16 I 2024 r.

Nagranie płyty oraz nagroda pieniężna wygraną w konkursie Société Générale

Termin składania dokumentów upływa 11 lutego 2024 r.

Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Dyrektor Generalny Société Générale S.A. Oddział w Polsce ogłaszają kolejną edycję konkursu dla studentów UMFC studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz doktorantów. Przedmiotem konkursu jest nagroda pieniężna za najlepszy projekt płytowy oraz nagranie i wydanie płyty CD przeznaczonej do promocji Société Générale, zwycięskiego projektu oraz UMFC.
Termin składania propozycji do 11 lutego 2024 włącznie.

W konkursie mogą wziąć udział studenci UMFC studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz doktoranci – instrumentaliści i wokaliści – legitymujący się znaczącymi osiągnięciami w konkursach krajowych i międzynarodowych, działalnością koncertową i wyróżniającymi się ocenami z egzaminów. O stypendium konkursowe ubiegać się mogą soliści i zespoły (do 5 wykonawców). Laureaci poprzednich edycji nie mogą uczestniczyć w kolejnych edycjach.

REGULAMIN KONKURSU

fot. Jason Alden