Działalność naukowa

Wielokierunkowa działalność badawcza zarówno o profilu naukowym (Katedra Teorii Muzyki, Kolegium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych, Katedra Edukacji Muzycznej, Katedra Akustyki Muzycznej), jak i artystycznym (katedry instrumentalne, Katedra Kompozycji, Katedra Dyrygentury Symfoniczno-Operowej, Katedra Wokalistyki, Katedra Reżyserii Dźwięku) realizowana jest w ramach katedr.

Działalność naukowo-badawcza obejmuje obszary problemowe pomijane w innych ośrodkach naukowych, w tym m.in. psychologię i teorię muzyki, teorię pedagogiki muzycznej i wychowania muzycznego, studia edytorskie nad twórczością Fryderyka Chopina, instrumentologię i akustykę. Preferowane są badania nad muzyką polską (twórczość Chopina) i nad teorią muzyki XX wieku. 
W sferze zagadnień naukowo-badawczych znajdują się: edukacja muzyczna w Polsce; dzieła kompozytorów i wykonawców muzyki dawnej i współczesnej; recepcja i percepcja muzyki; percepcja barwy, wysokości i głośności dźwięku; pamięć słuchowa; analiza głosu ludzkiego i narządu oddechowego; nowoczesne środki generowania i transmisji dźwięku; rozwój zawodowy nauczycieli muzyki; rozwój muzyczny człowieka w skali całego życia.
W systemie badań ciągłych i interdyscyplinarnych prowadzone są prace podstawowe i aplikacyjne ukierunkowane na potrzeby szkolnictwa muzycznego, kultury i gospodarki kraju z następujących dyscyplin: nauki o sztukach pięknych, psychologia, pedagogika, nauki medyczne, socjologia i filozofia. Interdyscyplinarne zespoły badawcze składają się z muzyków, muzykologów, pedagogów, lekarzy, fizjologów, fizyków, inżynierów i informatyków. Efekty ich pracy z pogranicza nauki, techniki i sztuki, spotykają się z zainteresowaniem licznych jednostek badawczych krajowych i zagranicznych.

Dział nauki i awansów podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. nauki.