Programy studiów

 • Rok rozpoczęcia studiów:

 • Studia pierwszego stopnia

  • Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

   • kierunek:

   • KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

  • Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej

   • kierunek:

   • DYRYGENTURA

    • specjalność:

    • dyrygentura symfoniczno-operowa 

  • Wydział Instrumentalny

   • kierunek:

   • INSTRUMENTALISTKA

    • specjalność:

    • gra na skrzypcach

    • specjalność:

    • gra na altówce

    • specjalność:

    • gra na wiolonczeli

    • specjalność:

    • gra na kontrabasie

    • specjalność:

    • gra na flecie

    • specjalność:

    • gra na klarnecie

    • specjalność:

    • gra na oboju

    • specjalność:

    • gra na fagocie

    • specjalność:

    • gra na rogu

    • specjalność:

    • gra na trąbce

    • specjalność:

    • gra na puzonie

    • specjalność:

    • gra na tubie

    • specjalność:

    • gra na akordeonie

    • specjalność:

    • gra na harfie

    • specjalność:

    • gra na gitarze

    • specjalność:

    • gra na perkusji

    • specjalność:

    • gra na saksofonie

    • specjalność:

    • gra na fortepianie 

    • specjalność:

    • muzyka dawna – gra na oboju historycznym

    • specjalność:

    • muzyka dawna – gra na skrzypcach historycznych

    • specjalność:

    • muzyka dawna – gra na teorbie

    • specjalność:

    • muzyka dawna – gra na trąbce naturalnej

    • specjalność:

    • muzyka dawna – gra na wiolonczeli historycznej

    • specjalność:

    • gra na organach

    • specjalność:

    • gra na klawesynie

  • Wydział Wokalno-Aktorski

   • kierunek:

   • WOKALISTYKA

    • specjalność:

    • śpiew solowy i aktorstwo — studia stacjonarne

    • specjalność:

    • musical — studia stacjonarne

    • specjalność:

    • śpiew solowy — studia niestacjonarne

  • Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

   • kierunek:

   • JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

    • specjalność:

    • jazz i world music

  • Wydział Reżyserii Dźwięku

   • kierunek:

   • REŻYSERIA DŹWIĘKU

  • Wydział Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki

   • kierunek:

   • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

    • specjalność:

    • prowadzenie zespołów muzycznych

    • specjalność:

    • rytmika

  • Wydział Muzyki Kościelnej

   • kierunek:

   • MUZYKA KOŚCIELNA

    • specjalność:

    • muzyka kościelna

 • Studia drugiego stopnia

  • Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

   • kierunek:

   • KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

  • Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej

   • kierunek:

   • DYRYGENTURA

    • specjalność:

    • dyrygentura symfoniczno-operowa 

  • Wydział Instrumentalny

   • kierunek:

   • INSTRUMENTALISTKA

  • Wydział Wokalno-Aktorski

   • kierunek:

   • WOKALISTYKA

    • specjalność:

    • śpiew solowy — kameralistyka rok

    • specjalność:

    • śpiew solowy — muzyka dawna

    • specjalność:

    • śpiew solowy — opera 

  • Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

   • kierunek:

   • JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

    • specjalność:

    • jazz i world music

  • Wydział Reżyserii Dźwięku

   • kierunek:

   • REŻYSERIA DŹWIĘKU

    • specjalność:

    • reżyseria dźwięku w filmie i telewizji + multimedia 

    • specjalność:

    • reżyseria dźwięku w filmie i telewizji

    • specjalność:

    • reżyseria muzyczna + multimedia

    • specjalność:

    • reżyseria dźwięku w multimediach 

    • specjalność:

    • reżyseria muzyczna

  • Wydział Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki

   • kierunek:

   • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

  • Wydział Muzyki Kościelnej

   • kierunek:

   • MUZYKA KOŚCIELNA