Samorząd Studentów

Samorząd Studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina prowadzi działalność w następujących obszarach:
1. PROCES DYDAKTYCZNY I SPRAWY ADMINISTRACYJNE – udział w organach kolegialnych Uczelni oraz komisjach, udział w pracach nad aktami prawnymi i opiniowanie decyzji władz dotyczących studentów, udział w procesie przyznawania pomocy materialnej.
2. ZAPEWNIANIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA – udział w pracach właściwych komisji, opiniowanie planów studiów, zgłaszanie wniosków racjonalizatorskich, przygotowanie procesu ankietyzacji zajęć dydaktycznych, praca na rzecz poprawy polityki informacyjnej, organizowanie szkoleń, przygotowania do wprowadzenia na Uczelni elektronicznego systemu obsługi studentów.
3. OBRONA PRAW STUDENCKICH – rozwiązywanie indywidualnych problemów i wątpliwości studentów, reagowanie w przypadkach występowania niewłaściwych praktyk na Uczelni.
4. REPREZENTOWANIE STUDENTÓW UCZELNI – reprezentowanie studentów podczas uroczystości akademickich oraz ważnych wydarzeń o charakterze narodowym lub artystycznym, wypowiedzi w mediach, wystąpienia okolicznościowe.
5. ORGANIZOWANIE WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH – organizowanie i promowanie aktywności studenckiej w zakresie kultury i sztuki, koncerty festiwale, wydarzenia cykliczne i o charakterze jednorazowym, działalność charytatywna, Juwenalia Artystyczne (razem z Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie).
6. WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI STUDENCKIMI I UDZIAŁ W STRUKTURACH OGÓLNOPOLSKICH – aktywne członkostwo w Parlamencie Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, działalność w ramach Forum Studentów Uczelni Artystycznych i Porozumienia Uczelni Warszawskich, współpraca z samorządami studentów innych uczelni, współpraca międzynarodowa.

Skład Zarządu Samorządu Studentów UMFC Warszawa

Prezydium:
•    Maria Kożewnikow - przewodnicząca (Wydział Wokalno-Aktorski)
•    Julia Góra - wiceprzewodnicząca (Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki)
•    Piotr Szonert - wiceprzewodniczący (Wydział Reżyserii Dźwięku)
•    Basia Tomaszewska - skarbnik (Wydział Instrumentalny)
•    Mikołaj Grzebieniowski - sekretarz (Wydział Reżyserii Dźwięku)

Przedstawiciele wydziałów:
•    Julia Góra (Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki)
•    Julian Gilewski (Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej)
•    Zofia Guzik (Wydział Instrumentalny)
•    Julia Pliś (Wydział Wokalno-Aktorski)
•    Anna Urbanowicz (Wydział Wokalno-Aktorski)
•    Jacek Ornafa (Wydział Wokalno-Aktorski)
•    Radosław Urbankiewicz (Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki)
•    Michał Skrzyński (Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki)
•    Mikołaj Grzebieniowski (Wydział Reżyserii Dźwięku)
•    Maryla Kłosowska (Wydział Reżyserii Dźwięku)
•    Bartłomiej Bogdan (Wydział Muzyki Kościelnej)
•    Krystian Rzymkiewicz (Wydział Tańca)

Koordynatorzy:
•    Olga Anczewska (Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki)
•    Ewa Christianus (Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki)
•    Szymon Christianus  (Wydział Reżyserii Dźwięku)
•    Zuzanna Gajownik (Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki)
•    Krzysztof Janik  (Wydział Reżyserii Dźwięku)
•    Miriam Kozak (Wydział Instrumentalny)
•    Agata Majchrzak (Wydział Instrumentalny)
•    Lena Michajłow (Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki)
•    Wiktoria Pereyma (Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki)
•    Szymon Poniszowski (Wydział Instrumentalny)
•    Mateusz Stachowiak (Wydział Wokalno-Aktorski)
•    Alicja Szydłowska (Wydział Instrumentalny)
•    Wojciech Zieliński (Wydział Jazzu i World Music)

Skład Wydziałowego Samorządu Studenckiego UMFC Filia w Białymstoku

Przewodnicząca 
Gabriela Korzycka

Wiceprzewodnicząca 
Marianna Gurne

Sekretarz 
Wiktoria Podgrudna 
 
Kierunek Instrumentalistyka:

1.    Maciej Foryszewski
2.    Barbara Celińska 
 
Kierunek Wokalistyka:

1.    Nicola Zuber
2.    Andrzej Michałowski