Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna
Ko-respondencja. Na styku sztuk

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KO-RESPONDENCJA. Na styku sztuk.

Założenia i cele konferencji:
Kontynuacja cyklu spotkań interdyscyplinarnych ma na celu poszerzenie spektrum zagadnień dotyczących korespondencji sztuk. Spotkania o charakterze naukowym, wykłady, prezentacje i dyskusje, oraz realizowane podczas konferencji projekty artystyczne stały się impulsem do rozwoju interdyscyplinarnych poszukiwań. Celem konferencji jest zastanowienie się nad szeroko pojętymi kontekstami sztuki, jej wielowymiarowością i wzajemnym przenikaniem się różnych dyscyplin. Próbując rozwinąć i pogłębić obszary pogranicza sztuk tworzymy rozpoznawalne już w kraju miejsce artystyczno-naukowego dialogu.

 

Szukamy pytań z pogranicza sztuk i staramy się na nie konstruktywnie odpowiadać…

Czym jest sztuka we współczesnym świecie? Czym była w procesie historycznym? Jakie związki zachodzą pomiędzy różnymi dziedzinami artystycznymi? Czym są dawne i współczesne konteksty sztuki? Jaki wpływ wywierają one na przekaz artystyczny? Czy możliwy jest wpływ sztuki na rzeczywistość? Relacje między rzeczywistością a kreacją artystyczną. Film, jako integralne dzieło sztuki? Jak zmienia się w procesie historycznym etos sztuki? Sztuka i filozofia. Psychologia w sztuce. Sztuka i nauki ścisłe. Interdyscyplinarność w sztukach nowoczesnych. Dzieło sztuki i jego funkcja w świecie rzeczywistym. Jakie są granice użyteczności sztuki?


Proponujemy refleksję skupioną wokół następujących obszarów tematycznych:
*     szeroko pojęte konteksty sztuki i ich wzajemne przenikanie się,
*     prezentacja sylwetek artystycznych, wypowiadających się na styku różnych sztuk,
*     prezentacja oraz analiza interdyscyplinarnych dzieł sztuki,
*     sztuka i jej relacje z nauką.
*     socjologiczne, psychologiczne i filozoficzne aspekty sztuki,
*     film i inne sztuki wizualne,
*     pogranicza poezji, prozy,
*     Interakcje artystyczne.

 

Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza oraz abstrakt wystąpienia prosimy nadsyłać do dnia 31 sierpnia 2023 roku na adres elektroniczny: joanna.cieslik-klauza@chopin.edu.pl

FORMULARZ do pobrania


Opłatę konferencyjną 250 zł należy wpłacić po otrzymaniu informacji zwrotnej do 10 września 2023 na numer konta: 70 2490 0005 0000 4600 5158 8131

Opłata obejmuje: udział w konferencji i materiały konferencyjne.

Gorąco zachęcamy do udziału i czekamy na Państwa zgłoszenia.