Podyplomowe Studia TWÓRCA MUZYKI

Podyplomowe Studia Twórca Muzyki skierowane są do osób chcących doskonalić umiejętności twórcze w zakresie zarówno komponowania muzyki poważnej, jak i produkcji muzyki użytkowej.

Rodzaj zajęć:
w ramach programu studiów realizowane są obowiązkowe zajęcia grupowe i indywidualne, a także przedmioty faktultatywne o zróżnicowanej formie:

  • indywidualne: kompozycja, instrumentacja i aranżacja, podstawy produkcji muzycznej, kompozycja muzyki teatralnej i filmowej;
  • grupowe: współczesne techniki kompozytorskie, wprowadzenie do rynku muzycznego;
  • fakultatywne: improwizacja fortepianowa (ind.), kontrapunkt w XX wieku (gr.), realizacja live electronics (ind.), kompozycja muzyki komputerowej (ind.). 

Wykładowcy przedmiotów głównych indywidualnych 
•    prof. dr hab. Paweł Łukaszewski 
•    dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC
•    dr hab. Dariusz Przybylski, prof. UMFC
•    ad. dr hab. Tomasz Opałka
•    ad. dr hab. Ignacy Zalewski
•    ad. dr Miłosz Bembinow
•    ad. dr Wojciech Błażejczyk
•    ad. dr Andrzej Karałow
•    as. mgr Mikołaj Majkusiak
•    as. mgr Michał Malec
•    mgr Jan Duszyński
•    mgr Przemysław Zych

UWAGA! Podczas kolokwium kwalifikacyjnego konieczne jest zaprezentowanie własnych kompozycji i ew. instrumentacji (partytury, pliki dźwiękowe) przesłanych wcześniej na niżej podany mail: 3 partytury autorskich kompozycji na dowolne składy (zapisane w tradycyjnej notacji nutowej). Dopuszczalne jest dołączenie partytur dodatkowych, tj. aranżacje, muzyka filmowa i teatralna (w formie zapisu partyturowego), ewentualnie utwory interdyscyplinarne/multimedialne, realizacje dźwiękowe i inne.