Rekrutacja dodatkowa

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina prowadzi nabór dodatkowy na studia na kierunkach i specjalnościach: 
1)    na studiach I stopnia 

instrumentalistyka – gra na akordeonie 
instrumentalistyka – gra na trąbce
instrumentalistyka – muzyka dawna – gra na trąbce naturalnej
instrumentalistyka – gra na fortepianie
wokalistyka – śpiew solowy (studia niestacjonarne)
wokalistyka – śpiew solowy w języku angielskim (studia niestacjonarne)
muzyka kościelna – muzyka kościelna 
instrumentalistyka – pedagogika instrumentalna – gra na kontrabasie (studia w Filii w Białymstoku)
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – prowadzenie zespołów muzycznych (studia w Filii w Białymstoku)
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – muzyka kościelna (studia w Filii w Białymstoku)
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – muzyka szkolna (studia w Filii w Białymstoku)

2)    na studia II stopnia
kompozycja i teoria muzyki – kompozycja z muzyką elektroniczną, filmową i teatralną
instrumentalistyka – kameralistyka fortepianowa
instrumentalistyka – kameralistyka fortepianowa w języku angielskim
wokalistyka – śpiew solowy – opera (studia niestacjonarne)
wokalistyka – śpiew solowy – opera w języku angielskim (studia niestacjonarne)
muzyka kościelna – organista
muzyka kościelna – kantor-dyrygent
muzyka kościelna – monodia liturgiczna 
pedagogika instrumentalna – gra na kontrabasie
instrumentalistyka – pedagogika instrumentalna – gra na kontrabasie (studia w Filii w Białymstoku)
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – prowadzenie zespołów muzycznych (studia w Filii w Białymstoku)
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – muzyka kościelna (studia w Filii w Białymstoku)
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – edukacja artystyczna szkolna (studia w Filii w Białymstoku)

Terminarz rekrutacji dodatkowej: 
23.08.-05.09.2021 – rejestracja kandydatów w systemie IRK 
do 07.09.2021 – składanie dokumentów dodatkowych (jeżeli są wymagane)
13-17.09.2021 – egzaminy wstępne
do 21.09.2021 – składanie dokumentów rekrutacyjnych osób zakwalifikowanych