Kolegium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych

Działalność dydaktyczna KNHiJO obejmuje wykłady z historii filozofii, historii sztuki, historii kultury, estetyki, filozofii i socjologii muzyki oraz komunikacji w muzyce. W języku angielskim realizowane są dwa wykłady: Chosen Aspects of Polish Culture oraz Sound and Image.

Oferta KNHiJO obejmuje lektoraty z czterech języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i włoskiego. W przypadku studiów I st. lektorat kończy się egzaminem na poziomie B2, a na studiach II st. egzaminem B2+, obejmującym specjalistyczne słownictwo muzyczne w zależności od specjalności. Ponadto dla studentów-obcokrajowców oraz stypendystów programu Erasmus prowadzony jest lektorat języka polskiego. Wykładowcy Kolegium realizują także zajęcia z zakresu fonetyki języka na specjalności śpiew solowy i aktorstwo oraz wokalistyka chóralna.
Działalność naukowa Pracowników KNHiJO obejmuje zagadnienia filozofii, filozofii muzyki, teorii i historii kultury muzycznej, estetyki, historii sztuki, literaturoznawstwa, przekładoznawstwa, librettologii i językoznawstwa. Regularnie publikują, redagują, uczestniczą w konferencjach. Zakres badań obejmuje głównie kwestie interdyscyplinarne.

Wybrane publikacje pracowników KNHiJO:
– Lesiak-Bielawska, E. (2015), Basic English for Musicians. Symbols of Musical Notation
– Szyjkowska-Piotrowska, A. (2015), Po-twarz. Przekraczanie widzialności w sztuce i filozofii
– H. Berlioz, Potępienie Fausta. Libretto (2015), tłumaczenie, opracowanie, wstęp M. Sokołowicz
– Ruiz Artola, I., (2015 Formiści, la sintesis de la modernidad
Muzyka i filozofia 1: Refleksje, konteksty, interpretacje (2017 ), red. K. Lipka
– Ruiz Artola, I., (2017) A contrapelo, textos de arte no-oficial en Polonia (1960-1989)
Puccini na głosy (2017) , red. S. Dąbek, A. Muszyńska-Andrejczyk, M. Sokołowicz
– Szyszkowska, M.A., (2017) Wsłuchując się w muzykę. Studium z fenomenologii słuchania
– Lesiak- Bielawska, E. (2018), Teaching and Researching English for Specific Purposes
– G. Bizet, Poławiacze pereł. Libretto (2019 ), tłumaczenie, opracowanie, wstęp M. Sokołowicz
– Szyjkowska-Piotrowska, A. (2019), Dyrygując falom. Myślenie w wizualno-muzycznych awangardach
Shenton, A. (2019), Arvo Pärt. Słyszalne światło, tłumaczenie z j. angielskiego J. Jasińska
– Muszyńska-Andrejczyk, A. (2019), Puccini. Willidy-Edgar-Manon Lescaut. Geneza, libretto, przekład
– „Studia Librettologiczne i Operologiczne”, tom I (2019), red. A. Muszyńska-Andrejczyk
– „Studia Librettologiczne i Operologiczne. Granados, Goyescas, Goya i kultura hiszpańska”, tom II (2020/2021), red. A. Muszyńska-Andrejczyk, M. Kubala, I. Ruiz Artola
– „Studia Librettologiczne i Operologiczne. Donizetti”, tom III (2022/2023), red. Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk, L. Masi

Kierownik Kolegium - dr hab. Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk
agnieszka.muszynska-andrejczyk@chopin.edu.pl

Pracownicy
ad. dr hab. Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk – kierownik Studium
ad. dr Inés Ruiz Artola
ad. dr hab. Małgorzata Sokołowicz
ad. dr hab. Anna Szyjkowska-Piotrowska
st. wykł. dr Elżbieta Lesiak-Bielawska
wykł. dr Joanna Jasińska
wykł. dr Agnieszka Gotchold
wykł. dr Nina Oborska

Pedagodzy współpracujący
dr Monika Pawelec-Skurzyńska
mgr Agnieszka Kledzik
mgr Michał Bruliński
mgr Jacek Sienkiewicz

 

Kierownik Studium -
dr hab. Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk

agnieszka.muszynska-andrejczyk@chopin.edu.pl

 

Sekretariat
Ewa Fiedorowicz
msnhijo@chopin.edu.pl
pokój 304