Programy studiów

 • Rok rozpoczęcia studiów:

 • Studia pierwszego stopnia

  • Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej

   • kierunek:

   • DYRYGENTURA

    • specjalność:

    • dyrygentura symfoniczno-operowa 

  • Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

   • kierunek:

   • JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

    • specjalność:

    • jazz i world music

  • Wydział Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki

   • kierunek:

   • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

    • specjalność:

    • prowadzenie zespołów muzycznych

    • specjalność:

    • rytmika

  • Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

   • kierunek:

   • KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

  • Wydział Tańca

   • kierunek:

   • TANIEC

    • specjalność:

    • taniec współczesny

  • Wydział Wokalno-Aktorski

   • kierunek:

   • WOKALISTYKA

    • specjalność:

    • musical — studia stacjonarne

    • specjalność:

    • śpiew solowy i aktorstwo — studia stacjonarne

    • specjalność:

    • śpiew solowy

  • Wydział Reżyserii Dźwięku

   • kierunek:

   • REŻYSERIA DŹWIĘKU

    • specjalność:

    • reżyseria dźwięku

  • Wydział Muzyki Kościelnej

   • kierunek:

   • MUZYKA KOŚCIELNA

    • specjalność:

    • muzyka kościelna

  • Wydział Instrumentalny

   • kierunek:

   • INSTRUMENTALISTKA

  • Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Filii UMFC w Białymstoku

   • kierunek:

   • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

    • specjalność:

    • prowadzenie zespołów muzycznych

    • specjalność:

    • muzyka kościelna

    • specjalność:

    • muzyka szkolna

   • kierunek:

   • INSTRUMENTALISTKA

    • specjalność:

    • pedagogika instrumentalna – gra na akordeonie

    • specjalność:

    • pedagogika instrumentalna – gra na altówce

    • specjalność:

    • pedagogika instrumentalna – gra na fagocie

    • specjalność:

    • pedagogika instrumentalna – gra na flecie

    • specjalność:

    • pedagogika instrumentalna – gra na fortepianie 

    • specjalność:

    • pedagogika instrumentalna – gra na gitarze

    • specjalność:

    • pedagogika instrumentalna – gra na klarnecie

    • specjalność:

    • pedagogika instrumentalna – gra na klawesynie

    • specjalność:

    • pedagogika instrumentalna – gra na kontrabasie

    • specjalność:

    • pedagogika instrumentalna – gra na oboju

    • specjalność:

    • pedagogika instrumentalna – gra na organach

    • specjalność:

    • pedagogika instrumentalna – gra na perkusji

    • specjalność:

    • pedagogika instrumentalna – gra na rogu

    • specjalność:

    • pedagogika instrumentalna – gra na saksofonie

    • specjalność:

    • pedagogika instrumentalna – gra na skrzypcach

    • specjalność:

    • pedagogika instrumentalna – gra na trąbce

    • specjalność:

    • pedagogika instrumentalna – gra na wiolonczeli

   • kierunek:

   • WOKALISTYKA

 • Studia drugiego stopnia

  • Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej

   • kierunek:

   • DYRYGENTURA

    • specjalność:

    • dyrygentura symfoniczno-operowa 

  • Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

   • kierunek:

   • JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

  • Wydział Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki

   • kierunek:

   • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

  • Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

   • kierunek:

   • KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

  • Wydział Wokalno-Aktorski

   • kierunek:

   • WOKALISTYKA

    • specjalność:

    • musical — studia stacjonarne

    • specjalność:

    • śpiew solowy — opera 

    • specjalność:

    • śpiew solowy — muzyka dawna

    • specjalność:

    • śpiew solowy — kameralistyka rok

  • Wydział Reżyserii Dźwięku

   • kierunek:

   • REŻYSERIA DŹWIĘKU

    • specjalność:

    • reżyseria dźwięku w filmie i telewizji

    • specjalność:

    • reżyseria dźwięku w filmie i telewizji + multimedia 

    • specjalność:

    • reżyseria dźwięku w multimediach 

    • specjalność:

    • reżyseria muzyczna

    • specjalność:

    • reżyseria muzyczna + multimedia

  • Wydział Muzyki Kościelnej

   • kierunek:

   • MUZYKA KOŚCIELNA

  • Wydział Tańca

   • kierunek:

   • TANIEC

  • Wydział Instrumentalny

   • kierunek:

   • INSTRUMENTALISTKA

    • specjalność:

    • gra na klawesynie

    • specjalność:

    • gra na organach

    • specjalność:

    • gra na fortepianie 

    • specjalność:

    • kameralistyka fortepianowa

    • specjalność:

    • kameralistyka fortepianowa z językiem wykładowym angielskim 

    • specjalność:

    • gra na akordeonie

    • specjalność:

    • gra na altówce

    • specjalność:

    • gra na fagocie

    • specjalność:

    • gra na flecie

    • specjalność:

    • gra na gitarze

    • specjalność:

    • gra na harfie

    • specjalność:

    • gra na klarnecie

    • specjalność:

    • gra na kontrabasie

    • specjalność:

    • gra na oboju

    • specjalność:

    • gra na perkusji

    • specjalność:

    • gra na puzonie

    • specjalność:

    • gra na rogu

    • specjalność:

    • gra na saksofonie

    • specjalność:

    • gra na skrzypcach

    • specjalność:

    • gra na trąbce

    • specjalność:

    • gra na tubie

    • specjalność:

    • gra na wiolonczeli

  • Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Filii UMFC w Białymstoku

   • kierunek:

   • INSTRUMENTALISTKA

    • specjalność:

    • pedagogika instrumentalna – gra na akordeonie

    • specjalność:

    • pedagogika instrumentalna – gra na altówce

    • specjalność:

    • pedagogika instrumentalna – gra na flecie

    • specjalność:

    • pedagogika instrumentalna – gra na fortepianie 

    • specjalność:

    • pedagogika instrumentalna – gra na klarnecie

    • specjalność:

    • pedagogika instrumentalna – gra na klawesynie

    • specjalność:

    • pedagogika instrumentalna – gra na kontrabasie

    • specjalność:

    • pedagogika instrumentalna – gra na organach

    • specjalność:

    • pedagogika instrumentalna – gra na perkusji

    • specjalność:

    • pedagogika instrumentalna – gra na wiolonczeli

    • specjalność:

    • pedagogika instrumentalna – gra na trąbce

    • specjalność:

    • pedagogika instrumentalna - gra na tubie

    • specjalność:

    • pedagogika instrumentalna – gra na skrzypcach

    • specjalność:

    • pedagogika instrumentalna – gra na saksofonie

    • specjalność:

    • pedagogika instrumentalna – gra na puzonie

    • specjalność:

    • pedagogika instrumentalna – gra na rogu

   • kierunek:

   • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

    • specjalność:

    • prowadzenie zespołów muzycznych

    • specjalność:

    • muzyka kościelna

    • specjalność:

    • edukacja artystyczna szkolna 

   • kierunek:

   • WOKALISTYKA

    • specjalność:

    • pedagogika wokalna — śpiew solowy