Kadra pedagogiczna

    • Imię i nazwisko:

    • Specjalizacja:

    • Wydział:

    • Tytuł naukowy:

    • Kategoria:

Profesorowie tytularni

Nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora habilitowanego na stanowisku profesora UMFC

Adiunkci

Asystenci

Starsi wykładowcy

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią