Kolegium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych


Działalność dydaktyczna KNHiJO obejmuje wykłady z historii filozofii, historii sztuki, historii kultury, estetyki, filozofii i socjologii muzyki oraz komunikacji w muzyce. W języku angielskim realizowane są dwa wykłady: Chosen Aspects of Polish Culture oraz Sound and Image.
Oferta KNHiJO obejmuje lektoraty z trzech języków obcych: angielskiego, francuskiego i niemieckiego. W przypadku studiów I st. lektorat kończy się egzaminem na poziomie B2, a na studiach II st. egzaminem B2+, obejmującym specjalistyczne słownictwo muzyczne w zależności od specjalności. Ponadto dla studentów-obcokrajowców oraz stypendystów programu Erasmus prowadzony jest lektorat języka polskiego. Wykładowcy Kolegium realizują także zajęcia z zakresu fonetyki języka na specjalności śpiew solowy i aktorstwo oraz wokalistyka chóralna.
Działalność naukowa Pracowników KNHiJO obejmuje zagadnienia filozofii, filozofii muzyki, teorii i historii kultury muzycznej, estetyki, historii sztuki, literaturoznawstwa, przekładoznawstwa, librettologii i językoznawstwa. Regularnie publikują, redagują, uczestniczą w konferencjach. Zakres badań obejmuje głównie kwestie interdyscyplinarne.

Wybrane publikacje Pracowników KNHiJO:
– E. Lesiak-Bielawska (2015), Basic English for Musicians. Symbols of Musical Notation
– A. Szyjkowska-Piotrowska (2015), Po-twarz. Przekraczanie widzialności w sztuce i filozofii
– Muzyka i filozofia 1: Refleksje, konteksty, interpretacje (2017 ), red. K. Lipka
– Puccini na głosy (2017) , red. S. Dąbek, A. Muszyńska-Andrejczyk, M. Sokołowicz
– K. Lipka (2018), Abstrakcja i przestrzeń. Szkic o ekspansji myśli i sztuki
– G. Bizet, Poławiacze pereł (2019 ), tłumaczenie libretta i opracowanie krytyczne M. Sokołowicz
– A. Szyjkowska-Piotrowska (2019), Dyrygując falom. Myślenie w wizualno-muzycznych awangardach
– A. Muszyńska-Andrejczyk (2019), Puccini. Willidy-Edgar-Manon Lescaut. Geneza, libretto, przekład
– „Studia Librettologiczne i Operologiczne”, tom I (2019), red. A. Muszyńska-Andrejczyk

Kierownik Studium - dr hab. Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk
agnieszka.muszynska-andrejczyk@chopin.edu.pl

Pracownicy
ad. dr Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk – kierownik Studium
ad. dr Małgorzata Sokołowicz
ad. dr Anna Szyjkowska-Piotrowska
dr Joanna Jasińska
st. wykł. dr Elżbieta Lesiak-Bielawska
wykł. dr Nina Oborska
st. wykł. Barbara Godlewska (Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku)
st. wykł. Anna Kiełczewska (Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku)

Pedagodzy współpracujący
dr hab. Krzysztof Lipka, prof. UMFC
dr Monika Pawelec-Skurzyńska
dr Inés Ruiz Artola
Mariola Pachnia
Agnieszka Bronakowska (Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku)
Agnieszka Dołżyńska (Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku)
Agnieszka Polecka (Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku)

 

Kierownik Studium -
dr hab. Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk

agnieszka.muszynska-andrejczyk@chopin.edu.pl

Sekretariat
Ewa Fiedorowicz
msnhijo@chopin.edu.pl
pokój 304