Kierunki i specjalności

Studia Pierwszego Stopnia

Kierunek: Wokalistyka

Specjalność: Śpiew solowy i aktorstwo
studia licencjackie, stacjonarne, 4-letnie

Opis

Studia przygotowują wokalnie i aktorsko młodych adeptów sztuki zarówno do pracy w teatrach muzycznych – operze, operetce, musicalu, jak i do działalności na estradach koncertowych w różnych formach wokalnych – pieśń, kantata, oratorium. Program studiów obejmuje przedmioty zapewniające pracę nad techniką wokalną (śpiew solowy), przygotowanie wokalne repertuaru z zakresu różnych form i stylistyki (praca z pianistą, opracowanie partii operowych – współpraca z Teatrem Wielkim – Operą Narodową i Warszawską Operą Kameralną, recytatyw klasyczny, zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej, kameralistyka, zespoły wokalne), jak i w poszerzonym wymiarze przygotowanie sceniczne (aktorstwo, dykcja, proza i wiersz, taniec, styl i gest, charakteryzacja – współpraca z Akademią Teatralną, Zakładem Tańca UMFC, Szkołą Wizażu). W ofercie dydaktycznej znajdują się przedmioty ogólnomuzyczne, humanistyczne i inne, niezbędne do rozwijania umiejętności i poszerzania wiedzy. Studia dają możliwość nabycia umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musicakademie Rheinsberg, Centrum Kopernika, Filharmonią Wałbrzyską, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.

Wykaz osób prowadzących przedmiot główny:

 • profesorowie: Robert Cieśla, Ryszard Cieśla, Ewa Iżykowska-Lipińska, Izabela Kłosińska, Małgorzata Marczewska, Mikołaj Moroz, Artur Stefanowicz;
 • profesorowie UMFC: Jolanta Janucik, Anna Radziejewska, Gabriela Silva;
 • doktorzy habilitowani: Robert Gierlach, Magdalena Idzik, Dorota Radomska, Eugenia Rozlach,
 • doktorzy: Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Agnieszka Kurowska-Janecka, Yeoi-Young Sohn, AeRan Kim, Linhao Qin, Witold Żołądkiewicz, Aleksandra Resztik-Wesołowska, Dorota Laskowiecka-Urban, Anna Bednarska
 • magistrzy: Agnieszka Kowaluk.

Sprawdziany

 • śpiew – egzamin dwustopniowy
 • sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych
 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny (egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału

 • śpiew – egzamin dwustopniowy, kandydat przygotowuje trzy dowolne utwory z obszaru muzyki kameralnej, oratoryjnej lub operowej, z akompaniamentem fortepianu:
  • 1 etap: wykonanie 1 utworu z wyboru kandydata, brak wskazania utworu przy złożeniu dokumentów oznacza, że Komisja wybiera utwór według własnego uznani
  • 2 etap: wykonanie 2 utworów (jeden z wyboru kandydata, drugi z wyboru komisji, dopuszczalne jest powtórzenie utworu z 1 etapu); brak wskazania utworu przy złożeniu dokumentów oznacza, że Komisja wybiera utwór/utwory według własnego uznania.

Na każdym etapie komisja może sprawdzić skalę głosu. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów.

 • sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych
 1. predyspozycje aktorskie:
 • do przygotowania na egzamin przez kandydata minimum dwa teksty: proza oraz wiersz (współczesny lub klasyczny) oba teksty z własną interpretacją (wykonywane z pamięci),
 • zadania zadawane kandydatom w trakcie egzaminu:
  • zadania aktorskie na przygotowanych przez kandydata tekstach (umiejętność odejścia od przygotowanej interpretacji):
   1. zadania i etiudy aktorskie na zadany temat (bez tekstu, wyobraźnia
    i improwizacja),
   2. zadania dykcyjne i oddechowe, ćwiczenia sprawdzające sprawność aparatu artykulacyjnego w zakresie mowy jak i poprawność dykcyjną poszczególnych głosek,
 1. predyspozycje taneczno-ruchowe:
 • prezentacja przygotowanej wcześniej, 1,5-minutowej, kompozycji ruchowej do dowolnej muzyki, w dowolnym stylu bądź technice tańca.
 • badanie uruchomienia emocji w ciele, wyobraźni przestrzennej ciała, kreatywności ruchowej poprzez realizację improwizowanej etiudy taneczno-ruchowe a vista, wykonanej do podkładu dźwiękowego (tematy etiud i utwory muzyczne przygotowuje egzaminujący).

Wymagany ubiór umożliwiający ćwiczenia taneczne, zadania ruchowe i gimnastyczne, obuwie do ćwiczeń gimnastycznych (np. baletki).

 • kształcenie słuchu – sprawdzenie predyspozycji i umiejętności słuchowych, w tym czytanie nut, realizacja ćwiczeń rytmicznych.

Dokumenty dodatkowe

Należy przesłać pliki PDF drogą mailową na adres: wokalistyka@chopin.edu.pl (niezwłocznie po rejestracji jednak nie później niż do dnia 02.06.2022) lub  dostarczyć do dziekanatu – pok. 307 do dnia  02.06.2022 r.

 • program egzaminu ze śpiewu,
 • kserokopie nut utworów wykonywanych na egzaminie z pianistą UMFC

 

Kierunek: Wokalistyka

Specjalność: Śpiew solowy
studia licencjackie, niestacjonarne, 3-letnie

Opis

Studia przygotowują wokalnie i aktorsko młodych adeptów sztuki zarówno do pracy w teatrach muzycznych – operze, operetce, musicalu, jak i do działalności na estradach koncertowych w różnych formach wokalnych – pieśń, kantata, oratorium. Program studiów obejmuje przedmioty zapewniające pracę nad techniką wokalną (śpiew solowy), przygotowanie wokalne repertuaru z zakresu różnych form i stylistyki (praca z pianistą, opracowanie partii operowych – współpraca z Teatrem Wielkim – Operą Narodową i Warszawską Operą Kameralną, recytatyw klasyczny, zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej, kameralistyka, zespoły wokalne), jak i w poszerzonym wymiarze przygotowanie sceniczne (aktorstwo, dykcja, proza i wiersz, taniec, styl i gest, charakteryzacja – współpraca z Akademią Teatralną, Zakładem Tańca UMFC, Szkołą Wizażu). W ofercie dydaktycznej znajdują się przedmioty ogólnomuzyczne, humanistyczne i inne, niezbędne do rozwijania umiejętności i poszerzania wiedzy. Studia dają możliwość nabycia umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musicakademie Rheinsberg, Centrum Kopernika, Filharmonia Wałbrzyską, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.

Wykaz osób prowadzących przedmiot główny:

 • profesorowie: Robert Cieśla, Ryszard Cieśla, Ewa Iżykowska-Lipińska, Izabela Kłosińska, Małgorzata Marczewska, Mikołaj Moroz, Artur Stefanowicz;
 • profesorowie UMFC: Jolanta Janucik, Anna Radziejewska, Gabriela Silva;
 • doktorzy habilitowani: Robert Gierlach, Magdalena Idzik, Krystyna Jaźwińska–Dobosz, Dorota Radomska, Eugenia Rozlach,
 • doktorzy: Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Agnieszka Kurowska-Janecka, Yeoi-Young Sohn, AeRan Kim, Linhao Qin, Witold Żołądkiewicz, Aleksandra Resztik-Wesołowska, Dorota Laskowiecka-Urban, Anna Bednarska;
 • magistrzy: Agnieszka Kowaluk;

Sprawdziany

 • śpiew – egzamin dwustopniowy
 • sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych
 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny (egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału

 • śpiew – egzamin dwustopniowy, kandydat przygotowuje trzy dowolne utwory z obszaru muzyki kameralnej, oratoryjnej lub operowej, z akompaniamentem fortepianu:
  • 1 etap: wykonanie 1 utworu z wyboru kandydata, brak wskazania utworu przy złożeniu dokumentów oznacza, że Komisja wybiera utwór według własnego uznania.
  • 2 etap: wykonanie 2 utworów (jeden z wyboru kandydata, drugi z wyboru komisji, dopuszczalne jest powtórzenie utworu z 1 etapu); brak wskazania utworu przy złożeniu dokumentów oznacza, że Komisja wybiera utwór/utwory według własnego uznania.

Na każdym etapie komisja może sprawdzić skalę głosu. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów.

 • sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych
 1. predyspozycje aktorskie:
 • do przygotowania na egzamin przez kandydata minimum dwa teksty: proza oraz wiersz (współczesny lub klasyczny) oba teksty z własną interpretacją (wykonywane z pamięci),
 • zadania zadawane kandydatom w trakcie egzaminu:
  • zadania aktorskie na przygotowanych przez kandydata tekstach (umiejętność odejścia od przygotowanej interpretacji):
   1. zadania i etiudy aktorskie na zadany temat (bez tekstu, wyobraźnia
    i improwizacja),
   2. zadania dykcyjne i oddechowe, ćwiczenia sprawdzające sprawność aparatu artykulacyjnego w zakresie mowy jak i poprawność dykcyjną poszczególnych głosek,
 1. predyspozycje taneczno-ruchowe:
 • prezentacja przygotowanej wcześniej, 1,5-minutowej, kompozycji ruchowej do dowolnej muzyki, w dowolnym stylu bądź technice tańca.
 • badanie uruchomienia emocji w ciele, wyobraźni przestrzennej ciała, kreatywności ruchowej poprzez realizację improwizowanej etiudy taneczno-ruchowe a vista, wykonanej do podkładu dźwiękowego (tematy etiud i utwory muzyczne przygotowuje egzaminujący).

Wymagany ubiór umożliwiający ćwiczenia taneczne, zadania ruchowe i gimnastyczne, obuwie do ćwiczeń gimnastycznych (np. baletki).

 • kształcenie słuchu – sprawdzenie predyspozycji i umiejętności słuchowych, w tym czytanie nut, realizacja ćwiczeń rytmicznych.

Dokumenty dodatkowe

Należy przesłać pliki PDF drogą mailową na adres: wokalistyka@chopin.edu.pl (niezwłocznie po rejestracji jednak nie później niż do dnia 02.06.2022) lub dostarczyć do dziekanatu – pok. 307 do dnia  02.06.2022 r.

 • program egzaminu ze śpiewu,
 • kserokopie nut utworów wykonywanych na egzaminie z pianistą UMFC

 

Kierunek: Wokalistyka

Specjalność: Musical
studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne, 4-letnie

Opis

Studia przygotowują wokalnie i aktorsko młodych adeptów sztuki zarówno do pracy w teatrach muzycznych, jak i do działalności na estradach koncertowych w różnych formach wokalnych. Program studiów obejmuje przedmioty zapewniające pracę nad techniką wokalną (śpiew solowy), przygotowanie wokalne repertuaru z zakresu różnych form i stylistyki (praca z pianistą, opracowanie partii musicalowych – współpraca z Teatrem Roma, współpraca z Teatrem Syrena, Teatrem Rampa). Specjalność Musical to także bardzo szeroki zakres nauczania przedmiotów aktorskich. Aktor musicalowy to artysta wszechstronny, dysponujący szerokim wachlarzem umiejętności warsztatowych umożliwiających mu interpretację i tworzenie wyrazistych postaci scenicznych. Jak wiadomo istota libretta największych musicali zawiera się w połączeniu partytury muzyczno-wokalnej z obszernymi fragmentami dialogu dramatycznego. Umiejętne operowanie głosem zwłaszcza w wysokich partiach wokalnych i swobodne przechodzenie w dialog pełen ekspresji i dramaturgii stanowi dla aktora musicalowego nie lada wyzwanie. Uniwersytet zapewnia w związku z powyższym bardzo rozbudowany kurs przedmiotów aktorskich. Począwszy od elementarnych zadań aktorskich na roku pierwszym przez sceny z dramatów współczesnych i klasycznych na latach wyższych. Oprócz tego prowadzone są zajęcia z prozy i wiersza, piosenki aktorskiej, a także z tak zwanych przedmiotów warsztatowo-technicznych, takich jak dykcja, taniec współczesny i klasyczny, gest, styl charakteryzacja i wiele innych. Uczelnia prowadzi szeroką współpracę z Akademią Teatralną, Zakładem Tańca UMFC, Szkołą Wizażu. W ofercie dydaktycznej znajdują się przedmioty ogólnomuzyczne, specjalistyczne, ogólnouniwersyteckie, humanistyczne i inne, niezbędne do rozwijania umiejętności i poszerzania wiedzy. Studia dają możliwość nabycia umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Centrum Kopernik, Filharmonią Wałbrzyską, Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musikakademie Rheinsberg, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.

Wykaz osób prowadzących przedmiot główny:

 • profesorowie: Robert Cieśla, Ryszard Cieśla, Ewa Iżykowska-Lipińska, Izabela Kłosińska, Mikołaj Moroz;
 • profesorowie UMFC: Jolanta Janucik,
 • doktorzy habilitowani: Robert Gierlach, Magdalena Idzik, Dorota Radomska, Eugenia Rozlach;
 • doktorzy: Marcin Wortmann, Jacek Kotlarski, Olga Boczar, AeRan Kim, Yeoi Young Sohn
 • magistrzy: Anna Gigiel-Biedka, Kaja Mianowana.

Sprawdziany

 • sprawdzenie predyspozycji wokalnych, aktorskich i ruchowych – egzamin trzystopniowy
 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny (egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału

Kandydat przygotowuje:

 • trzy dowolne arie musicalowe, w tym jedna obowiązkowo w języku polskim, z podkładem własnym na nośniku elektronicznym – pendrive. Wszystkie utwory muszą być wykonane z pamięci.
 • dowolny wiersz klasyczny, dowolny wiersz współczesny, dowolny fragment prozy klasycznej, dowolny fragment prozy współczesnej. Wszystkie teksty z własną interpretacją (wykonane z pamięci).
 • indywidualną kompozycję ruchową (w dowolnym stylu bądź technice tańca) do wybranej muzyki (ok. 2 min.) (podkład muzyczny na nośniku elektronicznym – pendrive). Wskazana znajomość podstawowych elementów stylów tanecznych: taniec klasyczny, współczesny, jazzowy, musicalowy).

Przebieg egzaminu:

 • 1 etap – wykonanie 1 arii musicalowej z wyboru kandydata (brak wskazania utworu podczas składania dokumentów oznacza, że Komisja wybiera utwór według własnego uznania)
 • 2 etap – wykonanie 1 utworu (z wyboru Komisji), wykonanie wiersza lub prozy (z wyboru kandydata), prezentacja przygotowanego układu ruchowego
 • 3 etap:
 • W zakresie wokalnym:

wykonanie trzeciej arii musicalowej (nie wykonywanej na wcześniejszych etapach),

wykonanie zdefiniowanych przez komisję zadań wokalnych (ten element egzaminu może być pominięty przez komisję)

 • zadania aktorskie na przygotowanych przez kandydata tekstach (umiejętność odejścia od przygotowanej interpretacji),

zadania i etiudy aktorskie na zadany temat (bez tekstu, wyobraźnia i improwizacja),

zadania dykcyjne i oddechowe (ćwiczenia sprawdzające sprawność aparatu artykulacyjnego w zakresie mowy, jak i poprawność dykcyjną poszczególnych głosek),

 • wykonanie 2 sekwencji tanecznych podanych a vista przez egzaminującego, improwizacja ruchowa inspirowana utworem muzycznym (utwory muzyczne przygotowuje egzaminujący),

sprawdzenie umiejętności tanecznych (taniec klasyczny, taniec współczesny, taniec jazzowy, taniec musicalowy),

sprawdzenie koordynacji muzyczno-ruchowej, sprawdzenie umiejętności w zakresie improwizacji ruchowej, w tym badanie uruchomienia emocji w ciele, wyobraźni przestrzennej, kreatywności ruchowej.

Na każdym etapie komisja może sprawdzić skalę głosu. W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu, nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów.

 • kształcenie słuchu – sprawdzenie predyspozycji i umiejętności słuchowych, w tym: sprawdzenie znajomości nazw i położenia nut na pięciolinii w kluczu wiolinowym (solmizacja i litery), sprawdzenie znajomości nazw, wartości i grup rytmicznych, sprawdzanie umiejętności śpiewania gamy durowej nazwami solmizacyjnymi lub literowymi.

Informacje dodatkowe

 • Podczas egzaminu obowiązuje ubiór umożliwiający ćwiczenia taneczne, baletki.
 • Kandydat zobowiązany jest do samodzielnej rozgrzewki ciała przed egzaminem,
 • Kandydat zobowiązany jest do dostarczenia przewodniczącemu Komisji nośnika USB z nagraniem utworu muzycznego do którego przygotował kompozycję – w dniu egzaminu.

Dokumenty dodatkowe

Należy przesłać pliki PDF drogą mailową na adres: wokalistyka@chopin.edu.pl (niezwłocznie po rejestracji jednak nie później niż do dnia 02.06.2022) lub dostarczyć do dziekanatu – pok. 307 do dnia 02.06.2022 r.

 • program egzaminu ze śpiewu,
 • kserokopie nut utworów.

 

Kierunek: Wokalistyka

Specjalność: Śpiew solowy, język wykładowy angielski
studia licencjackie, niestacjonarne, 3-letnie

Opis

Studia przygotowują wokalnie i aktorsko młodych adeptów sztuki zarówno do pracy w teatrach muzycznych – operze, operetce, musicalu, jak i do działalności na estradach koncertowych w różnych formach wokalnych – pieśń, kantata, oratorium. Program studiów obejmuje przedmioty zapewniające pracę nad techniką wokalną (śpiew solowy), przygotowanie wokalne repertuaru z zakresu różnych form i stylistyki (praca z pianistą, opracowanie partii operowych – współpraca z Teatrem Wielkim – Operą Narodową i Warszawską Operą Kameralną, recytatyw klasyczny, zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej, kameralistyka, zespoły wokalne), jak i w poszerzonym wymiarze przygotowanie sceniczne (aktorstwo, dykcja, proza i wiersz, taniec, styl i gest, charakteryzacja – współpraca z Akademią Teatralną, Zakładem Tańca UMFC, Szkołą Wizażu). W ofercie dydaktycznej znajdują się przedmioty ogólnomuzyczne, humanistyczne i inne, niezbędne do rozwijania umiejętności i poszerzania wiedzy. Studia dają możliwość nabycia umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musicakademie Rheinsberg, Centrum Kopernika, Filharmonia Wałbrzych, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.

Wykaz osób prowadzących przedmiot główny:

 • profesorowie: Robert Cieśla, Ryszard Cieśla, Ewa Iżykowska-Lipińska, Izabela Kłosińska, Małgorzata Marczewska, Mikołaj Moroz, Artur Stefanowicz;
 • profesorowie UMFC: Jolanta Janucik, Anna Radziejewska, Gabriela Silva;
 • doktorzy habilitowani: Robert Gierlach, Magdalena Idzik, Dorota Radomska, Eugenia Rozlach,
 • doktorzy: Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Agnieszka Kurowska-Janecka, Yeoi-Young Sohn, AeRan Kim, Linhao Qin, Witold Żołądkiewicz, Aleksandra Resztik-Wesołowska, Dorota Laskowiecka-Urban, Anna Bednarska;
 • magistrzy: Agnieszka Kowaluk.

Sprawdziany

 • śpiew – egzamin dwustopniowy
 • sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych
 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny (Egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału

 • śpiew – egzamin dwustopniowy, kandydat przygotowuje trzy dowolne utwory z obszaru muzyki kameralnej, oratoryjnej lub operowej, z akompaniamentem fortepianu:
  • 1 etap – wykonanie 1 utworu z wyboru kandydata, brak wskazania utworu przy złożeniu dokumentów oznacza, że Komisja wybiera utwór według własnego uznania
  • 2 etap – wykonanie 2 utworów (jeden z wyboru kandydata, drugi z wyboru komisji, dopuszczalne jest powtórzenie utworu z 1 etapu), brak wskazania utworu przy złożeniu dokumentów oznacza, że Komisja wybiera utwór/utwory według własnego uznania.

Na każdym etapie komisja może sprawdzić skalę głosu. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. W przypadku, kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów.

 • sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych
 1. predyspozycje aktorskie:
 • do przygotowania na egzamin przez kandydata minimum dwa teksty: proza oraz wiersz (współczesny lub klasyczny) oba teksty z własną interpretacją (wykonane z pamięci).
 • zadania zadawane kandydatom w trakcie egzaminu:
  • zadania aktorskie na przygotowanych przez kandydata tekstach (umiejętność odejścia od przygotowanej interpretacji)
   1. zadania i etiudy aktorskie na zadany temat (bez tekstu, wyobraźnia i improwizacja),
   2. zadania dykcyjne i oddechowe, ćwiczenia sprawdzające sprawność aparatu artykulacyjnego w zakresie mowy jak i poprawność dykcyjną poszczególnych głosek,
 1. predyspozycje taneczno-ruchowe:
 • prezentacja przygotowanej wcześniej, 1,5-minutowej, kompozycji ruchowej do dowolnej muzyki, w dowolnym stylu bądź technice tańca.
 • badanie uruchomienia emocji w ciele, wyobraźni przestrzennej ciała, kreatywności ruchowej poprzez realizację improwizowanej etiudy taneczno-ruchowej a vista, wykonanej do podkładu dźwiękowego (tematy etiud i utwory muzyczne przygotowuje egzaminujący).

Wymagany ubiór umożliwiający ćwiczenia taneczne, zadania ruchowe i gimnastyczne, obuwie do ćwiczeń gimnastycznych (np. baletki).

 • kształcenie słuchu – sprawdzenie predyspozycji i umiejętności słuchowych, w tym czytanie nut, realizacja ćwiczeń rytmicznych.

 

Dokumenty dodatkowe

Należy przesłać pliki PDF drogą mailową na adres: wokalistyka@chopin.edu.pl (niezwłocznie po rejestracji jednak nie później niż do dnia 02.06.2022) lub dostarczyć do dziekanatu – pok. 307 do dnia 02.06.2022 r.

 • program egzaminu ze śpiewu,
 • kserokopie nut utworów wykonywanych na egzaminie z pianistą UMFC.

 


Studia Drugiego Stopnia

Kierunek: Wokalistyka

Specjalność: Śpiew solowy – opera
studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, 2-letnie

Opis

Studia magisterskie na kierunku wokalistyka (specjalność śpiew solowy – opera, śpiew solowy – kameralistyka, śpiew solowy – muzyka dawna) są wg przyjętej i wdrożonej koncepcji studiami specjalnościowymi, ukierunkowanymi na studiowanie wybranych obszarów umiejętności zawodowych, zgodnych z preferencjami głosowymi lub zdefiniowanymi pasjami artystycznymi. Program studiów składa się z pakietów kształcenia i umożliwia spory zakres swobody w zakresie indywidualnego ukształtowania programu studiów. Student jest zobowiązany do realizacji pakietu podstawowego (przedmioty podstawowe i z zakresu specjalności). Pozostała część programu jest uzupełniana wg indywidualnego wyboru studenta z obszernego katalogu przedmiotów fakultatywnych dostępnych w ofercie uczelni, w tym pakietu „multimedia” i pakietu „studium pedagogiczne”. Ponadto studia stwarzają możliwość rozwinięcia zawodowych umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musikakademie Rheinsberg, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.

Wykaz osób prowadzących przedmiot główny:

 • profesorowie: Robert Cieśla, Ryszard Cieśla, Ewa Iżykowska-Lipińska, Izabela Kłosińska, Małgorzata Marczewska, Mikołaj Moroz, Artur Stefanowicz;
 • profesorowie UMFC: Jolanta Janucik, Anna Radziejewska, Gabriela Silva;
 • doktorzy habilitowani: Robert Gierlach, Magdalena Idzik, Dorota Radomska, Eugenia Rozlach,
 • doktorzy: Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Agnieszka Kurowska-Janecka, Yeoi-Young Sohn, AeRan Kim, Linhao Qin, Witold Żołądkiewicz, Aleksandra Resztik-Wesołowska, Dorota Laskowiecka-Urban, Anna Bednarska;
 • magistrzy: Agnieszka Kowaluk.

Sprawdziany

 • śpiew
 • kształcenie słuchu (egzamin online na platformie zoom)
 • rozmowa kwalifikacyjna (egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału

 • śpiew kandydat zobowiązany jest do przedstawienia ok. 15 min. programu solowej muzyki operowej w języku oryginalnym. Jeśli kandydat przekroczy czas występu ponad przewidziane 15 minut, komisja ma prawo przerwać występ. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów.
 • kształcenie słuchu:
  • czytanie a vista zadanego fragmentu linii melodycznej,
  • czytanie przebiegu rytmicznego.

Materiały z kształcenia słuchu przygotowuje komisja.

 • rozmowa kwalifikacyjna – kandydat przygotowuje 10 minutową wypowiedź na jeden z podanych poniżej tematów:
  • rodzaje recytatywu – przykłady,
  • ulubiona operowa partia wokalna – uzasadnienie,
  • aktualne wystawienie operowe w Polsce lub na świecie – opis inscenizacji,
  • filmowe realizacje oper – zalety i wady, na wybranym przykładzie,
  • wielkie postaci światowej wokalistyki w przeszłości lub obecnie – omówienie gatunku głosu, kariera, znaczenie,
  • ulubiony kompozytor operowy – uzasadnienie,
  • opera czy operetka – scenariusz dyskusji dwóch ekspertów o przeciwstawnych poglądach,
  • festiwale muzyczne w Polsce i na świecie na wybranym przykładzie – społeczna funkcja, zakres oddziaływania.

Komisja po wysłuchaniu wypowiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z powyższego katalogu temat (wypowiedź kandydata oraz odpowiedzi na pytania wygłaszane są z pamięci). Jeżeli kandydat nie uzyska pozytywnej oceny z któregoś z egzaminów (kształcenie słuchu, rozmowa kwalifikacyjna) oznacza, że nie zdał pozytywnie całości egzaminów (egzamin online na platformie zoom).

Dokumenty dodatkowe

Należy przesłać pliki PDF drogą mailową na adres: wokalistyka@chopin.edu.pl (niezwłocznie po rejestracji jednak nie później niż do dnia 22.06.2022) lub  dostarczyć do dziekanatu – pok. 307 do dnia 22.06.2022 r.

 • program egzaminu ze śpiewu,
 • kserokopie nut utworów wykonywanych na egzaminie z pianistą UMFC.

 

Kierunek: Wokalistyka

Specjalność: Śpiew solowy – muzyka dawna
studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, 2-letnie

Opis

Studia magisterskie na kierunku wokalistyka (specjalność śpiew solowy – opera, śpiew solowy – kameralistyka, śpiew solowy – muzyka dawna) są wg przyjętej i wdrożonej koncepcji studiami specjalnościowymi, ukierunkowanymi na studiowanie wybranych obszarów umiejętności zawodowych, zgodnych z preferencjami głosowymi lub zdefiniowanymi pasjami artystycznymi. Program studiów składa się z pakietów kształcenia i umożliwia spory zakres swobody w zakresie indywidualnego ukształtowania programu studiów. Student jest zobowiązany do realizacji pakietu podstawowego (przedmioty podstawowe i z zakresu specjalności). Pozostała część programu jest uzupełniana wg indywidualnego wyboru studenta z obszernego katalogu przedmiotów fakultatywnych dostępnych w ofercie uczelni, w tym pakietu „multimedia” i pakietu „studium pedagogiczne”. Ponadto studia stwarzają możliwość rozwinięcia zawodowych umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musikakademie Rheinsberg, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.

Wykaz osób prowadzących przedmiot główny:

 • profesorowie: Robert Cieśla, Ryszard Cieśla, Ewa Iżykowska-Lipińska, Izabela Kłosińska, Małgorzata Marczewska, Mikołaj Moroz, Artur Stefanowicz;
 • profesorowie UMFC: Jolanta Janucik, Anna Radziejewska, Gabriela Silva;
 • doktorzy habilitowani: Robert Gierlach, Magdalena Idzik, Dorota Radomska, Eugenia Rozlach,
 • doktorzy: Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Agnieszka Kurowska-Janecka, Yeoi-Young Sohn, AeRan Kim, Linhao Qin, Witold Żołądkiewicz, Aleksandra Resztik-Wesołowska, Dorota Laskowiecka-Urban, Anna Bednarska;
 • magistrzy: Agnieszka Kowaluk.

Sprawdziany

 • śpiew
 • kształcenie słuchu (egzamin online na platformie zoom)
 • rozmowa kwalifikacyjna (egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału

 • śpiew kandydat zobowiązany jest do przedstawienia ok. 15 min. programu solowa muzyka z epoki baroku. Program może zawierać jeden utwór renesansowy. Jeśli kandydat przekroczy czas występu ponad przewidziane 15 minut, komisja ma prawo przerwać występ. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów.
 • kształcenie słuchu:
  • czytanie a vista zadanego fragmentu linii melodycznej,
  • czytanie przebiegu rytmicznego.
 • rozmowa kwalifikacyjna – kandydat przygotowuje 10 minutową wypowiedź na jeden z podanych poniżej tematów:
  • rodzaje recytatywu – przykłady,
  • retoryka w muzyce baroku, typologia figur retorycznych na wybranych przykładach, teoria afektów,
  • oratorium – opis formy i rozwoju,
  • opera w baroku – opis formy i rozwoju,
  • ulubiony kompozytor renesansowy, barokowy lub klasyczny – uzasadnienie,
  • funkcja basso continuo w muzyce barokowej,
  • wielkie postaci światowej wokalistyki w dziedzinie muzyki dawnej w przeszłości lub obecnie – gatunek głosu, kariera, znaczenie,
  • przykłady sakralnych dzieł wokalnych – różnorodność form.

Komisja po wysłuchaniu wypowiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z powyższego katalogu temat (wypowiedź kandydata oraz odpowiedzi na pytania wygłaszane są z pamięci). Jeżeli kandydat nie uzyska pozytywnej oceny z któregoś z egzaminów (kształcenie słuchu, rozmowa kwalifikacyjna) oznacza, że nie zdał pozytywnie całości egzaminów.

Dokumenty dodatkowe

Należy przesłać pliki PDF drogą mailową na adres: wokalistyka@chopin.edu.pl (niezwłocznie po rejestracji jednak nie później niż do dnia 22.06.2022) lub dostarczyć do dziekanatu – pok. 307 do dnia 22.06.2022 r.

 • program egzaminu ze śpiewu,
 • kserokopie nut utworów wykonywanych na egzaminie z pianistą UMFC.

 

Kierunek: Wokalistyka

Specjalność: Śpiew solowy – kameralistyka
studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, 2-letnie

Opis

Studia magisterskie na kierunku wokalistyka (specjalność śpiew solowy – opera, śpiew solowy – kameralistyka, śpiew solowy – muzyka dawna) są wg przyjętej i wdrożonej koncepcji studiami specjalnościowymi, ukierunkowanymi na studiowanie wybranych obszarów umiejętności zawodowych, zgodnych z preferencjami głosowymi lub zdefiniowanymi pasjami artystycznymi. Program studiów składa się z pakietów kształcenia i umożliwia spory zakres swobody w zakresie indywidualnego ukształtowania programu studiów. Student jest zobowiązany do realizacji pakietu podstawowego (przedmioty podstawowe i z zakresu specjalności). Pozostała część programu jest uzupełniana wg indywidualnego wyboru studenta z obszernego katalogu przedmiotów fakultatywnych dostępnych w ofercie uczelni, w tym pakietu „multimedia” i pakietu „studium pedagogiczne”. Ponadto studia stwarzają możliwość rozwinięcia zawodowych umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musikakademie Rheinsberg, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.

Wykaz osób prowadzących przedmiot główny:

 • profesorowie: Robert Cieśla, Ryszard Cieśla, Ewa Iżykowska-Lipińska, Izabela Kłosińska, Małgorzata Marczewska, Mikołaj Moroz, Artur Stefanowicz;
 • profesorowie UMFC: Jolanta Janucik, Anna Radziejewska, Gabriela Silva;
 • doktorzy habilitowani: Robert Gierlach, Magdalena Idzik, Dorota Radomska, Eugenia Rozlach,
 • doktorzy: Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Agnieszka Kurowska-Janecka, Yeoi-Young Sohn, AeRan Kim, Linhao Qin, Witold Żołądkiewicz, Aleksandra Resztik-Wesołowska, Dorota Laskowiecka-Urban, Anna Bednarska;
 • magistrzy: Agnieszka Kowaluk.

Sprawdziany

 • śpiew
 • kształcenie słuchu (egzamin online na platformie zoom)
 • rozmowa kwalifikacyjna (egzamin online na platformie zoom)

 

Zakres materiału

 • śpiew kandydat jest zobowiązany do przedstawienia ok. 15 min. programu – pieśni solowe z fortepianem w językach oryginalnych Jeśli kandydat przekroczy czas występu ponad przewidziane 15 minut, komisja ma prawo przerwać występ. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów.
 • kształcenie słuchu:
  • czytanie a vista zadanego fragmentu linii melodycznej,
  • czytanie przebiegu rytmicznego.
 • rozmowa kwalifikacyjna – kandydat przygotowuje 10 minutową wypowiedź na jeden z podanych poniżej tematów:
  • przykłady cykli pieśni – kompozytorzy, budowa formalna, preferencje,
  • ulubiony kompozytor pieśni – uzasadnienie,
  • pieśń – rodzaje, opis formy,
  • wielkie postaci światowej wokalistyki w dziedzinie pieśni w przeszłości lub obecnie,
  • przykłady zastosowania folkloru w liryce wokalnej polskiej lub obcej,
  • ulubiony cykl pieśni – uzasadnienie,
  • poeci ulubieni przez kompozytorów pieśni – przykłady z literatury polskiej i obcej,
  • różnorodność form pieśni XX i XXI wieku – aparat wykonawczy, przykłady.

Komisja po wysłuchaniu wypowiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z powyższego katalogu temat (wypowiedź kandydata oraz odpowiedzi na pytania wygłaszane są z pamięci). Jeżeli kandydat nie uzyska pozytywnej oceny z któregoś z egzaminów (kształcenie słuchu, rozmowa kwalifikacyjna) oznacza, że nie zdał pozytywnie całości egzaminów.

Dokumenty dodatkowe

Należy przesłać pliki PDF drogą mailową na adres: wokalistyka@chopin.edu.pl (niezwłocznie po rejestracji jednak nie później niż do dnia 22.06.2022) lub dostarczyć do dziekanatu – pok. 307 do dnia  22.06.2022 r.

 • program egzaminu ze śpiewu,
 • kserokopie nut utworów wykonywanych na egzaminie z pianistą UMFC.

 

Kierunek: Wokalistyka

Specjalność: Musical
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Opis:

Studia magisterskie na kierunku wokalistyka – musical są pomyślane jako studia specjalnościowe, ukierunkowane na rozwijanie wybranych obszarów umiejętności zawodowych, zgodnych z preferencjami głosowymi lub zdefiniowanymi pasjami artystycznymi. Program studiów składa się z odpowiednich grup przedmiotów: kierunkowych, podstawowych, specjalności musical, praktyk zawodowych. Koncepcja kształcenia pomyślana jest tak, że każdy ze studentów ma w dużą swobodę w zakresie indywidualnego kreowania programu studiów. Student/tka jest zobowiązany/na do realizacji przedmiotów podstawowych i zakresu specjalności. Pozostałe przedmioty leżą w zakresie indywidualnego wyboru studenta z dostępnej grupy przedmiotów fakultatywnych oferowanych na wydziale lub w pakiecie przedmiotów ogólnouczelnianych. W gestii wyboru zawarte są także przedmioty, należące do studium pedagogicznego oraz pakietu multimedialnego. Kształcenie na kierunku musical – studia magisterskie, zawiera w swojej filozofii rozwijanie zawodowych umiejętności praktycznych za pomocą uczestnictwa w koncertach, wydarzeniach muzycznych, organizowanych przez UMFC oraz we współpracy z zewnętrznymi interesariuszami np. z Teatrem Roma, Teatrem Syrena, Domami Kultury, Filharmoniami.

Wykaz osób prowadzących przedmiot główny:

 • profesorowie: Robert Cieśla, Ryszard Cieśla, Ewa Iżykowska-Lipińska, Izabela Kłosińska, Mikołaj Moroz;
 • profesorowie UMFC: Jolanta Janucik,
 • doktorzy habilitowani: Robert Gierlach, Magdalena Idzik, Dorota Radomska, Eugenia Rozlach;
 • doktorzy: Marcin Wortmann, Jacek Kotlarski, Olga Boczar, KimAe Ran, Yeoi Young Sohn
 • magistrzy: Anna Gigiel-Biedka, Kaja Mianowana.

Sprawdziany

 • śpiew/aktorstwo/taniec
 • kształcenie słuchu (egzamin online na platformie zoom)
 • rozmowa kwalifikacyjna (egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału

 • śpiew/aktorstwo/taniec kandydat zobowiązany jest do przedstawienia ok. 15 min. programu zawierającego elementy śpiewu, aktorstwa i tańca musicalowego z podkładem własnym na nośniku elektronicznym – pendrive. Jeśli kandydat przekroczy czas występu ponad przewidziane 15 minut, komisja ma prawo przerwać występ. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. Kandydat musi również przygotować 2-3 sekwencji tanecznych, podanych a vista przez egzaminującego (improwizacja ruchowa inspirowana utworem muzycznym; utwory podaje egzaminujący ekspert). W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu/aktorstwa/tańca nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów.
 • kształcenie słuchu:
  • czytanie a vista zadanego fragmentu linii melodycznej,
  • czytanie przebiegu rytmicznego.

Materiały z kształcenia słuchu przygotowuje komisja.

 • rozmowa kwalifikacyjna – kandydat przygotowuje 10 minutową wypowiedź na jeden z podanych poniżej tematów:
  • sposób kreowania postaci w musicalu – omówienie z punktu widzenia trzech elementów: wokalnego/tanecznego/aktorskiego,
  • ulubiona partia musicalowa – uzasadnienie,
  • aktualne wystawienie musicalowe w Polsce lub na świecie – opis inscenizacji,
  • filmowe realizacje musicali – zalety i wady, na wybranym przykładzie,
  • wielkie postacie światowej wokalistyki musicalowej w przeszłości lub obecnie – omówienie gatunku głosu, kariera, znaczenie,
  • ulubiony kompozytor musicalowy – uzasadnienie,
  • współczesne dzieła musicalowe/ dawne dzieła musicalowe – scenariusz dyskusji dwóch ekspertów o przeciwstawnych poglądach,
  • polska scena musicalowa/ światowa scena musicalowa – podobieństwa, różnice, wady, zalety

Komisja po wysłuchaniu wypowiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z powyższego katalogu temat (wypowiedź kandydata oraz odpowiedzi na pytania wygłaszane są z pamięci). Jeżeli kandydat nie uzyska pozytywnej oceny z któregoś z egzaminów (kształcenie słuchu, rozmowa kwalifikacyjna) oznacza, że nie zdał pozytywnie całości egzaminów.

Dokumenty dodatkowe

Należy przesłać pliki PDF drogą mailową na adres: wokalistyka@chopin.edu.pl (niezwłocznie po rejestracji jednak nie później niż do dnia 22.06.2022) lub dostarczyć do dziekanatu – pok. 307 do dnia 22.06.2022 r.

 • program egzaminu ze śpiewu,
 • kserokopie nut utworów wykonywanych na egzaminie z pianistą UMFC.

 

Kierunek: Wokalistyka

Specjalność: Śpiew solowy – opera, język wykładowy angielski
studia magisterskie, niestacjonarne, 2-letnie

Opis

Studia magisterskie na kierunku wokalistyka (specjalność śpiew solowy – opera, śpiew solowy – kameralistyka, śpiew solowy – muzyka dawna) są wg przyjętej i wdrożonej koncepcji studiami specjalnościowymi, ukierunkowanymi na studiowanie wybranych obszarów umiejętności zawodowych, zgodnych z preferencjami głosowymi lub zdefiniowanymi pasjami artystycznymi. Program studiów składa się z pakietów kształcenia i umożliwia spory zakres swobody w zakresie indywidualnego ukształtowania programu studiów. Student jest zobowiązany do realizacji pakietu podstawowego (przedmioty podstawowe i z zakresu specjalności). Pozostała część programu jest uzupełniana wg indywidualnego wyboru studenta z obszernego katalogu przedmiotów fakultatywnych dostępnych w ofercie uczelni, w tym pakietu „multimedia” i pakietu „studium pedagogiczne”. Ponadto studia stwarzają możliwość rozwinięcia zawodowych umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musikakademie Rheinsberg, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.

Wykaz osób prowadzących przedmiot główny:

 • profesorowie: Robert Cieśla, Ryszard Cieśla, Ewa Iżykowska-Lipińska, Izabela Kłosińska, Małgorzata Marczewska, Mikołaj Moroz, Artur Stefanowicz;
 • profesorowie UMFC: Jolanta Janucik, Anna Radziejewska, Gabriela Silva;
 • doktorzy habilitowani: Robert Gierlach, Magdalena Idzik, Dorota Radomska, Eugenia Rozlach,
 • doktorzy: Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Agnieszka Kurowska-Janecka, Yeoi-Young Sohn, AeRan Kim, Linhao Qin, Witold Żołądkiewicz, Aleksandra Resztik-Wesołowska, Dorota Laskowiecka-Urban, Anna Bednarska;
 • magistrzy: Agnieszka Kowaluk.

Sprawdziany

 • śpiew
 • kształcenie słuchu (egzamin online na platformie zoom)
 • rozmowa kwalifikacyjna (egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału

 • śpiew kandydat zobowiązany jest do przedstawienia ok. 15 min. programu solowej muzyki operowej w języku oryginalnym. Jeśli kandydat przekroczy czas występu ponad przewidziane 15 minut, komisja ma prawo przerwać występ. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów.
 • kształcenie słuchu:
  • czytanie a vista zadanego fragmentu linii melodycznej,
  • czytanie przebiegu rytmicznego.

Materiały z kształcenia słuchu przygotowuje komisja.

 • rozmowa kwalifikacyjna – kandydat przygotowuje 10 minutową wypowiedź na jeden z podanych poniżej tematów:
  • rodzaje recytatywu – przykłady,
  • ulubiona operowa partia wokalna – uzasadnienie,
  • aktualne wystawienie operowe w Polsce lub na świecie – opis inscenizacji,
  • filmowe realizacje oper – zalety i wady, na wybranym przykładzie,
  • wielkie postaci światowej wokalistyki w przeszłości lub obecnie – omówienie gatunku głosu, kariera, znaczenie,
  • ulubiony kompozytor operowy – uzasadnienie,
  • opera czy operetka – scenariusz dyskusji dwóch ekspertów o przeciwstawnych poglądach,
  • festiwale muzyczne w Polsce i na świecie na wybranym przykładzie – społeczna funkcja, zakres oddziaływania.

Komisja po wysłuchaniu wypowiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z powyższego katalogu temat (wypowiedź kandydata oraz odpowiedzi na pytania wygłaszane są z pamięci). Jeżeli kandydat nie uzyska pozytywnej oceny z któregoś z egzaminów (kształcenie słuchu, rozmowa kwalifikacyjna) oznacza, że nie zdał pozytywnie całości egzaminów.

Dokumenty dodatkowe

Należy przesłać pliki PDF drogą mailową na adres: wokalistyka@chopin.edu.pl (niezwłocznie po rejestracji jednak nie później niż do dnia 22.06.2022) lub dostarczyć do dziekanatu – pok. 307 do dnia 22.06.2022 r.

 • program egzaminu ze śpiewu,
 • kserokopie nut utworów wykonywanych na egzaminie z pianistą UMFC.