Reach the Stars!

 

Reach the Stars to cykl comiesięcznych kursów mistrzowskich z muzykami reprezentującymi najwyższy światowy poziom w swoich dziedzinach. Możliwość pracy pod okiem gwiazd jest jedną z najwyższych dydaktycznych wartości, jaką Uczelnia może dać studentom. Uniwersytet biorąc na siebie odpowiedzialność za stworzenie właściwych warunków do tego, by talenty studentów przekuwać w mistrzostwo, rozumie nieocenioną korzyść, jaką daje spotkanie z mistrzem o niekwestionowanej światowej renomie. Program Reach the Stars został zainicjowany w roku akademickim 2019/2020!