Kolegium pedagogiczne

Kolegium Pedagogiczne powołano w 2019 r. jako jednostkę kontynuującą wcześniejszą działalność Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego. Kierownikiem Kolegium jest doc. Katarzyna Dudek-Kostrzewa.

Kolegium Pedagogiczne Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina jest jednostką umożliwiającą studentom uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych. Zajęcia prowadzone w ramach Kolegium mają charakter fakultatywny dla wszystkich Wydziałów UMFC.

Zajęcia w ramach Kolegium Pedagogicznego obejmują:
a. blok przedmiotów psychologicznych i pedagogicznych

b. dydaktykę przedmiotową
c. przedmioty uzupełniające
d. praktyki pedagogiczne

Program Kolegium Pedagogicznego UMFC 
Wybór metodyk Kolegium Pedagogicznego UMFC