27 X 2022 r.

Zofia Rogalska laureatką I nagrody na Konkursie Muzyki Organowej 34. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi

Studentka drugiego roku studiów licencjackich, na wydziale instrumentalnym, w klasie organów dr hab. Bartosza Jakubczaka, prof. UMFC

Z radością informujemy, że Zofia Rogalska, studentka drugiego roku studiów licencjackich, na wydziale instrumentalnym, w klasie organów dr hab. Bartosza Jakubczaka, prof. UMFC, otrzymała I nagrodę na Konkursie Muzyki Organowej 34. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi.

Serdecznie gratulujemy! 

fot. Dominika Dyngosz