Kolegium pedagogiczne

Kolegium Pedagogiczne powołano w 2019 r. jako jednostkę kontynuującą wcześniejszą działalność Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego. Kierownikiem Kolegium jest st. wykł. Katarzyna Dudek-Kostrzewa.

Kolegium Pedagogiczne Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina jest jednostką umożliwiającą studentom uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych. Zajęcia prowadzone w ramach Kolegium mają charakter fakultatywny dla wszystkich Wydziałów UMFC.

Absolwenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina mają możliwość uzupełnienia kwalifikacji pedagogicznych po otrzymaniu zgody Rektora, odpłatnie, w ramach zajęć prowadzonych dla studentów.

Zajęcia w ramach Kolegium Pedagogicznego obejmują:

a. blok przedmiotów psychologicznych i pedagogicznych
b. dydaktykę przedmiotową
c. przedmioty uzupełniające
d. praktyki pedagogiczne

Program Kolegium Pedagogicznego UMFC 

Wybór metodyk Kolegium Pedagogicznego UMFC

 

Kierownik Studium Pedagogicznego

- st. wykł. Katarzyna Dudek-Kostrzewa

Dyżur:

on-line: wtorek — godz. 16.00-17.00

stacjonarnie: środa — godz. 12.00-13.30

(po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu Kolegium)

 

Sekretariat — Małgorzata Kozłowska

tel. (22) 2789 265, pokój 411

msp@chopin.edu.pl