Księga Znaku

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ UMFC
Uniwersytet z nowej strony

Wraz z początkiem 2020 r. unowocześniliśmy formę komunikacji, wprowadzając zgodny z obowiązującymi trendami profesjonalny system identyfikacji wizualnej (SIW). Zasady konstrukcji znaku, sposoby jego zastosowania oraz obowiązującą kolorystykę opisano w Księdze Znaku UMFC.

Dotychczasowy logotyp operujący symbolem zastąpiono znakiem składającym się z akronimu nazwy Uczelni oraz jego rozwinięcia. Jednocześnie ujednolicono kolory i liternictwo stosowane w naszej komunikacji. Szeryfowa czcionka Canela (akronim UMFC) nawiązująca do tradycji materiałów drukowanych została dopełniona nowoczesnym i uniwersalnym krojem pisma HK Grotesk.

Dynamiczne logo poddające się animacji w zastosowaniu cyfrowym oraz kształtujące się w różny sposób, w zależności od potrzeb w mediach drukowanych, umożliwia budowanie tożsamości wizualnej z charakterem, przy zachowaniu powagi właściwej instytucji z tak bogatymi tradycjami.

Kolorem wiodącym marki stał się ponadczasowy i elegancki w swojej prostocie granatowy (Pantone 2965C), uzupełniony o szarość w ciepłym odcieniu (PANTONE Warm Gray 2C). Wyrażająca spokój, pewność siebie i więź, barwa granatowa podkreśla uniwersalną potrzebę niezawodnego i stabilnego fundamentu, umożliwiającego bezpieczne budowanie własnej przyszłości.

Wszystkie materiały drukowane oparto na siatce pozostającej w ścisłej relacji z nowym logotypem. W ten sposób przygotowano spójny system komunikacji – od afiszy koncertowych, po materiały korporacyjne, takie jak papier firmowy, teczki, koperty czy wizytówki.

Konkurs na stworzenie nowego systemu identyfikacji wizualnej UMFC przeprowadziło STGU. Nową identyfikację wizualną Uczelni zaprojektowali Gina Ferreira oraz Emidio Cardeira z portugalskiej pracowni Design Office.