Dział Nauczania

Czym się zajmujemy?
Dział Nauczania gromadzi, przetwarza oraz archiwizuje dokumentację przebiegu studiów pierwszego i drugiego stopnia, za pomocą systemu USOS, prowadzi sprawy związane z pomocą materialną dla studentów oraz doktorantów a także gromadzi i przetwarza dane dotyczące programów kształcenia, planów studiów, organizacji zajęć dydaktycznych, harmonogramów zajęć grupowych i indywidualnych.

Z jakimi sprawami możesz się do nas kierować?
W Dziale Nauczania:
    1) uzyskasz informacje w zakresie programów studiów oraz zasad studiowania
    2) odbierzesz zaświadczenie o statusie studenta
    3) możesz złożyć wniosek o stypendium Rektora oraz pomoc materialną (stypendia socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomogi)
    4) odbierzesz i przedłużysz swoją legitymację studencką
    5) uzyskasz pomoc merytoryczną w zakresie systemu USOS
    6) odbierzesz dyplom ukończenia studiów

Jak się z nami kontaktować?
Z uwagi na dużą liczbę spraw, zachęcamy do kontaktu drogą mailową (dzialnauczania@chopin.edu.pl), za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kontaktu telefonicznego – (22) 278 92 12, w godzinach przyjęć interesantów.

Pamiętaj, że korzystając z poczty akademickiej UMFC pomożesz w szybszym załatwieniu twojej sprawy!