6 IV 2022 r.

Spotkanie konsultacyjne dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej UMFC

23 kwietnia 2022 | sobota | 18.00-20.00

Zapraszamy Kandydatów do Szkoły Doktorskiej UMFC na spotkanie konsultacyjne w sobotę 23 kwietnia 2022 w godzinach 18.00-20.00. Spotkanie poprowadzi prof. UMFC dr hab. Alicja Gronau-Osińska. W pierwszej części będzie ono poświęcone zasadom rekrutacji, omówione zostaną jej elementy oraz sposób punktacji podane w uchwale rekrutacyjnej, patrz:
https://chopin.edu.pl/uniwersytet/szkola-doktorska/zasady-rekrutacji-w-roku-ak-20222023
W drugiej części możliwe będzie zadawanie pytań związanych ze Szkołą Doktorską UMFC. W spotkaniu można uczestniczyć na dwa sposoby: bezpośrednio w Sali 303 (I piętro naprzeciwko dziekanatu wydziału I) bądź online. Druga możliwość wymaga przesłania prośby na adres: alicja.gronau-osinska@chopin.edu.pl w celu przesłania linku na podany adres mailowy.
Przed spotkaniem warto także przeczytać następujące informacje:
Regulamin Szkoły Doktorskiej, efekty kształcenia oraz program kształcenia, patrz:
https://chopin.edu.pl/uniwersytet/szkola-doktorska
oraz
Szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w zakresie sztuki, w dyscyplinie sztuki muzyczne w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina
a także w zakresie wyboru planowanego promotora (osoby ze stopniem dr. hab. na stanowisku profesora lub adiunkta albo osoby z tytułem prof. dr hab.)
https://chopin.edu.pl/pracownik/kadra-pedagogiczna

Członkami Rady Szkoły Doktorskiej są:
prof. dr hab. Marcin Łukaszewski, prof. UMFC dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka, prof. UMFC dr hab. Rafał Grząka, prof. UMFC dr hab. Jolanta Janucik, prof. UMFC dr hab. Ewa Lasocka, ad. dr hab. Agata Sapiecha, prof. UMFC dr hab. Agnieszka Przemyk-Bryła.

Zapraszamy!