Katedra Dyrygentury Symfoniczno-Operowej

Katedra Dyrygentury Symfoniczno-Operowej jest jednostką wydziału Dyrygentury Symfoniczno-Operowej UMFC w Warszawie. W skład katedry wchodzą wybitni polscy dyrygenci, których działalność artystyczna stale owocuje sukcesami na arenie międzynarodowej.

Członkowie katedry zajmują się pracą dydaktyczną, przygotowując do zawodu przyszłych dyrygentów. Celem studiów jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie studenta, aby ten po ich ukończeniu, rozporządzał doskonałym rzemiosłem, pozwalającym na realizację dzieł symfonicznych, oratoryjno-kantatowych, i operowych, w stopniu odpowiadającym standardom światowym. Warunkiem determinującym proces kształcenia jest posiadanie przez kandydata zespołu cech i predyspozycji, takich jak: muzykalność, wrażliwość, doskonały słuch, poczucie rytmu, słuchowa wyobraźnia wewnętrzna, wrodzone zdolności manualne, temperament, charyzmatyczna osobowość. Klasy dyrygentury prowadzą profesorowie: Tomasz Bugaj, Monika Wolińska, Jan Miłosz Zarzycki.

Pedagodzy katedry prowadzą kursy mistrzowskie oraz są jurorami konkursów, w kraju i za granicą. Katedra współpracuje z prestiżowymi instytucjami: Filharmonią Narodową (koncert dyplomantów), Polską Orkiestrą Radiową (koncerty, praktyki orkiestrowe), Teatrem Wielkim – Operą Narodową (praktyki). Należy nadmienić, iż współpraca z FN trwa już kilkanaście lat, a najlepsi dyplomanci UMFC, prowadząc Orkiestrę Symfoniczną FN, mają możliwość zadebiutowania na najważniejszej estradzie koncertowej w Polsce. Katedra DSO organizuje również kursy mistrzowskie, spotkania z wybitnymi artystami oraz sesje naukowo-artystyczne, wśród których cykl Wybitni polscy dyrygenci, poświęcony mistrzom batuty, należy uznać za szczególnie ważny w budowaniu wielopokoleniowej tradycji kapelmistrzowskiej.

 

 • SKŁAD KATEDRY

  prof. dr hab. Monika Wolińska - Kierownik Katedry
  prof. dr hab. Jan Miłosz Zarzycki
  dr hab. Rafał Janiak, prof. UMFC
  ad. dr. hab. Michał Klauza
  as. Daniel Mieczkowski