Dotacje państwowe

Z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa sfinansowane zostały następujące zadania:

 • Realizacja wydatków niekwalifikowanych towarzyszących pozostałym projektom współfinansowanym ze środków europejskich - Zakup instrumentów niezbędnych dla realizacji kształcenia na UMFC w Warszawie.

  a) Zakup instrumentów: hafra, kotły symfoniczne, dzwony rurowe, fagot, bandoneon.

  b) Zakup instrumentów historycznych do Katedry Muzyki Dawnej: lutnia 10-chórowa, teorba (chitarrone), gitara barokowa, obój da caccia, obój klasyczny, flet traverso klasycystyczny, skrzypce barokowe model Stradivari, skrzypce klasycystyczne wg stradivariego, klawesyn włoski, wiolonczela barokowa.

  Wartość finansowania: 788 877,89 PLN

 • Przebudowa strefy wejściowej i wydzielenie pożarowe klatki schodowej w ramach dostosowania części frontowej gmachu UMFC do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (części B) w budynku przy ul. okólnik 2 w Warszawie.

  a) Roboty budowlane:

  - roboty rozbiórkowe, w tym w zakresie instalacji przeznaczonych do wymiany,

  - roboty budowlane podstawowe związane z przebudową strefy wejściowej,

  - roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych, 

  - roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych,

  - wymiana ślusarki drzwiowej i montaż wiatrołapów, 

  - roboty wykończeniowe: tynki, okładziny.

  b) Nadzory i obsługa projektu:

  - wielobranżowy nadzór autorski,

  - wielobranżowy nadzór inwestorski.

  Wartość finansowania: 2 195 745,45 PLN