Podyplomowe Studia TWÓRCA MUZYKI

Podyplomowe Studia „Twórca Muzyki” są dostosowane przede wszystkim do absolwentki/absolwenta kierunku muzycznego, który chce rozwinąć swoje umiejętności twórcze w zakresie komponowania muzyki poważnej (w tym notowanej w sposób tradycyjny), jak i użytkowej (filmowej i teatralnej). W tym celu niezbędne jest poznanie sposobu funkcjonowania narzędzi do pisania oraz produkcji muzyki, a także zaznajomienie się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania na rynku muzycznym, włączając w to elementy produkcji autorskiego projektu muzycznego. Ponadto słuchacz uczestniczący w programie może wybrać obieralny fakultet spośród kilku wyspecjalizowanych przedmiotów związanych z różnymi dyscyplinami komponowania muzyki.

Cel studiów:
Rozwój warsztatu kompozytorskiego i umiejętności twórczych w zakresie komponowania muzyki poważnej, a także produkcji muzyki użytkowej.

Rodzaj zajęć:
w ramach programu studiów realizowane są obowiązkowe zajęcia grupowe i indywidualne, a także przedmioty fakultatywne o zróżnicowanej formie:

 • indywidualne: kompozycja, instrumentacja i aranżacja, podstawy produkcji muzycznej, kompozycja muzyki teatralnej i filmowej;
 • grupowe: współczesne techniki kompozytorskie, wprowadzenie do rynku muzycznego;
 • fakultatywne: improwizacja fortepianowa (ind.), kontrapunkt w XX wieku (gr.), realizacja live electronics (ind.), kompozycja muzyki komputerowej (ind.). 

Wykładowcy przedmiotów głównych indywidualnych 

 • prof. dr hab. Paweł Łukaszewski
 • dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC
 • dr hab. Dariusz Przybylski, prof. UMFC
 • ad. dr hab. Tomasz Opałka
 • ad. dr hab. Ignacy Zalewski
 • ad. dr Miłosz Bembinow
 • ad. dr Wojciech Błażejczyk
 • ad. dr Andrzej Karałow
 • as. Mikołaj Majkusiak
 • as. Michał Malec
 • mgr Jan Duszyński
 • mgr Przemysław Zych

Program studiów

 1. Kompozycja (ind.)
 2. Instrumentacja i aranżacja (ind.)
 3. Kompozycja muzyki filmowej i teatralnej (ind.)
 4. Podstawy produkcji muzycznej (ind.)
 5. Wprowadzenie do rynku muzycznego (grup.)
 6. Współczesne techniki kompozytorskie (grup.)
 7. Obieralny fakultet spośród przedmiotów niżej wymienionych:
  1. Improwizacja fortepianowa (wymagana znajomość instrumentu na poziomie min. szkoły muzycznej II stopnia, ind.)
  2. Kompozycja muzyki komputerowej (ind.)
  3. Realizacja live electronics (ind.)
  4. Kontrapunkt w XX wieku (grup.)

Organizator Studiów: Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki (Katedra Kompozycji)

Kandydaci: Osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia przynajmniej studiów muzycznych pierwszego stopnia (licencjackich). W wyjątkowych okolicznościach będą dopuszczeni również absolwenci innych kierunków (muszą oni jednak wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu studiów muzycznych I stopnia)

UWAGA! Podczas kolokwium kwalifikacyjnego konieczne jest zaprezentowanie własnych kompozycji i ew. instrumentacji (partytury, pliki dźwiękowe) przesłanych wcześniej na niżej podany mail: 3 partytury autorskich kompozycji na dowolne składy (zapisane w tradycyjnej notacji nutowej). Dopuszczalne jest dołączenie partytur dodatkowych, tj. aranżacje, muzyka filmowa i teatralna (w formie zapisu partyturowego), ewentualnie utwory interdyscyplinarne/multimedialne, realizacje dźwiękowe i inne.