr Nardelli. W 2017 roku, z okazji Jubileuszu 45-lecia specjalności pedagogika baletowa, po raz pierwszy UMFC był współorganizatorem XIII Międzynarodowego Festiwalu Młodych Tancerzy Polska 2018/ XIII International Young Dancers' Festival Poland 2018 z udziałem młodych adeptów sztuki tańca z Danii, Francji, Hong Kongu, Indonezji, Luksemburga, Meksyku, Niemiec, Panamy, Peru, Singapuru, Stanów Zjednoczonych oraz Polski. Międzynarodowa Gala Baletu, w której udział wzięli artyści Polskiego Baletu Narodowego, P.Z.L.PiT „Mazowsze” odbyła się w TW-ON. W spektaklu Jedna Ziemia/One Planet wystąpili reprezentanci wszystkich krajów.
W 2019 roku w Ogólnopolskim Konkursie Perły Tańca, zorganizowanym przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Fundację Sztuki Tańca, uhonorowano wykładowcę Podyplomowych Studiów Teorii Tańca oraz Choreografii i Teorii Tańca – mgr Jagodę Ignaczak, która otrzymała Nagrodę im. Janiny Jarzynówny-Sobczak przyznawaną wybitnym pedagogom, dziennikarzom, teoretykom i promotorom sztuki tańca. Paulina Bidzińska, studentka II roku studiów I stopnia na specjalności pedagogika baletowa, tancerka Polskiego Baletu Narodowego (obecnie Staad Ballet Berlin), otrzymała Nagrodę im. Olgi Sawickiej skierowaną do  utalentowanej młodzieży w wieku 16-20 lat. Alicji Bajorek, studentce I roku studiów II stopnia na specjalności pedagogika baletowa, solistce baletu Teatru Wielkiego   w Łodzi, przyznano Nagrodą im. Conrada Drzewieckiego – za najlepszy debiut taneczny na scenach zawodowych teatrów operowo-baletowych i samodzielnych zespołów artystycznych.