Kontakt

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

www.chopin.edu.pl
NIP 525-000-77-15, REGON 000275702

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

www.chopin.edu.pl
NIP 525-000-77-15, REGON 000275702

 • Konto bankowe - ALIOR BANK S.A.
  SWIFT CODE: ALBPPLPWXXX

 • IBAN: PL 82 2490 0005 0000 4530 7131 3103
  dla wpłat w PLN: rachunek główny

 • IBAN: PL 70 2490 0005 0000 4600 5158 8131
  dla wpłat w PLN/dydaktyka, legitymacje, egzaminy, indeksy itp.

 • IBAN: PL 72 2490 0005 0000 4600 2242 9992
  dla wpłat w PLN/kaucje, kaucje domy studenckie, depozyty, wadia, przetargi

 • IBAN: PL 15 2490 0005 0000 4600 8064 2270
  dla wpłat w PLN/najem

 • IBAN: PL 02 2490 0005 0000 4600 5120 6690
  dla wpłat w PLN/noclegi w DS Dziekanka — Krakowskie Przedmieście

 • IBAN: PL 82 2490 0005 0000 4600 9732 0699
  dla wpłat w EUR

 • IBAN: PL 40 2490 0005 0000 4600 4686 9330
  dla wpłat w EUR/staże artystyczne

 • IBAN: PL 03 2490 0005 0000 4600 8356 8200
  księgarnia

 • IBAN: PL 94 2490 0005 0000 4600 5618 2298
  dla wpłat w USD

Numery telefonów do poszczególnych wydziałów i katedr

 • Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej

  • Dziekan - ad. dr hab. Rafał Janiak

 • Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

  • Dziekan - dr hab. Ignacy Zalewski, prof. UMFC

 • Wydział Instrumentalny

  • Dziekan - prof. dr hab. Tomasz Strahl

 • Wydział Wokalno-Aktorski

  • Dziekan - prof. dr hab. Robert Cieśla

 • Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki

  • Dziekan - prof. dr hab. Wanda Tchórzewska-Kapała

 • Wydział Reżyserii Dźwięku

  • Dziekan - dr hab. Katarzyna Rakowiecka-Rojsza, prof. UMFC

 • Wydział Muzyki Kościelnej

  • Dziekan - dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC

 • Wydział Tańca

  • Dziekan - dr hab. Klaudia Carlos-Machej, prof. UMFC

 • Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

  • Dziekan - dr hab. Piotr Kostrzewa, prof. UMFC

 • Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki - Białystok

  • Dziekan - dr hab. Katarzyna Makal-Żmuda, prof. UMFC

Inne telefony

Formularz
kontaktowy

Zapoznałem się z informacją na temat przetwarzania danych osób kontaktujących się z UMFC

Informacja na temat przetwarzania danych osób kontaktujących się z UMFC [pdf]

 

 

Wyślij wiadomość

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA FILIA W BIAŁYMSTOKU

Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki

 • ul. Kawaleryjska 5,
  15–324 Białystok

 • (85) 742 15 07, (85) 742 72 71

 • filia@chopin.edu.pl

Biblioteka i Fonoteka: https://biblioteka.chopin.edu.pl/