Nabór zadań

Szanowni Państwo,
informujemy, że ruszył nabór zadań naukowych i wydawniczych na rok 2024. Poniżej przedstawiamy działania, które powinny zostać podjęte przez pracownika badawczo-dydaktycznego oraz przez kierownika katedry.

Pracownik badawczy, badawczo-dydaktyczny (asystent, adiunkt, profesor):
1. Zapoznaje się z dokumentem „Wymagania do uzyskania pozytywnej opinii Rady Naukowej”.
2. Zapoznaje się z instrukcją dotyczącą zapisywania i edytowania odpowiedzi formularza zawartego na stronie forms.office.com. Najlepiej, aby podczas wypełnienia ankiety, mieć otwartą instrukcję.
3. Wypełnia i wysyła formularz „Plan zadaniowo-finansowy 2024 – PRACOWNIK” – procedura odbywa się przez stronę internetową: forms.office.com/e/8Kq5zz5XeV.

Termin na złożenie formularza przez pracownika upływa w dniu 11 grudnia 2023 roku.

Kierownik katedry:
1. Zapoznaje się z dokumentem „Tryb opiniowania planów naukowych”.
2. Od pracowników Działu Wydawnictw lub Działu Nauki i Awansów Akademickich otrzymuje zadania zgłoszone przez pracowników katedry (formularze „Plan zadaniowo-finansowy 2024 – PRACOWNIK”) oraz dokument „[NAZWA KATEDRY]. Plan zadaniowo-finansowy 2024 – KIEROWNIK”, na podstawie którego opiniuje plan zadaniowo-finansowy katedry na rok 2024.
3. Wypełniony dokument drukuje, podpisuje i składa w sekretariacie Prorektora do spraw nauki.

Termin na złożenie formularza przez kierownika katedry upływa w dniu 15 grudnia 2023 roku.

Pytania dotyczące kwestii zadań naukowo- artystycznych proszę kierować na adres: nauka@chopin.edu.pl.
Pytania dotyczące publikacji płytowych, książkowych oraz nutowych proszę kierować na adres: wydawnictwa@chopin.edu.pl.