26 XI 2021 r.

ZGŁOŚ SUKCES!

Teraz jeszcze łatwiej zgłosisz swój sukces, a my się nim pochwalimy!

Szanowny Studencie, Doktorancie, Absolwencie i Pedagogu naszej uczelni,
z przyjemnością informujemy, że od tego roku akademickiego informację o Twoich sukcesach konkursowych, dydaktycznych lub naukowych można przekazać, wypełniając dedykowaną do tego celu ankietę.

Dla Twojej wygody przekażemy informację zgodnie z określonymi przez Ciebie potrzebami i oczekiwaniami:

  • pracownikom Działu Nauczania celem dołączenia przesłanych informacji do teczki studenta,
  • pracownikom Działu Promocji i Karier celem dokonania zbiorczych opracowań dotyczących np. kategorii specjalności, w których odnoszone są sukcesy, a także informowania o Państwa sukcesach na stronach UMFC oraz na oficjalnych kontach UMFC prowadzonych w mediach społecznościowych, m.in. FB, Instagramie, Linkedin – po uprzednim wyrażeniu przez Państwa zgody w tym zakresie i z zastrzeżeniem, że nie wszystkie informacje przesłane przez Państwa zostaną opublikowane,
  • pracownikom Biura Koncertowego w związku z organizacją koncertów z udziałem laureatów konkursów.

Jeśli chciałbyś, abyśmy opublikowali stosowną informację na naszej stronie www, telebimie i/lub mediach społecznościowych, nie zapomnij o skanie dyplomu konkursowego, Twoim zdjęciu (preferowane w orientacji poziomej, proszę pamiętać o podaniu autora) i krótkim życiorysie! (ok. 1800 znaków ze spacjami). Informacje o wybranych sukcesach zamieszczane są na stronie Uczelni pod linkiem chopin.edu.pl/sztuka/sukcesy-studentow-i-pedagogow.

Informacja na temat przetwarzania danych przez UMFC znajduje się w KLAUZULI INFORMACYJNEJ.

ZGŁOŚ SWÓJ SUKCES TUTAJ

Pracownicy dydaktyczni informacje o sukcesach przekazują do Działu Kadr i Płac samodzielnie. Tel. (22) 827 83 04, (22) 278 93 42, kadry@chopin.edu.pl

Pozdrawiamy serdecznie
Dział Promocji i Karier