Wypożyczanie instrumentów

WYPOŻYCZANIE INSTRUMENTU

Aby wypożyczyć instrument należy:

1. Pobrać wniosek o wypożyczenie instrumentu w sali 237 lub ze strony internetowej i wybrać odpowiedni instrument.
2. Wypełnić wniosek i zebrać niezbędne podpisy w kolejności STUDENT → PEDAGOG → DZIEKAN → REKTOR
3. Oczekiwać na kontakt z Biura Obsługi Sceny w celu ustalenia terminu przygotowania i podpisania umowy oraz faktury.
4. Uiścić opłatę z góry za najem instrumentu (nr konta na fakturze) oraz kaucję (nr konta na umowie) oraz dostarczyć dowód wpłaty do Biura Obsługi Sceny (sala 237).
Następnie instrument zostanie wydany

ZWROT INSTRUMENTU

1. Pobranie formularza oceny stanu instrumentu w sali 237 lub ze strony internetowej.
2. Wypełnienie formularza oceny stanu instrumentu wraz z pedagogiem i dostarczenie go wraz z instrumentem do Biura Obsługi Sceny (sala 237).

WAŻNE INFORMACJE

1. Umowa obowiązuje od 1.10 do 30.09 następnego roku.
2. Kwota miesięcznego najmu – wg cennika
3. Kwota jednorazowej kaucji zwrotnej – wg cennika
4. Jeżeli wartość instrumentu przekracza 10 000 zł, niezbędne jest oświadczenie poręczycieli (dwóch studentów UMFC lub jeden pedagog UMFC).