Dotacje państwowe

Ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa sfinansowane zostały następujące zadania i projekty:

 • 2023 - Zakup infrastruktury IT na potrzeby UMFC w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze środków finansowych MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

  MKiDN przyznaje UMFC na realizację zadania pn. "Zakup infrastruktury IT na potrzeby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina" środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury w kwocie: 266 000,00 zł.
  Całkowity koszt zadania wyniesie 377 380,00 zł.

  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

   

                

   

   

   

 • 2017-2023 - Projekt realizowany w latach 2017-2023 pod nazwą „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie dofinansowano ze środków MKiDN".

  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie informuje, iż na projekt pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko otrzymał w 2022 roku dotację celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne oraz bieżące w ramach wydatków niekwalifikowalnych (w tym VAT niepodlegający odzyskaniu) w wysokości: 1 254 535,13 00 zł w ramach Umowy Nr 29/PE/POIS VIII oś /2022. Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki budowlane, zakupowe, nadzory budowlane oraz działania informacyjno-promocyjne.

  Więcej informacji na stronie FUNDUSZY UNIJNYCH

 • 2021 - Realizacja wydatków niekwalifikowanych towarzyszących pozostałym projektom współfinansowanym ze środków europejskich - Zakup instrumentów niezbędnych dla realizacji kształcenia na UMFC w Warszawie.

  Realizacja wydatków niekwalifikowanych towarzyszących pozostałym projektom współfinansowanym ze środków europejskich - Zakup instrumentów niezbędnych dla realizacji kształcenia na UMFC w Warszawie.

  a) Zakup instrumentów: hafra, kotły symfoniczne, dzwony rurowe, fagot, bandoneon.

  b) Zakup instrumentów historycznych do Katedry Muzyki Dawnej: lutnia 10-chórowa, teorba (chitarrone), gitara barokowa, obój da caccia, obój klasyczny, flet traverso klasycystyczny, skrzypce barokowe model Stradivari, skrzypce klasycystyczne wg stradivariego, klawesyn włoski, wiolonczela barokowa.

  Wartość finansowania: 788 877,89 PLN

 • 2021 - Przebudowa strefy wejściowej i wydzielenie pożarowe klatki schodowej w ramach dostosowania części frontowej gmachu UMFC do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (części B) w budynku przy ul. Okólnik 2 w Warszawie.

  Przebudowa strefy wejściowej i wydzielenie pożarowe klatki schodowej w ramach dostosowania części frontowej gmachu UMFC do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (części B) w budynku przy ul. Okólnik 2 w Warszawie.

  a) Roboty budowlane:

  - roboty rozbiórkowe, w tym w zakresie instalacji przeznaczonych do wymiany,

  - roboty budowlane podstawowe związane z przebudową strefy wejściowej,

  - roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych, 

  - roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych,

  - wymiana ślusarki drzwiowej i montaż wiatrołapów, 

  - roboty wykończeniowe: tynki, okładziny.

 • 12.10.2021 - Muzyczny ślad: Pieśni kompozytorek i kompozytorów polskich XIX i początku XX wieku

  Muzyczny ślad | Peine et Plaisir – Pieśni kompozytorek i kompozytorów polskich XIX i początku XX wieku CZYTAJ WIĘCEJ

  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego, w ramach programu "Muzyczny ślad", realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

      Logotypy MKDNiS NIMiT

 • 14.09.2021 - Zamówienia kompozytorskie: Krzysztof Kicior - "haecceitas" na fortepian, perkusję, taśmę i live electronics

  Zamówienia kompozytorskie | Krzysztof Kicior – #Elekrofonia – Warszawska Jesień CZYTAJ WIĘCEJ

  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu "Zamówienia kompozytorskie", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

     

 • 6.07.2021 - Zamówienia kompozytorskie: Marta Ptaszyńska - koncert na akordeon i orkiestrę kameralną "Magiczna Podróż"

  Zamówienia kompozytorskie | Marta Ptaszyńska – Koncert w Polskim Radio SA CZYTAJ WIĘCEJ

  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego, w ramach programu "Zamówienia kompozytorskie", realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

      Logotypy MKDNiS NIMiT

 • 2021 - Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

  Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie informuje, iż na projekt pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko otrzymał w 2021 roku dotację celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne w ramach wydatków niekwalifikowalnych (w tym VAT niepodlegający odzyskaniu) w wysokości: 1 066 500,00 zł w ramach Umowy Nr 56/PE/POIiŚ VIII oś/2021. Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki budowlane, zakupowe oraz nadzory budowlane.

  Ponadto Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie otrzymał na projekt pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie” w 2021 roku dotację celową na sfinansowanie wydatków bieżących w ramach wydatków niekwalifikowalnych (w tym VAT niepodlegający odzyskaniu) w wysokości: 824,96 zł w ramach Umowy Nr  57/PE/POIiŚ VIII oś/2021. Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki obejmujące działania informacyjno-promocyjne, w tym ogłoszenie w prasie oraz tabliczki informacyjne.

  Przekazane wsparcie finansowe ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwala efektywnie bilansować projekt i realizować inwestycję zgodnie z założeniami zawartymi w Umowie o dofinansowanie.

  Więcej informacji na stronie FUNDUSZY UNIJNYCH