Uniwersyteckie Centrum Edukacyjne

Uniwersyteckie Centrum Edukacyjne jest jednostką organizacyjną UMFC. 

Naszym działaniom przyświecają takie wartości jak: Współpraca, Jakość, Profesjonalizm, Otwartość, Uczciwość, Odpowiedzialność. Dążymy do holistycznego promowania wartości edukacji poprzez rozwój kwalifikacji zawodowych, kontakt ze środowiskiem wyższej uczelni, integrację i dialog nauczycieli i kadry kierowniczej wszystkich szczebli edukacyjnych szkolnictwa artystycznego.

 

 

  • Zapisy

    Każde ze szkoleń dostępne jest jako samodzielna forma doskonalenia. Wystawiamy faktury. W celu zamówienia skontaktuj się z nami oraz wypełnij odpowiedni formularz.

    Wpłaty należy dokonywać na rachunek:
    ALIOR BANK 72 2490 0005 0000 4600 8547 8731

    Karta zgłoszeniowa – rada pedagogiczna