Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki