18 IV 2024 r.

Zarząd Samorządu Studentów UMFC wziął udział w XXIX Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów RP

która odbyła się w dniach 11-14 kwietnia 2024 r. w Kościelisku

W dniach 11-14 kwietnia 2024 r. w Kościelisku obyła się XXIX Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Naszą uczelnię reprezentowali przedstawiciele Zarządu Samorządu Studentów UMFC: Dagmara Michalak i Jakub Grzybowski. Podczas konferencji uczestniczyli w wielu szkoleniach, między innymi z zakresu rozwoju działalności samorządu studentów i jego promocji. Wzięli również udział w panelu dyskusyjnym "Rewolucja czy ewolucja: co zmieni się w szkolnictwie wyższym?", między innymi z Honorowym Przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. dr hab. Janem Szmidtem oraz dr Zuzanną Hazubską, szefową Gabinetu Politycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jesteśmy pewni, że to spotkanie przyniesie wiele nowych pomysłów oraz motywacji do dalszego działania.