Wydział Instrumentalny

Wydział Instrumentalny to największy z wydziałów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, liczy około 450 studentów i około 200 pedagogów. Powstał w 1946 roku, a na skutek przeobrażeń wynikających z Ustawy 2.0, w 2018 roku przybrał obecną postać, po połączeniu Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów oraz Wydziału Instrumentalnego.
Wydział może poszczycić się licznymi doktorami honoris causa - są to m.in.: Regina Smendzianka, Tadeusz Wroński, Konstanty Andrzej Kulka, profesorami honorowymi - m.in. Jerzy Marchwiński, Krzysztof Jakowicz, Piotr Paleczny, Stefan Kamasa, Kazimierz Michalik, Józef Serafin. Pedagogami Wydziału byli Rektorzy: Regina Smendzianka, Tadeusz Wroński, Andrzej Chorosiński, Kazimierz Gierżod. Także obecny Rektor, JM Klaudiusz Baran jest profesorem na Wydziale Instrumentalnym. Wśród najwybitniejszych absolwentów Wydziału z ostatnich kilkudziesięciu lat wymienić należy pianistów Piotra Palecznego, Janusza Olejniczaka, Piotra Anderszewskiego, Takashiego Yamamoto, skrzypka Krzysztofa Jakowicza, altowiolistę Ryszarda Groblewskiego, wiolonczelistę Marcina Zdunika, akordeonistę Klaudiusza Barana, saksofonistę Pawła Gusnara. Absolwenci Wydziału są zdobywcami laurów na najważniejszych konkursach krajowych i zagranicznych - m.in. na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina, na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego, na Międzynarodowym Konkursie ARD w Monachium i wielu innych.
Wizytówką Wydziału Instrumentalnego jest Orkiestra Symfoniczna i Chopin Chamber Orchestra. Pedagodzy Wydziału prowadzą ożywioną działalność dydaktyczną i artystyczną, koncertują na najważniejszych estradach krajowych i zagranicznych, wydali w ostatnich latach około 100 płyt, zdobyli kilkanaście Fryderyków.

Dziekan

prof. dr hab. Tomasz Strahl

Prodziekani

dr hab. Rafał Grząka, prof. UMFC
dr hab. Agnieszka Przemyk-Bryła, prof. UMFC

 
Katedra Fortepianu

Kierownik – dr hab. Joanna Ławrynowicz - Just, prof. UMFC

Katedra Kameralistyki Fortepianowej i Smyczkowej

Kierownik – dr hab. Robert Morawski, prof. UMFC 

Katedra Organów i Klawesynu

Kierownik – prof. dr hab. Alina Ratkowska

Katedra Instrumentów Smyczkowych

Kierownik – prof. dr hab. Sławomir Tomasik

Katedra Instrumentów Dętych

Kierownik – dr hab. Artur Kasperek, prof. UMFC

Katedra Akordeonu

Kierownik – dr hab. Rafał Grząka, prof. UMFC

Katedra Gitary, Harfy i Perkusji

Kierownik – dr hab. Henryk Mikolajczyk, prof. UMFC

Katedra Muzyki Dawnej

Kierownik – prof. dr hab. Lilianna Stawarz

 

Sekretariat:

Anna Soćko, Michał Łapiński, Urszula Szymańska
pokój 305, 306, tel. (22) 2789 318, (22) 2789 295, (22) 2789 289
e-mail: instrumentalistyka@chopin.edu.pl