Oferty pracy

Poznaj aktualne oferty pracy oraz szczegółowe informacje o prowadzonych procesach rekrutacji na stanowiska nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.

Wyśli swoje CV i spełnij swoje marzenia o pracy w największej i najstarszej polskiej uczelni muzycznej, która stale poszerza współpracę z największymi ośrodkami muzycznymi w kraju i na świecie. Zrealizuj z sukcesem swoje plany zawodowe i dołącz do ambitnego zespołu, który wspólnie buduje naszą organizację.

Poniżej znajdują się aktualne oferty pracy na stanowiska pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska nauczycieli akademickich znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMFC.

 

 • Specjalista ds. systemu USOS - Uniwersytecki System Obsługi Studiów, Dział Informatyki

  Stanowisko: Specjalista ds. systemu USOS - Uniwersytecki System Obsługi Studiów, Dział Informatyki [pdf.]
  Miejsce pracy: Warszawa

  Zakres obowiązków:
  1. instalacja, konfiguracja, aktualizacja i administracja systemu USOS i jego modułów
  2. zapewnianie bezpieczeństwa i niezawodności systemu USOS i jego danych
  3. rozwiązywanie problemów technicznych i zgłoszeń użytkowników systemu USOS
  4. współpracę z innymi działami informatyki i administracji uczelni w zakresie integracji systemu USOS z innymi systemami informatycznymi
  5. szkolenie i doradztwo dla użytkowników systemu USOS
  6. monitorowanie i analiza funkcjonowania systemu USOS i jego wydajności
  7. opracowywanie dokumentacji technicznej i użytkowej systemu USOS
  8. testowanie i wdrażanie nowych funkcjonalności i rozwiązań systemu USOS
  9. uczestnictwo w projektach rozwojowych i badawczych związanych z systemem USOS

  Wymagania:
  1. wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne
  2. doświadczenie zawodowe w obsłudze lub rozwoju systemów informatycznych
  3. znajomość systemu USOS lub podobnych systemów wspomagających działalność uczelni wyższej
  4. znajomość języków programowania, baz danych, narzędzi administracyjnych i testowych stosowanych w systemie USOS
  5. umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
  6. umiejętność pracy w zespole i komunikacji z użytkownikami
  7. znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub technicznym

  Poszukujemy osoby o wysokiej kulturze osobistej, komunikatywnej, otwartej na kontakty z innymi, potrafiącej szybko się uczyć i pracować pod presją czasu.

  Oferujemy:
  - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pełen etat)
  - pakiet ZFŚS ,
  - uczestnictwo w szkoleniach i kursach
  - miłą atmosferę w miejscu pracy
  - pomoc we wdrożeniu na stanowisku pracy

  Kandydaci proszeni są o składanie CV oraz oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych przez UMFC, drogą elektroniczną na adres: rekrutacja-praca@chopin.edu.pl 

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina
   
  Oświadczenie
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina zawartych w złożonych dokumentach (m.in. cv, kopie dyplomów, świadectw i in.) w związku z prowadzoną rekrutacją na stanowisko Specjalisty ds. systemu USOS - Uniwersytecki System Obsługi Studiów, Dział Informatyki.

  ……………………………………….
  (data, czytelny podpis)

  Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina  jest Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul. Okólnik 2 
  w Warszawie. 
  Administrator danych informuje, że:
  1. Kontakt z inspektorem ochrony danych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@chopin.edu.pl.
  2. Państwa dane będą przetwarzane w celu: 
  a) przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy, 
  b) kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji.
  3. Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zaangażowanych w proces rekrutacji.
  4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, co będzie jednoznaczne z odstąpieniem z dalszego udziału w rekrutacji. Po zakończeniu procesu rekrutacji  dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone.
  5. Przysługuje Państwu prawo do: cofnięcia zgody, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
  6. Podanie danych, o których mowa w ofertach pracy jest wymagane określonymi przepisami prawa i jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko. 
  7. Realizacja praw, o których mowa w pkt 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@chopin.edu.pl lub kadry@chopin.edu.pl a także drogą listowną przesyłając żądanie na adres siedziby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2 w Warszawie.
  8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.