O UMFC

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina jest najstarszą i największą polską uczelnią muzyczną stale poszerzającą współpracę z największymi ośrodkami muzycznymi w Polsce i na świecie. 

Nasi studenci kształcą się na dziesięciu wydziałach w Warszawie oraz w filii UMFC w Białymstoku w następujących kierunkach: kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura, instrumentalistyka, wokalistyka, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, muzyka kościelna, taniec, jazz i muzyka estradowa, reżyseria dźwięku.

Uniwersytet prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, a także Szkołę Doktorską. Innymi formami kształcenia w UMFC są odpłatne studia podyplomowe i staże artystyczne. Uczelnia przyznaje swoim absolwentom tytuł zawodowy licencjata – po ukończeniu studiów pierwszego stopnia oraz tytuł zawodowy magistra sztuki – po ukończeniu studiów drugiego stopnia.

W UMFC czujemy się odpowiedzialni za przyszłość naszych wychowanków. Szczególną wagę przykładamy do wspierania inicjatyw podejmowanych przez studentów oraz doceniania postaw przedsiębiorczych. Studenci prowadzący aktywną działalność artystyczną i naukową, przygotowujący się do udziału w międzynarodowych konkursach lub innych znaczących przedsięwzięciach artystycznych i naukowych, a także mający szczególnie trudne warunki bytowe lub cierpiący na okresowe schorzenia, mogą studiować wg indywidualnego planu i programu studiów.

Dodatkowo nasi wychowankowie mają możliwość podnoszenia swoich kompetencji w ramach Centrum Przedsiębiorczości oraz podczas comiesięcznych kursów Reach the Stars umożliwiających im doskonalenie umiejętności pod okiem wybranych przez siebie najwybitniejszych artystów z całego świata. Wśród muzyków i zespołów wywodzących się z naszej Uczelni odnajdziemy wiodących artystów polskich i światowych scen muzycznych.