9 VIII 2022 r.

Rekrutacja dodatkowa

na kierunki Muzyka kościelna i Choreografia

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina prowadzi nabór dodatkowy na studia na kierunkach i specjalnościach: 
1)    na studiach I stopnia 

muzyka kościelna – muzyka kościelna 
2)    na studia II stopnia
muzyka kościelna – organista
muzyka kościelna – kantor-dyrygent
muzyka kościelna – monodia liturgiczna 

choreografia - studia niestacjonarne

Terminarz rekrutacji dodatkowej: 
25.08.-05.09.2022 – rejestracja kandydatów w systemie IRK 
do 08.09.2022 – składanie dokumentów dodatkowych (jeżeli są wymagane)
14-16.09.2022 – egzaminy wstępne
do 21.09.2022 – składanie dokumentów rekrutacyjnych osób zakwalifikowanych

chopin.edu.pl/kandydat/rekrutacja-dodatkowa