17 VIII 2022 r.

Stypendia Rządu Szwajcarskiego na rok akademicki 2023-2024

Termin składania wniosków: od 1 września 2022 r. do 16 listopada 2022 r.

Studenci kierunków artystycznych i młodzi artyści urodzeni po 31 grudnia 1987 roku mogą ubiegać się o stypendia Rządu Szwajcarskiego na rok 2023/2024. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html    

Kandydaci zainteresowani ubieganiem się o w/w stypendium proszeni się o bezpośredni kontakt z pracownikiem Departamentu Szkolnictwa Artystycznego, p. Elizą Kujan (tel. 22 55 15 786, eliza.kujan@kultura.gov.pl ) – wówczas otrzymają formularz stypendialny wraz z wytycznymi strony szwajcarskiej.

Wnioski należy składać w DSA, zgodnie z w/w wytycznymi, od 1 września do 16 listopada 2022 roku na adres (decyduje data wpływu dokumentów do Ministerstwa):

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Szkolnictwa Artystycznego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

z dopiskiem: STYPENDIA RZĄDU SZWAJCARSKIEGO

WIĘCEJ INFORMACJI O STYPENDIACH POD LINKIEM