Portfolio

muzyka jazzowa, muzyka klezmerska, muzyka poważna, muzyka współczesna, muzyka rozrywkowa/popularna

Bio

Cel zawodowy: kontynuacja rozwoju poprzez udział w różnych koncertach i konkursach, chcę podnieść poziom kultury muzycznej. Wykształcenie: • 2010-2014 – Volyn State College of Culture and Arts,Ukraine (dyplom z wyróżnieniem). Kierunek: gra na skrzypcach, pianinie • 2014 - 2018 – Lwowska Narodowa Akademia Muzyczna im. Mykoły Łysenki, Ukraina (dyplom z wyróżnieniem). Stopień I licencjat. Kierunek: gra na altówce • 2019 - 2021 – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie ( UMFC). Stopień II mgr. Kierunek: gra na altówce, klasa prof. dr hab.Piotra Reicherta. Udział w konkursach i koncertach: • 2017.VIII- Europejska Akademia Młodych Wirtuozów, Pułtusk (Dyplom); • 2019.VI - I Ogólnoukrainski konkurs wykonawców na instrumentach smyczkowych, Lwów. (Laureat III stopnia); • 2021.III – IV Ogólnopolski konkurs dla skrypków, altpwiolistów, wiolonczelistów w ramkach restiwalu w Barokowym stylu (Dyplom Laureata); • Występowałam wielokrotnie na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, we Lwowskej Narodowej Academii Muzycznej jako solistka, kameralnie oraz w różnych zespołach orkiestrowych; • Brałam udział w różnych kursach mistrzowskich, między innymi z M.Rysanowym, J. Wawrowskim, M. Murawskim. Doświadczenie: • Przez 3 lata grałam w Austriacko-Ukraińskim K&K Philharmoniker Orhestra i K&K Symphonikier Orhestra. • Przez 1 rok grałam w Trembita Orchestra we Lwowie. • Współpracowałam także z INSO-Lviv Orchestra, Filharmonią Lwowską, Operą Lwowską, Lwowską Salą Organową i Wirtuozami Lwowa. • Praktyka pedagogiczna przez cały okres studiów.