Samorząd Studentów

Samorząd Studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina prowadzi działalność w następujących obszarach:

1. PROCES DYDAKTYCZNY I SPRAWY ADMINISTRACYJNE – udział w organach kolegialnych Uczelni oraz komisjach, udział w pracach nad aktami prawnymi i opiniowanie decyzji władz dotyczących studentów, udział w procesie przyznawania pomocy materialnej.
2. ZAPEWNIANIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA – udział w pracach właściwych komisji, opiniowanie planów studiów, zgłaszanie wniosków racjonalizatorskich, przygotowanie procesu ankietyzacji zajęć dydaktycznych, praca na rzecz poprawy polityki informacyjnej, organizowanie szkoleń, przygotowania do wprowadzenia na Uczelni elektronicznego systemu obsługi studentów.
3. OBRONA PRAW STUDENCKICH – rozwiązywanie indywidualnych problemów i wątpliwości studentów, reagowanie w przypadkach występowania niewłaściwych praktyk na Uczelni.
4. REPREZENTOWANIE STUDENTÓW UCZELNI – reprezentowanie studentów podczas uroczystości akademickich oraz ważnych wydarzeń o charakterze narodowym lub artystycznym, wypowiedzi w mediach, wystąpienia okolicznościowe.
5. ORGANIZOWANIE WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH – organizowanie i promowanie aktywności studenckiej w zakresie kultury i sztuki, koncerty festiwale, wydarzenia cykliczne i o charakterze jednorazowym, działalność charytatywna, Juwenalia Artystyczne (razem z Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie).
6. WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI STUDENCKIMI I UDZIAŁ W STRUKTURACH OGÓLNOPOLSKICH – aktywne członkostwo w Parlamencie Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, działalność w ramach Forum Studentów Uczelni Artystycznych i Porozumienia Uczelni Warszawskich, współpraca z samorządami studentów innych uczelni, współpraca międzynarodowa.

 

 • Skład Zarządu Samorządu Studentów UMFC Warszawa

  Prezydium:

  • Anna Urbanowicz - przewodnicząca (Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki)
  • Piotr Bujnowski - wiceprzewodniczący (Wydział Wokalno-Aktorski)
  • Mateusz Stachowiak - wiceprzewodniczący (Wydział Wokalno-Aktorski)
  • Ewa Christianus - skarbnik (Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki)
  • Jakub Grzybowski - sekretarz (Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej)

  Przedstawiciele wydziałów:

  • Julia Claver Pater (Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki)
  • Jakub Grzybowski (Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej)
  • Zofia Guzik (Wydział Instrumentalny)
  • Zuzanna Konstantynowicz (Wydział Instrumentalny)
  • Wojciech Niemyjski (Wydział Instrumentalny)
  • Szymon Poniszowski (Wydział Instrumentalny)
  • Piotr Bujnowski (Wydział Wokalno-Aktorski)
  • Mateusz Stachowiak (Wydział Wokalno-Aktorski)
  • Ewa Christianus (Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki)
  • Zuzanna Gajownik (Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki)
  • Antoni Cieplik (Wydział Reżyserii Dźwięku)
  • Maryla Kłosowska (Wydział Reżyserii Dźwięku)

  Koordynatorzy:

  • Julian Gilewski (Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej)
  • Antoni Figurski (Wydział Instrumentalny)
  • Natalia Goś (Wydział Instrumentalny)
  • Olgierd Granatowicz (Wydział Instrumentalny)
  • Dagmara Michalak (Wydział Instrumentalny)
  • Julia Włodarczyk (Wydział Instrumentalny)
  • Maria Kożewnikow (Wydział Wokalno-Aktorski)
  • Oliwia Adamczyk (Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki)
  • Dominika Balcerzak (Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki)
  • Regina Kwiek (Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki)
  • Kornelia Łapkowska (Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki)
  • Michał Skrzyński (Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki)
  • Paulina Tymińska (Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki)
  • Emanuel Zienkiewicz (Wydział Muzyki Kościelnej)
    
 • Skład Wydziałowego Samorządu Studenckiego UMFC Filia w Białymstoku

  Przewodnicząca 
  Gabriela Bezubik

  Wiceprzewodnicząca 
  Michalina Anna Piotrowicz

  Przedstawiciele

  • Milena Aleksandra Tarmosiuk
  • Natalia Falkowska