Wsparcie psychologiczne

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina uruchomia bezpłatne wsparcie psychologiczne dla wszystkich studentów, doktorantów i pracowników Uczelni.

Oferowane formy pomocy w języku polskim i angielskim:

  • rozmowy wspierające, motywujące, terapeutyczne,
  • poradnictwo psychologiczne,
  • pomoc w rozwiązywaniu sytuacji traumatycznych i kryzysowych,
  • psychoedukacja,
  • konsultacje i informacje na temat innych możliwości specjalistycznej pomocy,

Spotkania nie maja charakteru psychoterapii oraz nie stanowią ekwiwalentu wizyty u lekarza psychiatry.

Na konsultacje obowiązują zapisy.

Zapisy przyjmowane są:
- mailowo ( za pomocą maila w domenie @(stud/adm)chopin.edu.pl)  pod adresem psycholog@v-med.pl
- telefonicznie pod nr telefonu +48  517 781 500. Zapisy telefoniczne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. W sytuacji kryzysowej można zapisać się na wizytę również poza tymi godzinami.

Godziny pracy psychologów:
- poniedziałki 13.30-16.30 (online)-p. Anna Seretny
- wtorki 16.30-20.30 (stacjonarnie)- p. Aleksandra Tomaszek/p. Katarzyna Polan
- czwartki 9.00-12.00 (stacjonarnie)-p. Anna Seretny
- czwartki 11.30-14.30 (online)-p. Agata Pałka

Spotkania stacjonarne będę odbywać się w siedzibie UMFC przy ul. Okólnik 2 w Warszawie.
Regulamin korzystania ze wsparcia psychologicznego. 

 

Wsparcie psychologiczne finansowane jest w ramach projektu „Studia muzyczne bez barier”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.