Dostępność

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina realizuje program POWER "Studia muzyczne bez barier", w ramach którego zostało powołane stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami. Zadaniem Pełnomocnika będzie zapewnienie studentom z niepełnosprawnościami jak najlepszych warunków kształcenia, pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych problemów związanych z niepełnosprawnością, likwidowanie barier oraz zapewnienie dostępności uczelni dla osób z różnorodnymi potrzebami. Zależy nam, aby takie osoby mogły uczestniczyć we wszystkich aspektach życia akademickiego na zasadzie równości z innymi. 

Ze wsparcia Pełnomocnika można skorzystać bez konieczności posiadania orzeczenia o niepełnosprawności. Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które w procesie studiowania napotykają jakiekolwiek trudności i bariery związane ze stanem swojego zdrowia, nawet jeśli są to problemy czasowe. 

Jeśli masz pomysły, jak można uczynić naszą Uczelnię bardziej przyjazną i dostępną, podziel się nimi z nami. Zapraszamy równiez do współpracy na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami!

Więcej informacji o zakresie działalności Pełnomocnika znajdziecie w Zarządzeniu Rektora: https://bip.chopin.edu.pl/?app=zarzadzenia&nid=1833&y=2021&which=Rektora+UMFC

Funkcję Pełnomocniczki Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami objęła pani Aleksandra Duszyńska. Z wykształcenia psycholog. Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego oraz Uniwersytetu SWPS. Tematyką niepełnosprawności zajmuje się od 15 lat. Pracowała jako terapeuta z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, jako asystentka osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu oraz jako kierownik projektu w Fundacji Avalon. Przez ostatnie 11 lat była specjalistką ds. osób z niepełnosprawnościami w Sekcji ds. ON Politechniki Warszawskiej. W UMFC pracuje od kwietnia 2021 roku.

Zachęcamy do kontaktu mailowego: dostepnosc@chopin.edu.pl oraz telefonicznego +48 730 709 656