Pracownicy

as.

Maciej Brzeziński

reżyseria dźwięku w filmie

Absolwent jednolitych studiów magisterskich UMFC na Wydziale Reżyserii Dźwięku (2006). Na stałe zatrudniony w studiu Sonica gdzie zajmuje się realizacją polskich wersji językowych filmów, seriali i innych form audiowizualnych (m.in. Warner Bros, Fox, Netflix, Amazon, Dreamworks, Cartoon Netwoork, Disney, C+, Planetarium Niebo Kopernika). Twórca/współtwórca wielkoformatowych wystaw muzealnych (m.in. POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Józefa Piłsudskiego, Muzeum Wódki). Były wieloletni realizator dźwięku w warszawskim Teatrze Żydowskim.

Asystent w klasie prof. Małgorzaty Lewandowskiej. Skoncentrowany głównie na pracy ze studentami pierwszego roku, rozwijaniu ich indywidualności artystycznej, wrażliwości estetycznej  oraz  dbałości o najwyższą jakość własnych nagrań i projektów dźwiękowych. Wyjątkową cechą zajęć jest też uczenie studentów słuchania w sposób obiektywny i krytyczny.  Poza terenem UMFC organizator intensywnych i indywidualnych praktyk zawodowych skupiających się na pracy z ludzkim głosem (jako materiałem audio) oraz wdrażających studentów do sprawnej, twórczej i odpowiedzialnej pracy w studiu dźwiękowym.