Laboratorium Teorii Muzyki

Laboratorium Teorii Muzyki jest nowym projektem Katedry Teorii Muzyki o otwartej i elastycznej formule. Są to spotkania naukowe z ciekawymi postaciami ze środowiska teorii muzyki, muzykologii i krytyki muzycznej, spotkania promocyjne z autorami książek, jak również z przedstawicielami szeroko rozumianego świata muzyki. Laboratorium Teorii Muzyki ma więc z założenia charakter seminaryjno-konwersatoryjny. Pojęcie "Laboratorium" sugeruje natomiast także eksperymentalny walor teorii muzyki jako specjalności.
Trzy spotkania w ramach Laboratorium Teorii Muzyki, które odbyły się w roku akademickim 2022/2023, wprowadziły nas w świat trzech zróżnicowanych zagadnień: frapujących młodzieńczych dzienników wybitnej polskiej klawesynistki, pianistki i kompozytorki Wandy Landowskiej, których tematykę przedstawiła badaczka jej życia i twórczości – dr Inès Ruiz Artola; życia i twórczości Stanisława Moniuszki widzianej z perspektywy popularnonaukowej, opowiedzianej przez dr. hab. Ignacego Zalewskiego, prof. UMFC – autora książki o kompozytorze (jej wydawcą jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne), a zarazem dziekana Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki UMFC; trzecie zaś spotkanie poprowadziła prof. dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka, która skupiła się na zagadnieniu przestrzeni w muzyce – jest ona autorką dwóch książek o tej tematyce opublikowanych przez Wydawnictwo UMFC – Chopin University Press.
Spośród spotkań laboratoryjnych w roku akademickim 2023/2024 pierwsze, prowadzone przez prof. dr hab. Katarzynę Szymańską-Stułkę, było poświęcone wymianie refleksji o tym, czym jest teoria muzyki – refleksji między pedagogami a studentkami i studentami specjalności Teoria Muzyki w UMFC. Gościem drugiego Laboratorium, poświęconego teorii rytmu w muzyce, była prof. dr Mieczysława Demska-Trębacz, Profesor Honorowa UMFC.

Laboratorium Teorii Muzyki w dn. 12 XII 2023 r. poświęcone zostało muzyce Tomasza Sikorskiego. Prowadząca spotkanie Grażyna Paciorek-Draus podzieliła się swoimi odkryciami dotyczącymi frapujących związków między osobowością kompozytora a jego idiomatyczną twórczością, umieszczając ją w perspektywie teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego – jednej z największych koncepcji rozwoju przez twórczość.

Pierwsze w Nowym Roku 2024 spotkanie naukowe w ramach cyklu Laboratorium Teorii Muzyki zostało w całości poświęcone Studentom teorii muzyki UMFC. Wystąpili studenci I roku studiów I stopnia: Adrianna Michalska, Nikodem Pelc i Miłosz Rybarski. Wygłosili oni bardzo ciekawe referaty oparte na swoich pracach licencjackich. Dotyczyły one Koncertu fortepianowego "Lamentate" Arvo Pärta (A. Michalska), budowy i problemów techniki kompozytorskiej finałowych fug w sonatach fortepianowych Karola Szymanowskiego (N. Pelc) oraz przeglądu własnej twórczości kompozytorskiej (M. Rybarski). 

Spotkanie 20 lutego poświęcone było polskiemu pianiście i kompozytorowi Miłoszowi Maginowi (1929-1999) z okazji 35. rocznicy jego śmierci. Sylwetkę artystyczną, osiągnięcia pianistyczne i twórczość kompozytorską przedstawiła prof. dr hab. Krystyna Juszyńska, autorka książki pt. Miłosz Magin. Pianista, Kompozytor, Pedagog (Chopin University Press 2019).

12 marca spotkanie  naukowe  w ramach Laboratorium Teorii Muzyki ponownie w całości  poświęcone było Studentom teorii muzyki UMFC. Wystąpili Studenci III roku studiów licencjackich: Aleksandra Karpiuk, Katarzyna Strycharska, Jeremi Molak. Prelegenci skupili się na zagadnieniach w różny sposób związanych z muzyką współczesną-od zagadnienia jej dysonansowości, przez specyfikę notacji partytur współczesnych po przyjrzenie się formom multimedialnyn ze szczególnym uwzględnieniem audio artu. Wystąpienia łączył wspólny tytuł spotkania: "Okiełznać, oznaczyć i oswoić współczesność". Koncepcja naukowa i koordynacja: dr hab. Iwona Świdnicka. 

Spotkania w roku akademickim 2023/2024 odbywają się w wybrane wtorki o godz. 18.00 w Sali Senatu im. Ignacego Jana Paderewskiego.

 • 14 maja 2024

 • 23 kwietnia 2024

 • 12 marca 2024

 • 20 lutego 2024

 • 16 stycznia 2024

 • 12 grudnia 2023

 • 28 listopada 2023

 • 7 listopada 2023

 • 30 maja 2023

 • 16 maja 2023

 • 21 grudnia 2022